Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Kabinet plaatst integriteit op agenda

Datum nieuwsfeit: 21-03-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Persbericht ministerraad
21 maart 2003

Kabinet plaatst integriteit op agenda

Eén van de speerpunten van het kabinetsbeleid is het herstel van en het versterken van de aandacht voor waarden en normen in de Nederlandse samenleving. Daarbij heeft de overheid, als het gaat om het functioneren van het ambtelijk apparaat en het optreden naar de burger, een belangrijke voorbeeldfunctie. Om de betrouwbaarheid van de overheid te waarborgen moeten de grondbeginselen die verbonden zijn aan het werken bij de overheid helder en kenbaar zijn. Zij zijn de kern van het goed ambtenaarschap. Het kabinet vindt het van belang dat overheidsorganisaties gedragscodes hebben waarin aandacht wordt besteed aan ambtelijke ethiek en integriteit. De ministerraad heeft daarom op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten. Zo worden voorstellen gedaan tot het opnemen van een verplichte gedragscode, de invulling van het integriteitsbeleid, goed ambtenaarschap en goed werkgeverschap en de verplichte aflegging van de eed of belofte. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De ministerraad heeft tevens ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een nota waarin de stand van zaken van het integriteitsbeleid binnen het openbaar bestuur en politie wordt weergegeven. In de nota staat ook een aantal voornemens op de verschillende terreinen van het integriteitsbeleid. Zo zal het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een internetsite integriteit ontwikkelen waarop voorbeelden komen van gedragscodes en wordt een kenniscentrum integriteit opgezet. RVD, 21.03.2003reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie