Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Geen nieuwe PONlijn, wel onderzoek naar betere busverbinding Utrecht

Datum nieuwsfeit: 25-03-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Utrecht
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Utrecht

Persbericht

Geen nieuwe PONlijn, wel onderzoek naar betere busverbinding

25-3-2003
Gedeputeerde staten van Utrecht zien af van het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de reactivering van de Ponlijn (voormalig spoortraject tussen Amersfoort en Veenendaal) door middel van lightrail of een hoogwaardige busverbinding. Gedeputeerde staten hebben hiertoe besloten nu uit onderzoek blijkt dat reactivering van de PONlijn niet haalbaar en nadere studie niet zinvol is. Gedeputeerde staten laten in 2004 wel onderzoeken of de bestaande busverbinding tussen Amersfoort en Veenendaal kan worden verbeterd.

Aanleiding
Op 13 mei 2002 hebben alle partijen in Provinciale staten, met uitzondering van D'66, een motie ingediend waarin werd verzocht om samen met lokale partners een verkennend onderzoek te starten om het bestaande spoortracé Amersfoort-Veenendaal (Ponlijn) te reactiveren door middel van een lightrailverbinding of eventuele alternatieven. De provincie Utrecht heeft vervolgens aan DHV Milieu en Infrastructuur gevraagd eerst de mogelijkheden voor reactivering van de Ponlijn te inventariseren.

Financieel niet haalbaar
Uit de inventarisatie is gebleken dat reactivering van het spoortraject niet haalbaar is en nader onderzoek niet zinvol is. De opbrengsten van zowel een lightrailverbinding als van een hoogwaardige busverbinding met een vrijliggende busbaan wegen niet op tegen de kosten van aanleg van de infrastructuur.
De hoge kosten van aanleg worden onder andere veroorzaakt door het ontbreken van rails ten zuiden van de Leusbroekerweg in Leusden tot aan De Haar. Ook moet het emplacement in Amersfoort worden aangepast om de reizigers van de Ponlijn in en uit te kunnen laten stappen. Bij De Haar is een fly-over nodig om de spoorlijn Utrecht-Arnhem en de A12 te kruisen. Tenslotte zijn er aanpassingen nodig om de spoorlijn aan te laten sluiten op het dubbelsporig baanvak naar Rhenen.

Geen unaniem draagvlak betrokken gemeenten
Voor de gemeenten ten zuiden van Amersfoort zou reactivering van de Ponlijn kunnen leiden tot een snellere openbaar vervoer verbinding. Toch blijken niet alle betrokken gemeenten hiervan voorstander te zijn. De gemeente Amersfoort is bezorgd over de negatieve effecten van de intensivering van het Ponlijntracé op de doorstroming van het verkeer in Amersfoort. De gemeente Leusden vreest voor geluidshinder bij de nieuwbouwwoningen als gevolg van intensivering van de Ponlijn. De gemeente Woudenberg wil dat een deel van het oude spoortracé verdwijnt om het bedrijventerrein op de Stationsweg te ontsluiten. Ten zuiden van Woudenberg is de spoordijk bestempeld als "cutuurhistorische landschapselement". Dit wordt nu door recreanten gebruikt om te wandelen.

Verbetering huidige busverbinding
Nu blijkt dat reactivering van de Ponlijn niet zinvol is, gaat de provincie Utrecht na op welke manier de huidige busverbinding tussen Veenendaal en Amersfoort kan worden verbeterd. Reden hiervoor is dat een snelle verbinding met het
openbaar vervoer in het betreffende gebied ontbreekt. Een rechtstreekse busverbinding tussen Amersfoort en Veenendaal biedt mogelijkheden voor reizigers die zich snel willen verplaatsen. Het realiseren van een
verbeterde busverbinding over bestaande wegen kost minder en kan op kortere termijn worden gerealiseerd dan het aanleggen van nieuwe infrastructuur.

Meer informatie: Carolien Slotboom, telefoon 030 258 37 13 of Carolien.Slotboom@provincie-utrecht.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie