Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CB&I meldt groei in resultaten eerste kwartaal; omzet met 38% omhoog..

Datum nieuwsfeit: 29-04-2004
Bron: Business Wire
Zoek soortgelijke berichten
 
( BW)(TX-CB&I)(CBI) CB&I meldt groei in resultaten eerste kwartaal; 
omzet met 38% omhoog; nettowinst en orderportefeuille 14% omhoog 
 
  Zakenredactie 
 
  THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--29 april 2004--CB&I 
(NYSE:CBI) maakte vandaag bekend dat haar nettowinst over het eerste 
kwartaal t/m 31 maart 2004 met 14% is toegenomen tot $14,6 miljoen of 
$0,30 per verwaterd aandeel, vergeleken met $12,8 miljoen of $0,28 per 
verwaterd aandeel over dezelfde periode van 2003. 
  Over het kwartaal t/m 31 maart 2004 nam de omvang van de nieuwe 
contracten met 7% toe tot $348 miljoen, tegenover $325 miljoen in 
2003. Het bedrijf blijft bij de verwachting dat over heel 2004 de 
nieuwe contracten tussen de $1,8 miljard en $1,9 miljard zullen 
liggen. De nieuwe contracten in dit kwartaal waren onder meer de 
eerder aangekondigde LNG-opslagterminal in Equatoriaal Guinea, grote 
projecten met opslagtanks in Australië en het Midden-Oosten, en 
procesgerelateerde activiteiten in Noord-Amerika. De orderportefeuille 
per 31 maart 2004 was met 14% toegenomen tot $1,5 miljard, ten 
opzichte van $1,3 miljard aan het eind van dezelfde periode vorig 
jaar. 
  "Het doet ons genoegen te kunnen melden dat de wpa over het eerste 
kwartaal onze verwachtingen heeft overtroffen; dat heeft ons een 
stevige start gegeven voor 2004," aldus Gerald M. Glenn, Chairman, 
President en CEO van CB&I. "Met een recordniveau aan orders aan het 
begin van het jaar verwachten we een verdere omzettoename en hogere 
winst voor dit jaar evenals een stijging van het tempo waarin de 
contracten binnenkomen." 
  De omzet over het eerste kwartaal van 2004 nam met 38% toe tot 
$443,6 miljoen ten opzichte van $322,3 miljoen in het eerste kwartaal 
van 2003. De toename van de omzet was het gevolg van de omvangrijke 
orderportefeuille aan het begin van 2004, die leidde tot een 
aanzienlijke omzetgroei doordat de projecten in de bouwfase geraakten. 
De omzet in Noord-Amerika nam met 26% toe, inclusief een grotere 
hoeveelheid procesgerelateerde activiteiten. De omzet in het segment 
Europa, Afrika en Midden-Oosten (EMEA) nam met 80% toe, waaronder ook 
valt de omzet van CB&I John Brown, dat per 30 mei 2003 werd 
overgenomen; in het segment Asia Pacific (AP) nam de omzet toe met 
43%, voornamelijk als gevolg van grote projecten die nu worden 
gerealiseerd in China en Australië. De omzet in het segment Midden- en 
Zuid-Amerika (CSA) nam toe met 21% doordat de in 2003 verkochte 
projecten in de bouwfase kwamen. 
  De bruto winst over het eerste kwartaal 2004 was $46,8 miljoen, 
18% meer dan de $39,7 miljoen in dezelfde periode in 2003. De 
brutowinst als percentage van de omzet was minder dan in dezelfde 
periode van het voorgaande jaar. Dit was gedeeltelijk te wijten aan de 
mix en de timing van de werkzaamheden en aan de realisatie van kosten 
voor werk dat verricht was aan bepaalde projecten waaraan het bedrijf 
contractueel gebonden is zonder het voordeel te hebben van 
onmiddellijke goedkeuring van de eigenaar. Naarmate deze kosten 
goedgekeurd worden zal de desbetreffende omzet worden genomen. 
Afgezien van het effect van deze werkzaamheden zou het 
brutowinstpercentage over het kwartaal vergelijkbaar zijn met het 
eerdere kwartaal. 
  Het bedrijfsresultaat over het eerste kwartaal of 2004 nam met 12% 
toe tot $22,4 miljoen, in vergelijking tot $20,0 miljoen in dezelfde 
periode vorig jaar. Een hogere omzet en een voortgaande beheersing van 
overheadkosten en administratieve uitgaven leidde tot betere 
resultaten in de segmenten Noord-Amerika en AP, terwijl het 
bedrijfsresultaat in het segment EMEA licht daalde. Het 
bedrijfsresultaat in het segment CSA daalde om reden van de 
projectenmix. 
  Per 31 maart 2004 had het bedrijf aan liquide middelen een bedrag 
van $81,8 miljoen, ten opzichte van $98,8 miljoen aan het eind van het 
eerste kwartaal 2003. De kapitaalsuitgaven over het eerste kwartaal 
bedroegen $2,7 miljoen, ten opzichte van $8,5 miljoen in dezelfde 
periode een jaar geleden. CB&I had per 31 maart 2004 $6,3 miljoen meer 
liquide middelen dan schulden. 
  "De activiteiten van CB&I's blijven groeien en goed presteren, en 
we zien steeds meer kansen op onze sleutelmarkten overal ter wereld, 
met name in de schone brandstoffen en vloeibaar aardgas," zo voegde 
Glenn toe. "We blijven een solide balans houden, zodat CB&I goed 
gepositioneerd zal zijn om gerichte overnames te doen die bij onze 
cultuur zullen passen en onze bestaande activiteiten zullen aanvullen 
of uitbreiden. We hebben er vertrouwen in dat ons uitstekende 
wereldwijde personeelsbestand zal voortgaan met het realiseren van 
groei in onze waarde voor aandeelhouders en investeerders." 
  Uitspraken die in dit persbericht worden gedaan en die niet 
gebaseerd zijn op historische feiten, zijn uitspraken over de 
toekomst, en vertegenwoordigen de beste beoordeling van het management 
over wat er mogelijk in de toekomst gebeurt. De werkelijke uitkomst en 
resultaten zijn niet gegarandeerd, zijn onderhevig aan risico's, 
onzekerheden en veronderstellingen en verschillen mogelijk wezenlijk 
van wat wordt uitgedrukt. Een hele reeks factoren kan ervoor zorgen 
dat de bedrijfsomstandigheden en -resultaten wezenlijk verschillen van 
wat in de uitspraken over de toekomst staat, waaronder, maar niet 
beperkt tot, de mogelijkheid van het bedrijf om kostenbesparingen te 
realiseren uit de verwachte uitvoering van contracten; de onzekere 
timing en de financiering van de gunning van nieuwe contracten, en 
annuleringen van projecten en exploitatierisico's; 
kostenoverschrijdingen op contracten met vaste prijs; veranderingen in 
de kosten of leveringsschema's voor onderdelen en materialen; meer 
concurrentie; schommelende opbrengst als gevolg van een aantal 
factoren, waaronder de cyclische aard van de individuele markten 
waarop de klanten van het bedrijf actief zijn; een lager dan verwachte 
activiteit in de sector koolwaterstoffen; de vraag daarnaar is de 
grootste component van de opbrengst van het bedrijf, of een lager dan 
verwachte groei op de andere primaire eindmarkten van het bedrijf; de 
mogelijkheid van het bedrijf om overgenomen bedrijven te integreren en 
met succes te exploiteren en de risico's die verbonden zijn met die 
zaken; en de uiteindelijke uitkomst of het effect van de aan de gang 
zijnde FTC-procedure over de activiteiten, financiële toestand en 
exploitatieresultaten. Bijkomende factoren die ervoor kunnen zorgen 
dat de werkelijke resultaten verschillen van die uitspraken over de 
toekomst staan uiteengezet in het Formulier 424B3, dat op 6 april 2004 
werd ingediend bij de SEC. Het bedrijf verbindt zich er niet toe enige 
uitspraken over de toekomst in dit document te actualiseren, ongeacht 
of die het gevolg zijn van nieuwe informatie, toekomstige 
gebeurtenissen of van iets anders.. 
  CB&I is één van 's werelds grootste engineering-, aankoop- en 
bouwbedrijven, gespecialiseerd in sleutelklare projecten met een vaste 
prijs voor klanten die de natuurlijke rijkdommen van de wereld 
produceren, verwerken, opslaan en verdelen. Met meer dan 60 
vestigingen en 10,000 werknemers over de hele wereld benut CB&I zijn 
wereldwijde deskundigheid en plaatselijke kennis om zo goed als 
overal, op een veilige en betrouwbare manier, projecten te leveren. 
Informatie over CB&I is te vinden op www.CBIepc.com. 
-0- 
*T 
 
    CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY N.V. EN DOCHTERONDERNEMINGEN 
        GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 
       (in duizenden, behalve gegevens per aandeel) 
 
             drie maanden 
             t/m 31 maart 
             2004   2003 
 
Omzet       $443.553 $322.309 
Kosten van omzet    396.790  282.648 
           -------  ------- 
 Brutowinst      46.763  39.661 
 % van omzet     10,5%   12,3% 
Verkoop- en 
 administratieve 
 uitgaven       23.847  19.198 
 % van omzet      5,4%   6,0% 
 
Afschrijving van 
 immateriële activa    506    638 
 
Andere exploitatie- 
 inkomsten, netto    (23)   (136) 
           -------  ------- 
 Bedrijfsresultaat   22.433  19.961 
 
 % van omzet      5,1%   6,2% 
 
Rente-uitgaven     (1.726)  (1.687) 
Rente-inkomsten      206    466 
           -------  ------- 
 Inkomsten voor 
 belastingen en 
 minderheidsbelang  20.913  18.740 
 
Kosten inkomstenbelasting (6.692)  (5.611) 
           -------  ------- 
 Inkomsten voor 
 minderheidsbelang  14.221  13.129 
 
Minderheidsbelang in 
 verlies (inkomsten)   383   (365) 
           -------  ------- 
 Netto-inkomsten  $ 14.604 $ 12.764 
           =======  ======= 
Netto-inkomsten per aandeel 
 Basic        $  0,31 $  0,29 
 Verwaterd      $  0,30 $  0,28 
 
Gewogen gemiddeld uitstaand aantal 
 aandelen 
 Basic        47.021  44.394 
 Verwaterd      49.315  46.248 
 
 
    CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY N.V. EN DOCHTERONDERNEMINGEN 
           SEGMENTINFORMATIE 
             (in duizenden) 
 
                 drie maanden t/m 
              31 maart         31 maart 
                2004        2003 
 
NIEUW BINNENGEHAALDE CONTRACTEN (a) 
                   % van        % van 
                   Totaal       Totaal 
 
Noord-Amerika        $167.472  48%  $231.584  71% 
Europa/Afrika/Midden-Oosten  97.239  28%   46.931  15% 
Asia Pacific         65.015  19%   28.566   9% 
Midden- en Zuid-Amerika    18.006   5%   17.663   5% 
               -------      ------- 
 Totaal          $347.732      $324.744 
               =======      ======= 
 
OMZET                 % van        % van 
                   Totaal        Totaal 
 
 
Noord-Amerika        $257.050  58%  $204.150  63% 
Europa/Afrika/Midden-Oosten 105.912  24%   58.953  18% 
Asia Pacific         58.638  13%   41.032  13% 
Midden- en Zuid-Amerika    21.953   5%   18.174   6% 
               -------      ------- 
 Total           $443.553      $322.309 
               =======      ======= 
 
BEDRIJFSRESULTAAT         % van        % van 
                   omzet      omzet 
 
Noord-Amerika        $ 14.700  5,7%  $ 11.500  5,6% 
Europa/Afrika/Midden-Oosten  3.451  3,3%   3.560  6,0% 
Asia Pacific          1.680  2,9%   1.313  3,2% 
Midden- en Zuid-Amerika    2.602  11,9%   3.588  19,7% 
               -------       ------- 
 Totaal          $ 22.433  5,1%  $ 19.961  6,2% 
               =======       ======= 
 
(a) Nieuw binnengehaalde contracten vertegenwoordigen de waarde van 
toezeggingen voor nieuwe projecten die gedurende een bepaalde periode 
door het bedrijf zijn ontvangen. Die toezeggingen worden in de 
orderportefeuille opgenomen tot het werk is uitgevoerd en de inkomsten 
zijn ontvangen of tot annulering. De orderportefeuille kan tevens 
schommelen met de wisselkoersbewegingen. 
 
 
    CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY N.V. EN DOCHTERONDERNEMINGEN 
       VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS 
             (in duizenden) 
 
                   31 maart    31 december 
                      2004      2003 
 
ACTIVA 
 
Vlottende activa            $513.291    $512.427 
OG en apparatuur, netto         122.324    124.505 
Goodwill en andere imm. activa, netto  253.452    249.982 
Overige vaste activa           37.130     45.448 
                    -------    ------- 
 
 Totaal activa            $926.197    $932.362 
                    =======    ======= 
 
PASSIVA 
 
Kortlopende schulden          $353.452    $376.252 
Langlopende schuld            75.000     75.000 
Andere vaste passiva           91.646     91.946 
Aandelenvermogen            406.099    389.164 
                    -------    ------- 
 
 Totaal passiva 
 En aandelenvermogen         $926.197    $932.362 
                    =======    ======= 
 
 
    CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY N.V. EN DOCHTERONDERNEMINGEN 
     VERKORT GECONSOLIDEERD CASHFLOWOVERZICHT 
          EN ANDERE FINANCIËLE GEGEVENS 
             (in duizenden) 
 
                       drie maanden t/m 
                  31 maart 
                      2004      2003 
CASHFLOWS 
 
Cashflows uit exploitatieactiviteiten $(27.547)   $ 5.627 
Cashflows uit investeringsactiviteiten  (2.914)    (8.618) 
Cashflows uit financieringsactiviteiten  (663)     (705) 
                    -------    ------- 
 
Afname liquide middelen         (31.124)    (3.696) 
Liquide middelen, 
 aanvang van het jaar         112.918    102.536 
                    -------    ------- 
Liquide middelen 
 eind van de periode         $ 81.794    $ 98.840 
                    =======    ======= 
 
OVERIGE FINANCIËLE GEGEVENS 
 
Kosten afwaardering en afschrijving $ 5.292    $ 4.855 
Kapitaaluitgaven            2.748     8.539 
(Afname) / toename debiteuren, netto (52.195)    17.323 
(Toename)/ afname onderhanden werk, 
 netto                14.326     (9.675) 
Afname niet-vlottende 
contractinhoudingen           3.211     1.924 
Afname crediteuren          (14.217)    (7.127) 
                    -------    ------- 
 Verandering in contractkapitaal  $(48.875)   $ 2.445 
                    =======    ======= 
 
*T 
 
  --30--EB/ho* 
 
  CONTACT: CB&I, The Woodlands 
       Media: Bruce Steimle, 832-513-1111 
       of 
       Analisten: Marty Spake, 832-513-1245 
 

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie