Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden Kamervragen over sofinummer voor een terrorist

Datum nieuwsfeit: 13-04-2004
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financiën

de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

Binnenhof 1a

2513 AA 's-Gravenhage

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

15 maart 2004 DGB 2004-01450 (2030410330)

Onderwerp

Kamervragen Varela en Eerdmans

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de door de leden Varela en Eerdmans schriftelijk gestelde vragen over het verkrijgen van een sofi-nummer door een terrorist.

De staatssecretaris van Financiën,

mr. drs. J.G. Wijn

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het artikel waarin vermeld wordt dat een wereldwijd gezochte terrorist in ons land gewoon een baan en een sofi-nummer heeft gekregen?

Antwoord:

Ja.

Vraag 2

Zijn u meer van dergelijke gevallen bekend?

Vraag 3

Is het een standaardprocedure om bij de aanvraag van een sofi-nummer te

controleren of de persoon gezocht wordt door Justitie? Zo neen,

waarom niet? Zo ja, waarom is dit in dit geval niet aan het licht gekomen?

Vraag 4

Wat gaat u eraan doen om dit soort gevallen in de toekomst te voorkomen?

Vraag 5

Hoe zijn de departementale verantwoordelijkheden georganiseerd en wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor dit incident?

Antwoord op de vragen 2 t/m 5:

Het sofi-nummer is niet meer en niet minder dan een administratief hulpmiddel waarmee de gegevens van belasting- en premieplichtigen snel en accuraat kunnen worden verwerkt. Het aan de verstrekking van een sofi-nummer ten grondslaggelegde beleid is kenbaar gemaakt in de brief van 9 oktober 1995, Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 17050, nr. 196. Dit beleid komt er in het kort op neer dat voor de verkrijging van het sofi-nummer door personen die zich in Nederland bevinden de verblijfsstatus van belang is. Voor EER-ingezetenen geldt dat het sofi-nummer aan de betrokkene bekend mag worden gemaakt indien een geldig identificatiebewijs kan worden overgelegd. Voor ingezetenen van andere landen geldt dat zij in het bezit moeten zijn van een geldige verblijfsvergunning en zonodig van een tewerkstellingsvergunning. Het is geen standaardprocedure om bij de aanvraag van een sofi-nummer te controleren of de persoon gezocht wordt door Justitie. Een zodanige procedure zou overigens niet alleen een aanmerkelijke belasting van het toekenningproces betekenen, maar ook leiden tot een ernstige verstoring van het administratieve proces van de Belastingdienst. Een sofi-nummer wordt toegekend voor levenslang gebruik, waardoor ook bij het blijken van latere terroristische activiteiten het niet mogelijk is om dit nummer te ontnemen.

Het sofi-nummer geeft slechts aan dat de betrokkene bij de Belastingdienst in de administratie is opgenomen. Een sofi-nummer geeft dus nergens recht op, dus ook niet op arbeid en verblijfstatus of overheidsverstrekkingen.


---

EER= Europese Economische Ruimte, bestaande uit de EU-lidstaten en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie