NIEUWSbank
... waar nieuws meerwaarde krijgt
www.nieuwsbank.nl
Tel: 030-2881286
E-mail: info@nieuwsbank.nl


Freelance.nl door de magische grens van 200.000 leden

Datum nieuwsfeit: 08-03-2012
Vindplaats van dit bericht
Bron: Freelance Fair
Zoek soortgelijke berichten

Freelance.nl door de magische grens van 200.000 leden


BARENDRECHT, 20120308 -- Vanaf maart 2012 zijn er meer dan 200.000 freelancers en ZZP-ers actief op de werkmarktplaats Freelance.nl. Deze magische grens werd bereikt op 7 maart 2012. Rob Bergers, directeur van Freelance Fair BV hierover: “sinds wij in het voorjaar van 2008 met een aantal ondernemers deze website hebben overgenomen is het aantal gebruikers verdrievoudigd. Elke week noteren we meer dan 600 nieuwe inschrijvingen."

"Onze gebruikers zijn freelancers die verwachten via onze site Freelance.nl opdrachten te vinden. Niet zo’n vreemde gedachte wanneer je bedenkt dat elke dag rond de 150 opdrachten worden aangeboden door onze opdrachtgevers. Het betreft opdrachten in diverse kennissegmenten zoals ICT, webdesign tekst en vertaling, controlling en administratie, PR en marketing maar ook zorg en welzijn. Het gaat hierbij vooral om kenniswerkers op operationeel- en management niveau.”

Hoewel de recessie wordt genoemd als een van de redenen dat het aantal freelancers in Nederland toeneemt is de groei van Freelance.nl hier slechts beperkt aan gerelateerd. Flexibilisering van arbeid is een algemene trend in het gehele bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties. Onderzoek via FreelanceFactFinder© onder freelancers, door Freelance.nl en door anderen geeft aan dat “slechts” circa 20 procent “noodgedwongen” als ZZP-er aan de slag gaat. Het overgrote deel, 80 procent, zegt te kiezen voor deze stap als zelfstandige om baas te zijn over eigen tijd, werkplek en ambitie. Ondernemen zit blijkbaar in het bloed van de Nederlander. Al met al schat Freelance.nl dat de bijdrage van freelancers aan de Nederlandse economie ligt tussen 20 en 30 miljard euro. Geen vreemde schatting als je bedenkt dat het aantal freelancers in Nederland wordt geraamd tussen de 500.000 en ruim 700.000. Met 35.000 opdrachten per jaar en 200.000 ingeschreven freelancers draagt Freelance.nl flink bij aan dit resultaat.

Mededirecteur van Freelance.nl Jan Posma stelt: “wij hebben de FreelanceMarktIndex© (FMI) ontwikkeld, die aangeeft wat de trend is in tijdelijk werk in Nederland. De index wordt gebaseerd op basis van de opdrachten op Freelance.nl, afgezet tegen de volumecijfers van de ABU (organisatie voor uitzendorganisaties) en die van het CBS. Wij hebben gemerkt dat onze index een voorspellende waarde heeft voor de nabije toekomst. De FMI laat zien dat de golfbeweging voor flexibel werk weergeeft wanneer de economie opleeft en wanneer deze terugloopt. De laatste maanden hebben wij op Freelance.nl gezien dat er een licht optimisme was, maar dat naar verwachting in het vervolg van kwartaal 1 in 2012 dit enigszins wordt getemperd. In het hogere segment van kenniswerkers wordt door onze opdrachtgevers gezocht in onze vijver van specialisten van diverse pluimage. We zien dat binnen een paar uur na het plaatsen van een opdracht meerdere van onze freelancers solliciteren. We krijgen feedback dat een freelancer van hoge kwaliteit snel gevonden wordt en kan worden ingezet. De geboden vergoeding is in lijn met het niveau van de opdracht.”

Rob Bergers vult aan: “Het blijkt dat een goede en adequate presentatie de beste kans biedt voor het verkrijgen van een opdracht. Freelance.nl biedt de mogelijkheid om jezelf te profileren en direct in te spelen op geboden kansen. Tevens zien we een duidelijke ontwikkeling in het gebruik van portals door opdrachtgevers. Bij Freelance.nl bestaat de mogelijkheid om de website te koppelen aan het HR systeem van de opdrachtgever. Op deze manier kan de opdrachtgever de freelancer rechtstreeks benaderen. De 200.000ste inschrijving bewijst dat we blijkbaar een belangrijke behoefte vervullen. Kwaliteit werkt”.

Freelance.nl is een initiatief van Freelance Fair BV. Het is de nummer 1 werkmarktplaats in Nederland met 200.000 inschrijvingen en ruim 35.000 geplaatste opdrachten per jaar. Per dag rond 20.000 unieke bezoekers. Per 3 maanden wordt door 2.500 tot 3.000 afzonderlijke opdrachtgevers een opdracht geplaatst. Gemiddeld wordt per opdracht 7 maal gesolliciteerd, in totaal 250.000 sollicitaties per jaar. Freelance.nl signaleert met de Freelance Markt Index (FMI) de trend in flexibel werk in de Nederlandse markt. Freelance Fair BV/ Freelance.nl is een Nederlandse onderneming gevestigd in Barendrecht met ambities om in Europa uit te breiden.Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie