Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Informatieavonden Heeze, Leende en Sterksel

Datum nieuwsfeit: 26-03-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heeze-Leende
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Heeze-Leende


Informatieavonden Heeze, Leende en Sterksel

De gemeente Heeze-Leende ervaart een groeiende overlast van verkeer door de kernen Heeze en Leende.

Met name in Heeze ter hoogte van het winkelgebied (Jan Deckersstraat en Kapelstraat) en in Leende (Valkenswaardseweg en Dorpstraat) vormt dit verkeer een belasting voor de leefbaarheid. Om inzicht te krijgen in de omvang van het verkeer, de omvang van het sluipverkeer en de routering van het verkeer bestond de wens om hier een inventarisatie van te maken. Deze inventarisatie is uitgevoerd door bureau Goudappel Coffeng. Er worden in het onderzoek vijf verschillende varianten voorgesteld om te komen tot oplossingen op verkeersgebied in de gemeente. Daarnaast doet het bureau aanbevelingen over het parkeren in de gemeente.

Het college heeft op basis van de verkeersstudie een voorlopige richting aangegeven hoe zij de komende jaren wil komen tot oplossingen op verkeersgebied. Dit richtinggevend voorstel is afgelopen maandag in de commissie Grondgebied besproken.

Informatieavonden
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een drietal informatieavonden te organiseren. Op deze avonden wil het college per kern aangeven wat de uitkomsten zijn van de Verkeer- en Parkeerstudie die onlangs is uitgevoerd door het bureau Goudappel Coffeng. Ook wil het college haar richtinggevend voorstel presenteren aan de bevolking en belangengroeperingen van Heeze, Leende en Sterksel. Bij de informatieavond in Heeze wordt tevens ingegaan op de overige ontwikkelingen in de kern. Hierbij kunt u denken aan het multifunctionele centrum, herontwikkeling van dn Toversnest, de herinrichting van het plein voor het gemeentehuis en de directe omgeving, de gemeentewerf.

Voorlopige data informatieavonden:

- woensdag 26 maart voor de inwoners van Heeze in Dorpshuis Valentijn te Sterksel

- donderdag 27 maart voor de inwoenrs van Leende en Sterksel in De Meent te Leende.

Informatie over locaties en tijd kunt u binnenkort op deze pagina lezen.

Ter inzage
De Verkeers- en Parkeerstudie en het richtinggevend voorstel van het college liggen voor iedereen vanaf 5 maart tot en met 2 april ter inzage in de hal van het gemeentehuis.
Indien u nadere informatie wilt, kunt u een afspraak maken met de vakambtenaar mw. I. de Laat; 040 22 41 526.
Van 5 maart tot en met 15 april 2003 kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. De gemeente zal daarna de ingediende zienswijze/ reacties verwerken. Om tot een verkeersplan te komen voor de komende jaren, moet worden samengewerkt met andere afdelingen binnen de gemeente. Het reconstrueren van wegen is vaak namelijk een niet op zichzelf staand iets. Bij de verandering van het straatbeeld heeft men vaak ook te maken met de verandering van de groenvoorzieningen en de openbare ruimte. Tevens moet rekening worden gehouden met de overgebleven levensduur van de riolering, het bestemmingsplan en de milieueisen. Het college zal daarom ook al deze plannen betrekken bij het opstellen van het definitieve collegevoorstel. Het college wil dan begin mei een informatieavond organiseren met belangengroeperingen. De nadruk ligt op het verstrekken van informatie en beargumenteren waarom voor een bepaalde oplossingsrichting is gekozen.
Het collegevoorstel zal dan op 2 juni 2003 behandeld worden in de commissie Grondgebied en op 30 juni vindt besluitvorming plaats in de raadsvergadering. Zodra het raadsbesluit is genomen kunnen mensen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken op het besluit.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie