Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Gemeente Ambt Montfort Mededelingen

Datum nieuwsfeit: 14-03-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ambt Montfort
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Ambt Montfort


Actualiteiten


* Laatste nieuws

* Algemeen

* Bestemmingsplannen

* Milieu

* Verkeersmaatregelen

* Persberichten

Laatste nieuws

Er is momenteel helaas geen nieuws

Algemeen

Collectes en acties in maart
In de komende maand zullen de volgende verenigingen en instellingen bij u aankloppen voor een bijdrage:

Brochure

Door de Brandweer Roermond is speciaal voor de horeca-ondernemers de brochure VEILIG UIT ! samengesteld.

Bent u actief in het maatschappelijk welzijn; informeer bij het oranjefonds
Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan uit een fusie tussen de Stichting Koningin Juliana Fonds (Juliana Welzijn Fonds) en de Stichting Oranje Fonds.

Informatie vanuit het bureau sociale zaken
Nieuwe bedragen vervoersvoorzieningen WVG

Nieuwe verordening gemeentelijke erepenning

Geen kadastrale informatie via gemeente
Met ingang van 10 december 2002 zal door de gemeente géén kadastrale informatie mee verstrekt worden.

Rioolverstopping
Als uw huisriool verstopt zit, is dat altijd een vervelende situatie. Belangrijke vragen zijn dan: waar zit de verstopping en wie lost het probleem op?

Bijdrage voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs Kinderen kosten veel geld; zeker als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Deze kosten drukken extra zwaar op ouders die rond moeten komen van een minimuminkomen. Aan deze ouders wil de gemeente Ambt Montfort een tegemoetkoming verstrekken.

Informatiepunt gezondheid
In het gemeentehuis en de bibliotheek zijn folderkasten Informatiepunt Gezondheid van de GGD Midden-Limburg.

Bestemmingsplannen

Verleende kapvergunning (Huysbongerdweg en Reutjesweg)

Bezwaren tegen de hieronder staande verleende kapvergunning kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6099, 6077 ZH St. Odiliënberg.

Verleende aanlegvergunning (Borgsweg)

Bezwaren tegen de hieronder staande aanlegvergunning, verleend aan M. Knoben, Heinsbergerweg 66, 6061 AK te Posterholt, kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6099, 6077 ZH St. Odiliënberg.

Vrijstelling bestemmingsplan (Hoofdstraat 112,P.) Vanaf 20 februari 2003 ligt voor een periode van 4 weken in het gemeentehuis ter inzage:

Verleende kapvergunning (Mariaveld 28)

Bezwaren tegen de hieronder staande verleende kapvergunning kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6099, 6077 ZH St. Odiliënberg.

Verleende vrijstelling bestemmingsplan (Rozendaal) Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 46, lid C, sub 2 van het "Algemeen bestemmningsplan Maasbracht" vrijstelling verleend ten behoeve van de aanleg van een ontsluitingsweg voor het pand Rozendaal 7 richting de Stationsstraat/Stationsweg te Montfort.

Milieu

Wet milieubeheer (Berkenallee en Provinciale weg te St.O.Berg)

Melding verandering inrichting.
Burgemeester en wethouders van Ambt Montfort maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen op grond van artikel 8.19 Wet milieubeheer van:

Wet milieubeheer (Nieuw Holsterweg 37, P)
Vergunningen en meldingen

Onderhoud Landschapselementen
De stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) start deze maand met het onderhoud van landschapselementen. Het gaat met name om het uitvoeren van hakhoutbeheer in bosranden.

Leren voor duurzaamheid in Sarah's wereld
De komende drie maanden spelen de drie basisscholen in onze gemeente het spel ´Sarah´s Wereld´. Doel van het spel, dat een hele dag in beslag neemt, is om het begrip duurzaamheid aan kinderen uit de groepen 7 en 8 uit te leggen. Sarah´s Wereld is ontwikkeld door het Wuppertal Instituut in Duitsland en wordt daar met veel succes op de scholen gespeeld. De provincies Noord-Brabant en Limburg vonden het zo waardevol dat zij besloten hebben het te laten vertalen voor de Nederlandse situatie.

Onderhoud plantsoenen 2002/03.
De volgende (bos) plantsoenen zullen in de winter 2002/2003 worden gedund.

Subsidie voor opvang regenwater
Als u bij uw woning maatregelen neemt waardoor het regenwater niet meer wegstroomt in de riolering kunt u al gauw 680,00 subsidie krijgen.

Onze gemeente wordt groener
Onze gemeente wordt groener, letterlijk én figuurlijk. Figuurlijk, omdat we steeds milieubewuster handelen. Letterlijk, omdat we zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen gebruiken om het onkruid te lijf gaan.

Afvalwegwijzer (brengvoorziening oud papier)
In de kernen van onze gemeente wordt regelmatig papier opgehaald door verenigingen. Mocht u echter niet op de ophaalservice willen wachten, dan kunt u zelf uw oud papier naar de containers brengen die op gezette tijden voor u klaar staan.

MilieuOntmoetingsProgramma (MOP) 12 tot en met 23 mei 2003 Volgend jaar wordt van 12 tot en met 23 mei weer het MilieuOntmoetingsProgramma, kortweg MOP, georganiseerd. Het MOP brengt basisscholen en bedrijfsleven/verenigingen met elkaar in contact.

Verkeersmaatregelen

Eenzijdige verkeersongelukken
Eenzijdige verkeersongelukken; meer duidelijkheid over oorzaak

Verleende uitwegvergunning (St.Odiliastraat, St.O.Berg) Burgemeester en wethouders van Ambt Montfort hebben op 11 februari 2003 een uitwegvergunning verleend aan:

Verleende uitwegvergunning (Linnerweg,St.O.Berg) Burgemeester en wethouders van Ambt Montfort hebben op 10 februari 2003 een uitwegvergunning verleend aan:

Bernhardlaan te Posterholt
Oversteekplaats Irenestraat

Vlodropperweg te Posterholt
wegversmallingen

Renovatieplein Gemeentehuis

Persberichten

OOK HOBBYPLUIMVEE OPHOKKEN

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wijst iedere houder van pluimvee erop dat zij, net als boeren, verplicht zijn hun pluimvee binnen te houden. Dit gebod geldt vanaf heden voor geheel Nederland.

Het ophokken van hobbypluimvee is nodig om de kans op verspreiding van Klassieke Vogelpest zo klein mogelijk te houden. Het virus dat Klassieke Vogelpest veroorzaakt, is zeer besmettelijk voor pluimvee. Ook vraagt het ministerie hen om aandacht te besteden aan eventuele dierziekteverschijnselen. Alle hobbydierhouders die zieke of zelfs dode dieren aantreffen, zijn verplicht een dierenarts te waarschuwen. Symptomen zijn onder andere: zwellingen aan kop en hals, sufheid en vooral onverwachte, snelle sterfte. In alle gevallen is het belangrijk de dieren niet te verplaatsen, maar binnen te houden.

Welk pluimvee is vatbaar?
Het gaat om kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, zwanen, kwartels, duiven, fazanten, pauwen, patrijzen en loopvogels (struisvogels, emoes en nandoes). Ook minder bekende soorten van de families grootpoothoenders, hokko's en hoatzin worden ertoe gerekend.

De belangrijkste bron van besmetting is direct contact tussen dieren onderling, maar ook mensen die met zieke dieren in aanraking zijn geweest, kunnen het virus daarna op andere dieren overbrengen. Daarom is het belangrijk dat iedereen die in aanraking komt met pluimvee, na afloop zijn handen wast en zich omkleedt.

Voor informatie kan men bellen met het gratis informatienummer van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:0800-2233322 (ma-vr 08.30 tot 22.00 uur za-zo 09.00 tot 22.00).Nadere informatie is ook te vinden bij Dossier Klassieke Vogelpest.

14-3-2003 10:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie