NIEUWSbank
... waar nieuws meerwaarde krijgt
www.nieuwsbank.nl
Tel: 030-2881286
E-mail: info@nieuwsbank.nl


CNV: 'Voortvarend noodpakket met pijnlijke keuzes'

Datum nieuwsfeit: 26-04-2012
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht


Persbericht
CNV

Donderdag 26 april 2012, Utrecht

------

CNV voorzitter Jaap Smit:

'Voortvarend noodpakket met pijnlijke keuzes'

'In een eerste reactie kan ik zeggen verrast te zijn door de voortvarendheid van de Kamer, dat was hard nodig en daar heeft het CNV voor gepleit bij Politiek Den Haag. Er moet snel een bijdrage geleverd worden om uit de economische crisis te komen en gewerkt worden aan het herstel van vertrouwen van de burgers,' aldus Jaap Smit, voorzitter van het CNV, na de bekendmaking van de inhoud van het akkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.

'Maar,' stelt Smit, 'in het pakket staan wel een aantal zaken met nare gevolgen voor nogal wat mensen, zoals het openbreken van het pensioenakkoord.'

Het pensioenakkoord was een evenwichtig pakket om de lasten eerlijker te verdelen. De focus zou moeten liggen op het goed uitvoeren van het pensioenakkoord, met echte maatregelen om ouderen aan het werk te krijgen. Door het versneld verhogen van de AOW-leeftijd worden nu grote groepen mensen in de problemen gebracht. Smit: 'Mensen die in de vut of prepensioenregeling zitten en na 2015, 65 worden, worden dan geconfronteerd met een gigantisch inkomensgat van een jaar geen AOW.'

Hervormingen op de arbeidsmarkt

In het akkoord wordt ook gesproken over het ontslagrecht en verkorten van de duur van de WW-uitkering. Smit: 'Het CNV pleit voor concrete hervormingen op de arbeidsmarkt. Uitgangspunt daarbij is dat mensen makkelijker van-werk-naar-werk gaan, waarbij er een grote verantwoordelijkheid ligt bij werkgevers. Met alleen gepeuter aan het ontslagrecht tast je de waarde achter het ontslagrecht aan: rechtsbescherming van werknemers en het zicht op continuïteit om in hun eigen inkomen te kunnen voorzien.'

Publieke sector

Verder vindt de CNV voorzitter wederom een nullijn voor de publieke sector pijnlijk. Smit: 'Maar dat de bezuinigingen op passend onderwijs terug worden gedraaid begrijp ik goed.' Als er een miljard moet komen uit de zorg, pleit Smit ervoor die inkomensafhankelijk te maken. Smit: 'Alleen zo dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten!'

Reiskosten

Het CNV steunt initiatieven om slimmer te werken. Het radicaal afschaffen van het reiskostenforfait helpt hier niet bij. Het CNV pleit voor een kostendekkende kilometervergoeding. Dit gaat de werkende Nederlander anders heel veel geld kosten.

Hervorming woningmarkt

De hervorming van de woningmarkt krijgt handen en voeten. Het niet meer aftrekbaar maken van de rente op nieuwe aflossingsvrije hypotheken draagt bij aan het versterken van de Nederlandse financiële positie. Smit: 'Hopelijk draagt een definitief lagere overdrachtsbelasting bij aan het opstarten van de woningmarkt. Dat is goed voor mensen die hun huis niet verkocht krijgen en voor de werkgelegenheid in de bouw.'


Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie