Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Ontwerp van nationaal actieplan inzake kinderen is lege doos'

Datum nieuwsfeit: 06-05-2004
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht


Sabine de Bethune: Ontwerp van nationaal actieplan inzake kinderen is lege doos
(06/05/2004)

Op initiatief van de Minister van Justitie vond vandaag de rondetafel plaats over het ontwerp van het nationaal actieplan inzake kinderen. Weliswaar zes maand na datum, want conform de afspraken binnen de VN had dit werk voor eind 2003 moeten afgerond zijn.

Die vertraging is op zich niet zo erg, stelt senatrice Sabine de Bethune, ware het niet dat de voorliggende tekst nauwelijks een actieplan kan genoemd worden. De eigenlijke planning moet nog beginnen en het hele proces begint te lijken op een processie van Echternach, meent Sabine de Bethune, die de volgende kritische punten op een rijtje zet:


· Er is geen langetermijn- noch toekomstvisie uitgewerkt. Er is hoofdzakelijk een inventaris gemaakt van reeds bestaande maatregelen en initiatieven die eigenlijk al hadden moeten uitgewerkt worden.


· Het actieplan is beschrijvend en wollig. Het biedt weinig concrete punten en maatregelen, geen timing, evenmin een schatting van middelen en kosten, en ontbreekt aan controle en opvolgingsstrategie.


· Er is een onevenwicht in de inbreng van de verschillende beleidsniveaus en overheden. Vooral het federale luik is een lege doos in tegenstelling tot het actieplan van de gemeenschappen die hier en daar wel een perspectief bieden.


· Tevens formuleert het actieplan geen antwoord op de kritiek van het VN Comité voor de Rechten van het Kind in Genève op het Belgische beleid, bijvoorbeeld inzake jeugdsanctierecht en uithandengeving.


· Er is geen sprake geweest van overleg tussen de betrokken partijen. De kinderen werden niet betrokken bij de redactie van het plan en ook de kinderrechtenorganisaties werden vandaag voor het eerst gehoord.

Sabine de Bethune meent tevens dat het ontwerp tal van blinde vlekken vertoont, in het bijzonder op het federale niveau:


· Zo zijn er geen mechanismen voorzien om het kinderrechtenbeleid op federaal niveau structureel te maken. Nochtans is er nood aan een federale kinderrechtencommissaris, een wet op de kindeffectrapportage, zoals op Vlaams niveau al bestaat, een kindertoets op de begroting en een coördinerende federale minister met een aanspreekpunt in elke administratie.


· Participatierechten van kinderen worden nauwelijks vermeld. De drie wetsvoorstellen die in de vorige legislatuur in de Senaat werden gestemd en nu in de Kamer aan de orde zijn zijn eveneens over het hoofd gezien. Het gaat over het spreekrecht van kinderen in justitie, hun rechtstoegang en de jeugdadvocaten; drie wetten die de rechtspositie van kinderen substantieel zullen versterken.


· De beschermingsrechten komen evenzeer tekort, zo is het plan blind voor nieuwe risico's, zoals drugs en ongewenste contacten via het internet, die meer en meer kinderen treffen. De beloofde maatregelen rond adoptie en bescherming van niet-begeleide minderjarige asielzoekers zijn nog steeds niet geconcretiseerd.


· Er ontbreekt ook elke visie op een jeugdsanctierecht, om jonge delinquenten te straffen op een pedagogisch verantwoorde en op herstel gerichte manier. Sabine de Bethune stelt zich vragen bij de uithandengeving waar Minister Onkelinx voor pleit waarbij een speciale Kamer binnen de correctionele rechtbanken uitspraak zal doen over minderjarigen vanaf zestien jaar die een zwaar feit hebben gepleegd. Het plan zwijgt ook zedig over Everberg "de jeugdgevangenis", die geld en personeel mist voor echte begeleiding en heropvoeding. Sabine de Bethune benadrukt dat minderjarigen niet kunnen beoordeeld worden als volwassenen.


· Het actieplan komt ook in alle opzichten tekort aan internationale akkoorden en engagementen, zoals de ILO-Conventie 182 en het Protocol tegen het gebruik van kinderen als soldaten. Beide wettelijke instrumenten vereisten van de Lidstaten een specifiek actieplan dat in het voorliggende plan geïntegreerd zou moeten worden.

Tot slot betreurt Senator de Bethune het feit dat de regering niet in staat is een beleidsplan aan te reiken. Verbazen doet ons dat al lang niet meer want we hebben al even holle vertoningen gezien bij de ronde tafel over het gezin en de superministerraden rond justitie, leefkwaliteit en tewerkstelling. Eens te meer primeert de verpakking op de inhoud. Het is het zoveelste vertoon van paars.

Voor meer informatie:
Sabine de Bethune: 0477/206239


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie