Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarverslag 2003 Stichting Milieukeur

Datum nieuwsfeit: 04-05-2004
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Milieukeur

04/05/2004

Jaarverslag 2003 stichting miilieukeur

Het jaarverslag 2003 van Stichting Milieukeur biedt een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van agro/food, non-food, Europees Ecolabel en Groen Label Kas. Bovendien heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van de bezinning van Stichting Milieukeur op haar toekomstige werkwijze en werkterrein.

Strategische verkenning
Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de bezinning van Stichting Milieukeur op haar toekomstige werkwijze en werkterrein. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd onder Milieukeurhouders en niet-Milieukeurhouders, interviews gehouden met belanghebbenden en deskundigen en er is een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd waarop intensief is gediscussieerd over een aantal opties voor de toekomst van (Stichting) Milieukeur. Centraal stond een kennisgedreven 'criteriafabriek'. De optie met de werktitel: 'platform voor duurzaamheidscriteria' kreeg de meeste sympathie. In die richting wordt nu verder gewerkt.

Agro/food
In 2003 is een groei van het aantal aanmeldingen voor Milieukeur te zien. Zeker zo belangrijk is de toenemende belangstelling van bedrijven die agrarische producten inkopen om samen met Stichting Milieukeur te werken aan een verduurzaming van de bedrijfsvoering. Certificatieschema's zijn tot stand gebracht voor bijvoorbeeld bloemisten, tuincentra en terreinbeheerders. In al deze certificatieschema's speelt groei naar duurzaamheid een centrale rol met een accent op duurzaam inkopen. Diverse ketenprojecten zijn ontwikkeld voor onder meer de peen-, aardappel-, asperge- en boomkwekers, duurzame varkenshouderij, tuincentra en bloemisten. In samenwerking met Agro Keten Kennis (AKK) is een belangrijk project gestart, 'opschaling Milieukeur'.

Non-food
De kern van de werkzaamheden voor non-food werd gevormd door het regisseren van discussies over politiek netelige onderwerpen in de context van Milieukeurcriteria-ontwikkeling. Maatschappelijk gezien stonden de onderwerpen groene energie en GFT-afvalzakken in het middelpunt van de belangstelling. Het model van gelaagde (duurzaamheids)criteria, zoals bij de koppeling van Milieukeur aan het gouden niveau van de Milieubarometer voor verblijfsrecreatie, blijkt in 2003 breed aan te slaan. Dit model komt tegemoet aan de behoefte aan meer nuance. In 2003 is besloten met de BOVAG-afdeling Autowasbedrijven in 2004 een proefproject te starten voor 'Milieukeur autowasinstallaties nieuwe stijl'. Milieukeurcertificaten zijn verworven voor zes merken GFT-afvalzakken, veiligheidstegels en rubbertegels, een viertal campings, een zestal brandblussers en een viertal autoreinigingsmiddelen voor autowasinstallaties.

Fiscaal voordeel
Vanaf 1 januari 2004 hebben producten en diensten met Milieukeur financieel voordeel bij de Milieukeurcertificering. Investeringen die nodig zijn om het Milieukeurcertificaat te verwerven komen in aanmerking voor de MIA- (Milieu-investeringsaftrek) en VAMIL-regeling (willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

Europees Ecolabel
Stichting Milieukeur is voortrekker geweest bij de ontwikkeling van Europees Ecolabelcriteria voor meubelen. Certificatieschema's zijn ontwikkeld voor stofzuigers en toeristische accommodaties. In 2003 heeft Stichting Milieukeur het Europees Ecolabel toegekend aan Klok Eco vaatwastabletten. Dit is het zesde product in de Klok Eco-reeks dat het Europees Ecolabel mag voeren. Dupont Textiles and Interiors (tegenwoordig Invista) heeft het Europees Ecolabel toegekend gekregen voor LYCRA µ dat als halffabrikaat wordt gebruikt in duizenden verschillende textielproducten.

Groen Label Kas
Voor Groen Label Kas bestaat grote belangstelling. Eind 2003 hebben ruim 800 kassen een certificaat verworven. In 2003 zijn de fiscale regelingen voor het certificatieschema Groen Label Kas gewijzigd. Het aantal kassen dat op basis van een Groen Label Kas-certificaat een groenverklaring heeft ontvangen is in 2003 van 281 naar 91 kassen teruggelopen. Deze terugval kan worden verklaard uit de verzwaring van de voorwaarden in de regelingen die reeds in 2002 is ingezet. De verzwaring in de MIA- en VAMIL-regeling per januari 2003 is ook een belangrijke oorzaak van de afname aan het aantal afgegeven groenverklaringen.

Stichting Milieukeur
Stichting Milieukeur is in 1992 opgericht, op initiatief van de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken. Aangezien in 1995 begonnen is met het ontwikkelen van milieucriteria voor agrarische producten en voedingsmiddelen is sindsdien ook het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit hierbij betrokken.

Milieukeur maakt als keurmerk voor milieukwaliteit de relatieve milieubelasting op een eenvoudige wijze zichtbaar. Het logo spreekt voor zich en geeft de zekerheid dat het product waarop het afgebeeld staat minder milieubelastend is dan vergelijkbare producten. Per productgroep worden op maat gesneden criteria opgesteld.

Den Haag, 3 mei 2004reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie