NIEUWSbank
... waar nieuws meerwaarde krijgt
www.nieuwsbank.nl
Tel: 030-2881286
E-mail: info@nieuwsbank.nl


Actief organiserende rechter levert veel tijdswinst op

Datum nieuwsfeit: 17-04-2012
Vindplaats van dit bericht
Bron: Rechtspraak
Zoek soortgelijke berichten

Actief organiserende rechter levert veel tijdswinst op


Actief organiserende rechter levert veel tijdswinst op

Den Haag , 17-4-2012

Wanneer strafrechters actief en op tijd rechtszaken organiseren, levert dat
veel tijdswinst op. Ook stijgt de tevredenheid bij de procespartijen en neemt
de werkvreugde bij rechters en personeel toe. Dit blijkt uit het verslag van
het Arnhemse project 'Proeftuin', dat vandaag verschijnt in de nieuwste editie
van 'Rechtstreeks', het tijdschrift van de Raad voor de rechtspraak over
onderzoek en ontwikkelingen in de rechtspraktijk.

Vroege scan

Van eind 2009 tot nu heeft de strafsector van het Arnhemse gerechtshof gewerkt
volgens een geheel andere formule: het project 'Proeftuin'. De betrokken
raadsheren kregen een veel actievere rol in het agenderen en organiseren van de
strafprocessen. Ze maakten al vroeg een scan van mogelijke vertragingen in de
afhandeling en pakten die open eindjes meteen aan. Daarbij was het mogelijk een
voorzittersoverleg te organiseren, waarin de voorzittende raadsheer met het OM
en de advocaten overeenstemming zoekt over het horen van getuigen en andere
verzoeken. Omdat deze constructie wettelijk nog niet is geregeld, was
vrijwillige deelname van alle betrokkenen vereist. Hetzelfde geldt voor een
tweede innovatie: het verhoren van getuigen voorafgaand aan de zitting door een
speciaal gedelegeerd raadsheer-commissaris.

Minder aanhoudingen

De nieuwe werkwijze heeft gezorgd voor een opvallend grote efficiencywinst. Met
name het aantal aanhoudingen van strafzaken is aanzienlijk gedaald: van 26
procent gemiddeld naar 8 procent van de zaken in project Proeftuin. Deze daling
levert veel tijdswinst op, zowel voor de burger als voor de raadsheer. De
doorlooptijden van strafzaken binnen het experiment zijn gemiddeld 28 dagen
korter: 122 dagen tegen 150 dagen in de reguliere werkwijze. 'Het verschil is
heel erg groot', reageert Rick Robroek, stafjurist bij het Arnhemse hof en
wetenschappelijk medewerker bij de rijksuniversiteit Groningen, die het
experiment heeft begeleid. 'We hadden wel een verschil verwacht, maar niet
direct zo groot.'

Actieve rechter

Het concept van project 'Proeftuin' is gestoeld op de werkfilosofie van
bijzonder hoogleraar Organisatie van de rechtspleging Rinus Otte, tevens
raadsheer bij het gerechtshof Arnhem. Otte pleit al jaren voor een meer
autonome, actieve rol van de rechter. Hij vindt de rol van de Nederlandse
rechter te veel 'verambtelijkt'. Otte is zelf een van de uitvoerende raadsheren
in het Proeftuin-project. Niet als enige overigens, er zijn inmiddels meerdere
raadsheren en diverse strafkamers van het hof in het project actief. 'De
resultaten zijn niet meer te herleiden tot het Otte-effect', stelt Robroek.
'Daarvoor is de proeftuin met twintig deelnemers te groot geworden.'

Prestatieafspraken

Een belangrijk aspect van de 'Proeftuin'-formule zijn concrete
prestatieafspraken tussen rechters en het management. Niet over het aantal
zittingen, zoals doorgaans gebeurt, maar over het aantal afgeronde rechtszaken.
In het eerste volledige kalenderjaar, 2011, zegden de twee betrokken
strafkamers toe dat jaar in totaal 815 meervoudige kamerzaken af te handelen.
Al in oktober 2011 was in een van beide kamers de productieafspraak gehaald. De
andere kamer was een maand later zover. Beide kamers hebben vervolgens extra
strafzaken in behandeling genomen. Robroek: 'De winst in tijd zit hem vooral in
de eerste fase: het snel maken van een scan en daar voortvarend mee aan de slag
gaan.' In 2012 wordt de deelnemers aan de Arnhemse Proeftuin geacht 1100
meervoudige kamerzaken af te doen.

Werkvreugde

Naast rendementswinst levert de Proeftuin-aanpak ook een hogere tevredenheid op
bij de betrokken procespartijen: de advocatuur en het OM. 'Het meest spannend
was wat de advocatuur er van zou vinden', vertelt Robroek. 'Van de
niet-wettelijke status van het voorzittersoverleg en vroegtijdige
getuigenverhoor bijvoorbeeld. Maar ze waren heel positief.' De advocaten vonden
vooral de continuïteit in het contact prettig. In de nieuwe werkwijze werkt
vaak een vast team rechtbankmedewerkers aan een rechtszaak. 'Advocaten stellen
het op prijs dat ze vanaf het begin tot en met het einde van een zaak met
dezelfde griffiemedewerkers, dezelfde secretarissen en dezelfde raadsheren te
maken hebben.' Ook bij de rechters en hun personeel stijgt de werkvreugde. Het
bevalt ze om meer grip op het verloop van een zaak te hebben en waarderen om
meer als team aan het eindresultaat te werken.

Vrijwilligheid

Is de schijnbaar succesvolle Proeftuin-methode aan te bevelen voor strafkamers
in andere gerechtshoven en rechtbanken? Zeker, denken de betrokkenen bij het
project. De nieuwe werkwijze tackelt immers een aantal knelpunten en kwesties
die overal spelen. 'Het kan, het is mogelijk', antwoordt onderzoeker Robroek.
'Maar het werkt alleen wanneer de betrokken rechters en griffiers het zelf
willen', benadrukt hij. 'Het welslagen hangt voor een belangrijk deel af van
betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Daarvoor heb je vrijwilligheid nodig.'
Robroek hoopt dat de Proeftuin-aanpak ook in andere steden wordt beproefd. 'Het
is interessant om te zien hoe het concept werkt op meerdere plekken. Alleen dan
kan de positieve waardering voor het Arnhemse experiment op waarde worden
geschat.'

 

 

 

 


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie