Nieuwsbank - Interactief Nederlands Persbureau
Nieuwsbank - Interactief Nederlands Persbureau
Nieuwsbank - Interactief Nederlands Persbureau Inloggen Abonneren Over Nieuwsbank Uw reactie

  Nieuwsbank voorpagina
  Alle persberichten van vandaag
  Persbericht plaatsen
  Verstuur persbericht
Ontvang persberichten
Uitgebreid zoeken

RSS
 

Coffeeshops besloten club voor lokale markt

Datum nieuwsfeit: 27-05-2011
Vindplaats van dit bericht
Dit is een authentiek persbericht Bron: Rijksoverheid
Printversie Printversie
Zoek soortgelijke berichten Zoek soortgelijke berichten

Bookmark and Share


Rijksoverheid

Coffeeshops besloten club voor lokale markt

Nieuwsbericht | 27-05-2011

Het kabinet neemt maatregelen om overlast en drugstoerisme terug te dringen. De toegang tot coffeeshops wordt verbonden aan een clubpas en er komt een maximum aan het aantal leden. Leden moeten meerderjarig zijn en inwoner van Nederland.

Coffeeshops worden zo besloten clubs voor de lokale markt. De ministerraad heeft hiermee ingestemd, op voorstel van minister Schippers (VWS) en minister Opstelten (VenJ).

Beëindiging open deurbeleid coffeeshops

Het kabinet wil dat het huidige open deurbeleid van de coffeeshops wordt beëindigd en dat de bestrijding van de georganiseerde (drugs-)criminaliteit wordt geïntensiveerd.

Om dat te bereiken, neemt het kabinet de volgende maatregelen:
* Alleen ingezetenen van Nederland krijgen toegang tot coffeeshops. Dit gebeurt op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en op basis van lidmaatschap.

* Het lidmaatschap wordt verleend in de vorm van een clubpas, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en een bewijs dat de aanvrager inwoner van Nederland is. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 1 jaar.

* Het kabinet maximeert het aantal leden van de coffeeshop. Het maximum wordt op een later moment vastgesteld. De burgemeester kan afhankelijk van de lokale omstandigheden per coffeeshop een lager maximum ledenaantal bepalen.

* Niet ingezetenen van Nederland krijgen geen toegang tot de coffeeshops. Het kabinet tekent bij dit besluit aan dat de uitkomst van de rechtszaak bij de Raad van State tussen de gemeente Maastricht en een coffeeshophouder over het ingezetenencriterium wordt afgewacht.

* Om de zichtbaarheid van coffeeshops voor scholieren ter verkleinen, vergroot het kabinet de afstand tussen scholen en coffeeshops naar 350 meter. Daarbij geldt de reële afstand, te voet over de openbare weg.

De maatregelen worden geleidelijk ingevoerd.

Het kabinet verwacht dat de sluiting van coffeeshops het voor buitenlandse drugstoeristen niet meer aantrekkelijk maakt om naar Nederland te komen voor cannabis. Mogelijke neveneffecten van de maatregelen worden scherp in de gaten gehouden en aangepakt door politie, justitie en bestuur.

Verhoging strafeisen

Verder gaat het Openbaar Ministerie de strafeisen verhogen voor de beroeps- en bedrijfsmatige teelt van (en handel in) hennep en de productie van (en handel in) grote hoeveelheden softdrugs.

Bestrijding drugscriminaliteit

Het kabinet gaat de bestrijding van de georganiseerde (drugs-) criminaliteit sterk intensiveren:

* Het aantal criminele organisaties dat wordt aangepakt, wordt verdubbeld van 20% naar 40%.

* De aanpak richt zich ook op de onderliggende structuren die deze vormen van georganiseerde misdaad faciliteren.
* Het kabinet investeert de komende jaren fors extra in het afnemen van crimineel vermogen.


Bookmark and Share

 

Dit is een bericht uit het Nieuwsbank persberichtenarchief. Gegevens in dit bericht kunnen verouderd zijn. Overname is toegestaan onder voorwaarden. Eventueel in dit bericht vermelde (e-mail) adressen en telefoonnummers zijn uitsluitend bedoeld voor journalisten.

// zoek soortgelijke berichten // Vindplaats van dit bericht // Printversie

 

comments powered by Disqus


Terug naar boven 
 
Voorpagina / / Persberichten lezen / / Persbericht plaatsen / / Wie-is-Wie

Abonneren -- Over Nieuwsbank -- Privacy Policy -- Uw reactie