Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Rapport over steun aan voetbalclubs verschenen

Datum nieuwsfeit: 21-03-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport over steun aan voetbalclubs verschenen

21 maart 2003

In Nederland onderhouden alle 33 gemeenten met een betaald voetbal organisatie (bvo) financiële relaties met de bvo en/of de stadions. Over de afgelopen tien jaar zijn 178 transacties vastgesteld tussen gemeenten en hun bvo's en stadions. De bedragen lopen uiteen van enkele duizenden tot tientallen miljoenen euro's. In totaal gaat het om financiële relaties ter waarde van meer dan 300 miljoen euro. Ongeveer 80% van dit bedrag (240 miljoen euro) heeft betrekking op de financiële relaties tussen gemeenten en hun stadions. Twintig procent (60 miljoen euro) betreft de relatie tussen gemeenten en hun bvo's.

Dit blijkt uit een onderzoek dat KPMG in opdracht van het ministerie van BZK heeft uitgevoerd.

Uit het onderzoek zijn zes soorten financiële relaties naar voren gekomen: gift, lening, garantiestelling, financiële bijdrage van gemeente met tegenprestatie, financiële bijdrage aan gemeente met tegenprestatie en symbolische bijdrage aan gemeente met tegenprestatie. Giften (subsidies) vormen hierbinnen met ca. 100 miljoen euro de grootste groep, gevolgd door financiële bijdragen van gemeenten aan bvos of stadions waar een tegenprestatie tegenoverstaat (80 miljoen euro).

Minister Remkes van BZK heeft het onderzoeksrapport inmiddels toegezonden aan de betrokken gemeenten. Een punt van aandacht is volgens hem dat relevante kennis op dit terrein binnen gemeenten vaak niet of versnipperd aanwezig is. Daarnaast is er over de regelgeving volgens de gemeenten nog veel onduidelijk. Het ministerie van BZK zal dan ook proberen te bereiken dat de betrokken gemeenten nadere informatie krijgen die het mogelijk maakt een goede afweging te maken ten aanzien van steunverlening en de diverse vormen van financiële relaties. Daarom zal de interdepartementale werkgroep mede op basis van het KPMG-rapport met de Europese Commissie spreken over de financiële ondersteuning van bvo's.

Remkes onderstreept nog eens dat het primair de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten is hoe om te gaan met steunverlening aan bvo's. Hij vindt het daarom van belang dat zij zelf een systeem ontwikkelen voor signalering en toetsing of voorgenomen vormen van steunverlening wel of niet als staatssteun moeten worden beschouwd en gemeld aan de Europese Commissie. Het ministerie van BZK zal met de VNG en IPO gaan overleggen om te komen tot een uniforme aanpak op dit terrein.

Los van de vraag of er sprake is van staatssteun, benadrukt Remkes in zijn brief bij het voetbalrapport dat bij beslissingen over staatssteun aan betaald voetbalorganisaties en/of stadions de consequenties hiervan voor de financiële positie van de desbetreffende gemeente of provincie nadrukkelijk worden meegewogen. Betaald voetbalorganisaties en stadions blijken vaak niet zonder elkaar te kunnen voortbestaan. De gemeentes en provincies zouden de risico's van o.a. leningen en garantstellingen goed in kaart moeten brengen en daar hun weerstandsvermogen op af moeten stemmen. Remkes gaat de provincies vragen daar in de komende jaren in hun toezicht op de gemeentes rekening mee te houden. Hij gaat dat zelf ook doen in zijn toezicht op de provincies.


---

© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie