Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe gegevens bevestigen de doeltreffendheid van Hepsera tegen chr..

Datum nieuwsfeit: 15-04-2004
Bron: Business Wire
Zoek soortgelijke berichten
 
( BW)(CA-GILEAD-SCIENCES)(GILD) Nieuwe gegevens bevestigen de 
doeltreffendheid van Hepsera tegen chronische hepatitis B op lange 
termijn 
 
  Redactie Business/Gezondheid/Medische kwesties 
 
  BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--15 april 2004-- 
 
   Resultaten van grootste gecontroleerde klinische proef bij 
   hepatitis B "e"-antigen-negatieve patiënten; gegevens over 
     resistentieanalyse en post-seroconversie voorgesteld 
 
  Gilead Sciences (Nasdaq:GILD) maakte vandaag de gegevens bekend 
die werden verzameld tijdens een 144 weken durende klinische proef 
(Study 438) van zijn orale antivirale geneesmiddel Hepsera(R) 
(adefovir dipivoxil 10 mg) bij patiënten met het hepatitis B 
"e"-antigen-negatieve/ anti-hepatitis B "e"-positieve 
(HBeAg-negatieve/anti-Hbe-positieve, of precore mutant) chronische 
hepatitis B-virus. HBeAg-negatieve hepatitis B is een mutante stam van 
het hepatitis B-virus (HBV) die niet in staat is het omhullende ("e") 
antigen te produceren. In deze studie vertoonden patiënten die 
behandeld waren met Hepsera geleidelijke verminderingen in serum HBV 
DNA-replicatie en normaliseerde hun ALT-spiegel zich gedurende 144 
weken behandeling. De ontwikkeling van Hepsera-gerelateerde 
resistentiemutaties kwam vertraagd en niet veelvuldig voor bij 
patiënten die gedurende 144 weken werden behandeld. De 
studieresultaten werden vandaag voorgesteld tijdens de 39ste 
jaarvergadering van de European Association for the Study of the Liver 
(EASL) in Berlijn, Duitsland. 
  Geschat wordt dat meer dan 400 miljoen mensen wereldwijd aan 
chronische hepatitis B lijden, een ziekte die wordt veroorzaakt door 
besmetting met het hepatitis B-virus. Een vierde tot een derde van 
deze mensen ontwikkelt een progressieve leverziekte, die kan leiden 
tot cirrose en/of leverkanker. Jaarlijks sterven ongeveer één miljoen 
mensen aan complicaties van chronische hepatitis B, waardoor het één 
van de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld is. HBeAg-negatieve 
chronische hepatitis B infecteert wereldwijd 14 tot 24 procent van de 
dragers van chronische hepatitis B in Noord-Amerika en Europa, en komt 
het meest voor in landen rond de Middellandse Zee en in 
Zuid-Oost-Azië, waar naar schatting 30 tot 80 procent van chronische 
hepatitis B-patiënten geïnfecteerd zijn met deze stam. 
  "Meestal is een langdurige antivirale therapie nodig om 
HBeAg-negatieve chronische hepatitis B onder controle te krijgen, en 
hoge percentages virale resistentie kunnen andere behandelingsopties 
beperken," aldus professor Stephanos Hadziyannis, MD, afdeling 
geneeskunde, Henry Dunant-ziekenhuis, Athene, Griekenland, en een 
leidinggevend onderzoeker voor Study 438. "De duurzame antivirale 
doeltreffendheid, het goede tolerantieprofiel en het lage 
resistentiepercentage dat wij in deze studie blijven zien wijzen erop 
dat Hepsera een waardevolle behandelingsoptie is voor patiënten met 
HbeAg-negatieve hepatitis B." 
 
  Opzet van Study 438 
 
  De gegevens in verband met doeltreffendheid, tolerantie en 
veiligheid, verzameld tijdens de 144 weken durende Study 438, werden 
vandaag voorgesteld door Dr. Hadziyannis (mondelinge presentatie nr. 
46). Deze 96 weken durende gerandomiseerde, dubbelblinde, 
placebogecontroleerde klinische proef was bedoeld om de veiligheid en 
doeltreffendheid op lange termijn van Hepsera bij patiënten met 
HBeAg-negatieve chronische hepatitis B en gecompenseerde leverfunctie 
te evalueren. Na 96 weken kregen patiënten met Hepsera tijdens het 
tweede jaar van de studie het geneesmiddel toegediend gedurende 
maximaal drie bijkomende jaren. Deze studie werd uitgevoerd in 
Australië, Canada, Frankrijk, Griekenland, Israël, Italië en 
Zuid-Oost-Azië. Tot nog toe is het de grootste placebogecontroleerde 
klinische proef bij HBeAg-negatieve patiënten. 
 
  Resultaten van drie jaar durende studie 
 
  Bij de patiënten die gedurende 144 weken ononderbroken met Hepsera 
werden behandeld (n=70) bereikte 79 procent niet-detecteerbare 
spiegels van serum HBV DNA (minder dan 1.000 kopieën/mL, Roche 
Amplicor Monitor(TM) PCR-analyse, vergeleken bij 69 procent na 96 
weken. De mediane vermindering in serum HBV DNA-spiegels bij met 
Hepsera behandelde patiënten was 3.63 log10 kopieën/mL in week 144. 
  Hepsera zorgde ook voor een volgehouden verbetering van de 
leverfunctie gedurende 144 weken, gemeten aan de bloedspiegels van het 
leverenzym alanine aminotransferase (ALT). Het aandeel patiënten met 
ALT-spiegels hoger dan de bovengrens van normaal aan de basislijn van 
wie de ALT-spiegels op 144 weken weer normaal werden bedroeg 88 
procent (n=62). 
  Het veiligheidsprofiel van Hepsera gedurende 144 weken stemde 
overeen met het profiel dat werd waargenomen gedurende 48 weken, wat 
vergelijkbaar was met placebo. De meest voorkomende ongunstige 
nevenwerkingen die werden geacht minstens mogelijk verband te houden 
met de behandeling met Hepsera tijdens het derde jaar van de studie 
waren hoofdpijn, buikpijn en asthenie (zwakte). Drie patiënten hadden 
een stijging van serumcreatinine van meer dan of gelijk aan 0,5 mg/dL 
vanaf de basislijn tegen week 144. Alle gevallen werden opgelost, één 
terwijl de Hepsera-therapie werd verder gezet en twee na stopzetting 
van de Hepsera-therapie. Geen enkele patiënt had een 
serumfosforspiegel van minder dan 1,5 mg/dL gedurende 144 weken. 
 
  Kans op resistentie op 144 weken 
 
  Gegevens die het resistentieprofiel van Hepsera op lange termijn 
verder karakteriseren werden vandaag ook voorgesteld op EASL door Dr. 
Shelly Xiong van Gilead Sciences (mondelinge presentatie nr. 57). Om 
de incidentie van Hepseraresistentie na 144 weken behandeling te 
bepalen werden gegevens geanalyseerd afkomstig van vijf klinische 
studies, inclusief twee cruciale studies van het geneesmiddel. Deze 
analyse omvatte 629, 293 en 167 patiënten die gedurende 48, 96 en 144 
weken Hepsera kregen. Twee mutaties (rtN236T en rtA181V) in de virale 
polymerase werden geassocieerd met resistentie tegen het geneesmiddel. 
De cumulatieve waarschijnlijkheid van het ontwikkelen van resistentie 
na 144 weken behandeling met Hepsera doorheen deze vijf studies blijft 
laag (3,9 procent), gebaseerd op deze analyse gebruik makend van de 
sterftetabel-methode. Gedurende 48 weken behandeling werden geen 
Hepsera-gerelateerde resistentiemutaties geïdentificeerd en van de 
patiënten die gedurende 96 weken werden behandeld ontwikkelde minder 
dan 2 procent (1,6 procent) resistentie. Er zal gedurende maximaal 
vijf jaar toezicht worden gehouden in lange-termijnstudies voor 
klinische doeltreffendheid en veiligheid. 
 
  Duurzaamheid van seroconversie na stopzetting van 
Hepsera-behandeling 
 
  Om de duurzaamheid van hepatitis B "e"-antigen-seroconversie na 
behandeling met Hepsera te evalueren werden patiënten met 
gecompenseerde leverfunctie die seroconversie hadden ondergaan tijdens 
een eerdere klinische studie (patiënten waren afkomstig van Studies 
437 en 412) ingeschreven voor een langdurige vervolgstudie na de 
behandeling (Study 481). Seroconversie werd gedefinieerd als zowel het 
verdwijnen van hepatitis B "e"-antigen (HBe-antigen-negatief), een 
merker van HBV-replicatie, en het verschijnen van antilichamen die 
specifiek zijn voor het "e"-antigen (HBe-antilichaam-positief). 
Gegevens afkomstig van een tussentijdse analyse van 66 patiënten 
werden vandaag beschreven in een posterpresentatie (Presentatie nr. 
424). In deze studie werd aangetoond dat seroconversie duurzaam was 
bij 91 procent van de patiënten na stopzetting van de 
Hepsera-behandeling. Patiënten werden opgevolgd gedurende een mediaan 
van 55 weken na stopzetting van de behandeling met Hepsera. 
 
  Over Hepsera 
 
  Hepsera, het eerste nucleotide analoog voor de behandeling van 
chronische hepatitis B, wordt toegediend als een eenmaal daags te 
nemen tablet van 10 mg en werkt door HBV DNA polymerase te inhiberen, 
een enzym dat betrokken is bij de replicatie van het virus in het 
lichaam. Tot nog toe werd Hepsera bestudeerd in 35 klinische proeven 
en werd het voorgeschreven aan ongeveer 24.000 patiënten. Hepsera is 
nu verkrijgbaar in de Verenigde Staten en in 13 landen in Europa. In 
april 2002 ondertekende Gilead een licentieovereenkomst met 
GlaxoSmithKline (GSK), waarmee het GSK rechten heeft verleend om 
Hepsera op de markt te brengen in Azië, Latijns-Amerika en andere 
gebieden. Hepsera werd tot nog toe gelanceerd op vijf Aziatische 
markten, waaronder Hong Kong en Singapore. 
  In de Verenigde Staten is Hepsera geïndiceerd voor de behandeling 
van chronische hepatitis B bij volwassenen met tekenen van actieve 
virale replicatie en hetzij tekenen van aanhoudende stijgingen van 
serum aminotransferasen (ALT of AST), hetzij een histologisch actieve 
ziekte. 
  In de Europese Unie is Hepsera geïndiceerd voor de behandeling van 
chronische hepatitis B bij volwassenen met een gecompenseerde 
leveraandoening met bewijs van actieve virale replicatie, voortdurend 
hoge spiegels van serum alanine aminotranseferase en histologisch 
bewijs van actieve leverontsteking en fibrose of gedecompenseerde 
leverziekte. 
  De ongunstige nevenwerkingen die werden geacht minstens mogelijk 
verband te houden met de behandeling, gemeld bij 3 procent van de 
patiënten tijdens de eerste 48 weken van de cruciale Hepsera-studies 
waren asthenie, hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, flatulentie, 
diarree en dyspepsie. Bij een verlengde behandeling werden lichte tot 
matige stijgingen van serumcreatinine waargenomen bij patiënten met 
chronische hepatitis B en gecompenseerde leverziekte, behandeld met 
Hepsera voor een mediaan van 49 weken en maximum 109 weken; dat is 
ongewoon. Veranderingen in serumcreatinine werden waargenomen bij 
patiënten met pre- en post-transplantatie-lamivudineresistente 
leverziekte en veelvoudige risicofactoren voor veranderingen in de 
nierfunctie die tot 129 weken werden behandeld met Hepsera, met een 
mediane behandelingstijd van respectievelijk 19 en 56 weken; dat is 
zeer gewoon. Er zijn klinische bewijzen en bewijzen afkomstig van het 
laboratorium voor de verergering van hepatitis na de stopzetting van 
de behandeling met antivirale therapieën voor hepatitis B, waaronder 
Hepsera. Speciale waarschuwingen en voorzorgen voor het gebruik staan 
in de bijsluiter betreffende de controle van de nierfunctie, 
verergeringen van hepatitis na de behandeling, gebruik bij patiënten 
met onderliggende nierbeschadiging of patiënten die gecoïnfecteerd 
zijn met HIV, het voorkomen van met nucleoside analoog geassocieerde 
melkzuur-acidose en ernstige hepatomegalie met steatose. 
 
  Over Gilead 
 
  Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat behandelingen 
ontdekt, ontwikkelt en verkoopt om de verzorging van patiënten over de 
hele wereld die aan levensbedreigende ziekten lijden, zo gunstig 
mogelijk te laten verlopen. Het bedrijf heeft zes producten op de 
markt en richt zijn onderzoek en klinische programma's op 
anti-infectieuze geneesmiddelen. Gilead, met hoofdzetel in Foster 
City, Californië (VS), heeft vestigingen in de Verenigde Staten, 
Europa en Australië. 
  Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst, in de betekenis 
van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die 
onderhevig zijn aan risico's, onzekerheden en andere factoren die 
ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk 
verschillen van de resultaten vermeld in de uitspraken over de 
toekomst. Die risico's en onzekeheden omvatten het risico dat de 
gegevens verzameld gedurende 144 weken niet zullen worden waargenomen 
gedurende langere behandelingsperiodes en onzekerheid betreffende de 
opname van deze gegevens in het Hepsera-productlabel. Deze en andere 
risico's staan gedetailleerd beschreven in het jaarverslag van Gilead 
op Formulier 10-K voor het jaar eindigend per 31 december 2003 en in 
de kwartaalverslagen van Gilead op Formulier 10-Q, die allemaal zijn 
ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Alle 
uitspraken over de toekomst zijn gebaseerd op informatie die Gilead op 
dit ogenblik ter beschikking heeft, en Gilead verbindt zich er niet 
toe die uitspraken over de toekomst te actualiseren. 
 
  Hepsera is een gedeponeerd handelsmerk van Gilead Sciences, Inc. 
Voor meer informatie over Gilead, bel het Gilead Public Affairs 
Department op 1-800-GILEAD-5 (1-800-445-3235) of kijk op 
www.gilead.com. 
 
  --30--GM/sf 
 
  CONTACT: Gilead Sciences, Inc. 
       Susan Hubbard, 650-522-5715 (Beleggers) 
       Erin Edgley, 650-245-1886 (Media) 
 

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie