Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

VNG: Kabinet mild oordeel over bouwsector

Datum nieuwsfeit: 26-03-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten
Zoek soortgelijke berichten

Vereniging Nederlandse Gemeenten


---

Kabinet oordeelt mild over bouwsector

Volgens de VNG kiest het Kabinet voor een milde benadering richting de bouwsector. Het Kabinet vertrouwt erop dat de bouwsector zelf de nodige veranderingen zal doorvoeren voor de omslag naar een integere bedrijfscultuur, zo schrijft het Kabinet in haar reactie op het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid. Gezien de aard en omvang van de geconstateerde onregelmatigheden, vindt de VNG dat het Kabinet zachtaardig oordeelt over de bouwbedrijven.

Geen betrokkenheid gemeenten bij nieuwe regelgeving De VNG staat niet achter het kabinetsbesluit om gemeenten geen rol te geven bij het aanpassen van de vigerende uniforme aanbestedingsregels.Volgens de kabinetsreactie zal slechts contact worden gezocht met andere overheden en instellingen om te bereiken dat de nieuwe regels ook door hen worden overgenomen. De VNG onderschrijft het standpunt van het Kabinet dat er ruimte moet blijven voor maatwerk.

Gemeenten moeten zelf onderzoek verrichten bij uitsluiten bouwbedrijven
Om bedrijven die gefraudeerd hebben uit te sluiten bij de gunning van een opdracht, ziet het Kabinet een beperkte rol weggelegd voor het bureau Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur (BIBOB). Aanbestedende diensten moeten eerst zelf een onderzoek verrichten naar mogelijke gronden voor uitsluiting van bedrijven. Het Kabinet verwacht hiermee, dat 90% van de gevallen wordt ondervangen. Pas in tweede instantie kunnen overheden informatie opvragen bij het bureau BIBOB. Voor gemeenten zal dit een forse druk op de uitvoering leggen.Vervolgens moet de aanbestedende dienst zelf afwegingen maken of ze een bedrijf uitsluit of niet. In dit kader pleit de VNG voor een duidelijke lijst met criteria voor het uitsluiten van bedrijven.

Versterken positie gemeenten bij grondbeleid
In de discussie over het nader onderzoek naar de marktwerking op VINEX-locaties, worden naar de mening van de VNG twee zaken door elkaar gehaald: kartelvorming en monopolieposities bij grondeigendom. De VNG pleit al enige tijd voor het versterken van de gemeentelijke positie ten aanzien van het grondbeleid. De voorgestelde verruiming van het gemeentelijk voorkeursrecht maakt dit mogelijk. Bij aanvaarding van dit wetsvoorstel krijgen alle gemeenten meer zeggenschap bij het selecteren van marktpartijen. Daarnaast benadrukt de VNG de noodzaak van een Grondexploitatiewet, ter versterking van de gemeentelijke regie en als oplossing van de rechtsonzekerheid waar gemeenten en private partijen bij locatieontwikkeling nu mee te maken hebben.

Den Haag, 26 maart 2003

Klik hier voor de volledige VNG-reactie.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie