Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Terugblik raadsvergadering 27 maart gemeente Apeldoorn

Datum nieuwsfeit: 27-03-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Apeldoorn
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Apeldoorn

Terugblik raadsvergadering 27 maart

(persbericht van de gemeenteraad)

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft donderdag 27 maart onder meer gesproken over de demonstratie van 8 maart jl., het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2003 en ID-banen.

Demonstratie van 8 maart jl.
Burgermeester De Graaf en loco-burgemeester Van der Tas hebben gisterenavond verantwoording afgelegd over de gang van zaken rondom de voorbereidingen van de aangekondigde demonstaties en het verloop van de dag zelf. Ook Korpschef Hoogendoorn was aanwezig om toelichting te geven op het verloop van de dag. In belangrijke mate is de gemeenteraad tevreden over de wijze waarop de burgemeester is omgegaan met de demonstraties en de voorbereidingen daarop. Wel zijn er vragen gesteld waarom de demonstratie van de NVU niet kon worden verboden en waarom een tegendemonstratie op dezelfde dag is goedgekeurd. Ook kwamen, met name met het oog op de toekomst, de keuzes van de locatie en de route aan de orde.

De burgemeester antwoordde dat hij zich ongemakkelijk voelde bij de aankondiging van de demonstatie, zeker gezien de herdenking op de Woeste Hoeve. Echter, de herdenking vond op voldoende afstand plaats en er is verder onvoldoende aanleiding op basis van wet en regelgeving om de demonstratie te verbieden. Het is gebleken dat voorvallen in andere gemeenten bij de bestuursrechter onvoldoende zijn om een demonstatie op voorhand te verbieden. Daarvoor moet een gemeente zelf één keer door het proces heen. De ervaring van 8 maart is dan ook een goede basis om in de toekomst een melding van een demonstratie onder de loep te nemen. Er zijn nu wellicht voldoende argumenten voor een verbod omdat een dergelijke demonstatie klaarblijkelijk een tegendemonstratie oproept en dat het geheel dan kan leiden tot verstoring van de openbare orde en veiligheid. Uiteraard zal altijd een afweging plaatsvinden binnen de grenzen van de wet. De locatie en de route worden door de aanvrager van de demonstatie zelf aangegeven. Voor de gemeente was deze locatie bovendien gunstig omdat veel demonstranten met de trein komen. Het is dan verstandig om de demonstratie dicht in de buurt van de aankomst en vertrek van te organiseren. Tijdens de raadsvergadering werd gevraagd of de gemeente zijn noodverordening moet aanpassen. Toegezegd is dat er zal worden gekeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn.

Uitvoeringsprogramma mobiliteit
De gemeenteraad heeft gisteren ingestemd met de kredietverlening voor projecten van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2003. Het gaat om drie projecten voor de verbetering van de fietsstructuur, vier projecten ter verbetering van het openbaar vervoer en twee projecten ter verbetering van de autoinfrastructuur. PvdA en D66 hebben aangetekend niet in te stemmen met het voorstel om een deel van het geld dat gereserveerd is voor ondersteuning initiatief autovrije zondag in te zetten voor de aanleg van een fietsvoorziening langs de Soerenseweg tussen de Jachtlaan en de J.C. Wilslaan.

Het voorstel is wel als zodanig aangenomen. Discussies over uitvoeringseisen aan fietsdoorstroomassen en de aanleg van een transferium komen dit jaar apart op de agenda, achtereenvolgens bij de actualisatie van de verkeerskaart en de besluitvorming over het Omnisportcentrum.

ID-banen
Aangezien het rijk op het gebied van ID-banen (voorheen Melkert-banen) bezuinigingen heeft aangekondigd heeft het college van b. en w. een voorstel gedaan met als doel zoveel mogelijk ID-baners in hun functie aan het werk te houden. In de gemeente Apeldoorn zijn er op dit moment 484 ID-banen waarvan 70 vacatures. De gemeenteraad heeft ermee ingestemd dat deze 70 moeilijk vervulbare vacatures worden geschrapt. Vervolgens blijven er nog 47 banen over waarvoor een oplossing moet worden gezocht, omdat het rijk voor 367 banen een rijksvergoeding zal geven.

Ook de gemeenteraad heeft als uitgangspunt dat zo min mogelijk mensen van een ID-baan naar een uitkering hoeven over te stappen. Tenslotte doen deze werknemers voor de maatschappij nuttig werk en zijn de kosten van een ID-baan vergelijkbaar met de kosten van een uitkering. Het voorstel van het college is om te kiezen voor uitstroom langs de natuurlijke weg of door 12% van deze banen te witten (ID-banen omzetten in reguliere banen met een eenmalig subsidie). Het college loopt uiteindelijk een financieel risico indien minder dan 12% wordt gewit.

Conclusie:

Het college heeft toegezegd medio september met een beleidsvisie op de ID-banen te komen. Voor die tijd vindt er een raadsconferentie plaats waarbij gezocht wordt naar concrete oplossingen om alle ID-baners aan de slag te houden, dan wel in hun huidige functie dan wel in een gewitte baan. Werkgevers die ID-baners in dienst hebben worden hierbij betrokken. Ook is vastgesteld dat de gemeente als werkgever een voorbeeldfunctie heeft in het witten van ID-banen. Het voorstel van het college is unaniem aangenomen.

© 1996-2003 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer
Webserver: 1

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie