Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Huidige Monumentenwet is aan vernieuwing toe

Datum nieuwsfeit: 14-03-2003
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Katholieke Universiteit Nijmegen
Zoek soortgelijke berichten
Katholieke Universiteit Nijmegen

Bijzonder hoogleraar Asselbergs over het monument en de echtheid van het bestaan

Huidige monumentenwet aan vernieuwing toe

In de voortdurende strijd hun materiële einde uit te stellen, dreigen monumenten steeds meer de echtheid van hun bestaan te verliezen. Veel restauraties gaan mis door verkeerd begrepen dienstbaarheid aan het verleden. Ook wordt te vaak nieuw talent de ruimte ontzegd om cultuurscheppend vermogen in te zetten om monumentale waarden opnieuw vitaal te maken. De vraag is of de huidige monumentenwet en het bestel van de monumentenzorg wel toegerust zijn om niet alleen het monument materieel in stand te houden maar ook de culturele vitaliteit ervan te stimuleren. Dat stelt prof. Fons Asselbergs in zijn oratie vrijdag 14 maart bij zijn aantreden als bijzonder hoogleraar Monumentaal bouwkundig erfgoed aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Asselbergs is directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist.

Al jarenlang vindt binnen de monumentenzorg een debat plaats over de echtheid van het monument en de waarachtigheid van de nodige ingrepen. Asselbergs: "Om de existentie én essentie van het monument te behouden, is verzoening van de vele tegenstellingen binnen de monumentenzorg noodzakelijk: oud en nieuw, bouwtraditie en ontwerptraditie, of bescherming en ontwikkeling. Want het is evident dat de omgang met een 17e eeuws woonhuis in
Amsterdam niet alleen in materiële zin, maar ook in culturele zin een geheel andere benaderingswijze en omgangsvorm vergt dan een naoorlogse woning aan Plein '44 in Nijmegen".

Monumenten op sterk water
Binnen ons historisch besef leven monumenten voort als gebouwen uit een voorbij verleden. Zij vertellen ons een cultuurhistorisch verhaal over hun ontstaan, gebruik en betekenis. Aangewezen als rijksmonument lijkt het echter alsof ze los staan van hun omgeving. Naarmate het monument meer onttrokken wordt aan een eigentijdse maatschappelijke betekenis, verliest het zijn vitaliteit en daarmee op den duur zijn bestaansgrond. Het predikaat monument is dan zonder enige betekenis en het monument dreigt onderdeel van een decor te worden dat is opgebouwd uit resten van verledens. Zo worden monumenten verbannen naar een schijnwereld en op sterk water gezet. Natuurlijk is daarbij zorgvuldigheid geboden, meent
Asselbergs. Achteloosheid, onkunde en mateloze vormwil banaliseren in een oogwenk wat vele generaties met zorg hebben bewaard. Daar is de primaire waakzaamheid van de monumentenzorg altijd op gericht geweest. En dat moet ook zo blijven.

Nijmeegs onderwijs
Het westerse landschap met de daarin gesitueerde bouwwerken is beeld- en sfeerbepalend voor de wereld waarin wij leven, maar het vormt ook uitgangspunt en inspiratiebron voor de toekomst. Om die reden krijgt de aandacht voor het monumentaal bouwkundig erfgoed een plaats binnen de specifiek op kunst en cultuur gerichte opleidingen van de KUN. Het onderwijs en onderzoek van prof. Asselbergs betreft de invloed van Monumentaal bouwkundig Erfgoed binnen de Westerse maatschappij en het beheer en behoud van dit erfgoed. Het onderwijs sluit aan bij het onderdeel architectuur van de opleiding Kunstgeschiedenis. De leerstoel is in-gesteld door de Stichting Gelder-Kennis, op initiatief van de Faculteit der Letteren en ondergebracht bij de afdeling kunstgeschiedenis.

Personalia
Sinds 1993 is Fons Asselbergs directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Onder zijn leiding is een alliantie bereikt van monumentenzorg met architectuurbeleid, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Zijn aandacht voor instandhouding, omgevingszorg en cultuurlandschap gaat uit van een samenhang tussen bescherming en ruimtelijke ontwikkeling.
Asselbergs is als voorzitter, bestuurslid of adviseur betrokken bij een groot aantal organisaties op het terrein van de ruimtelijke ordening, architectuurbeleid, cultuur en monumentenzorg. Fons Asselbergs was 1999-2002 bijzonder hoogleraar `Kunst en Cultuur' op de Anton Van Duinkerken-wissellerstoel van de KU Nijmegen.

14-3-2003


* Tekst oratie (pdf)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie