Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Persagenda Raad van State 3-5-2012

Datum nieuwsfeit: 04-05-2012
Vindplaats van dit bericht
Bron: Raad van State
Zoek soortgelijke berichten
Raad van State


Persagenda


donderdag 3 mei 2012

10.00 uur


Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp van het bestemmingsplan 'P&R-terrein Pijnacker'. Het plan maakt het mogelijk het voormalige 'Park & Ride' terrein, het stationsgebouw en de directe omgeving van station Pijnacker te herontwikkelen. Het gebied ligt langs het spoor ten zuiden van de Randstadrail-halte en ten westen van de spoorlijn Den Haag-Rotterdam. Op het terrein mogen een appartementengebouw met 30 appartementen en ruim 20 woningen worden gebouwd. Deze liggen in het verlengde van een garagebedrijf en een woning. De eigenaar van het bedrijf en de woning is tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij vreest aantasting van zijn privacy en uitzicht. Ook zou er sprake zijn van minder lichttoetreding in zijn woning. In afwachting van een definitieve uitspraak op zijn beroep, verzoekt hij de Raad van State het plan voorlopig te schorsen. (zaaknummer 201202409/2)

10.45 uur

Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van Schiedam van het bestemmingsplan 'A4-Schiedam'. Dit plan is vastgesteld om de uitvoering van het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam planologisch mogelijk te maken. Met het tracébesluit kan een nieuwe snelweg worden aangelegd tussen de bestaande A4 bij de aansluiting Delft-Zuid (Kruithuisweg) en het knooppunt Kethelplein bij Schiedam. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 6 juli 2011 geoordeeld dat Rijkswaterstaat de rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam mocht aanleggen. Die uitspraak met zaaknummer 201009980/1 is te vinden op deze site. Ook het persbericht dat de Raad van State destijds uitbracht is te vinden op de site. Een inwoner van Schiedam vindt dat het bestemmingsplan op twee punten niet goed uitvoering geeft aan het tracébesluit. Volgens hem is in het bestemmingsplan de Brederodeweg in noordelijke richting verplaatst en dichter bij zijn woning komen te liggen. Hij vreest hierdoor vooral verkeersoverlast te ondervinden. Ook is in het bestemmingsplan een groenstrook opgenomen die in het tracébesluit niet voorkomt, aldus de man. Hij vreest dat daarop een ontsluiting naar de Brederodeweg kan worden aangelegd. Daarom is hij tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In afwachting van een definitieve uitspraak op zijn beroep, verzoekt hij de Raad van State het plan voorlopig te schorsen. (zaaknummer 201202658/2)


10.45 uur


Zitting over de vierde weigering door het college van burgemeester en wethouders van Borsele om een eerder opgelegde dwangsom in te trekken. Het gaat om een dwangsom die is opgelegd aan kwekerij Het Groene Weegje omdat zij twee schuren, een kas en een schutting in strijd met het bestemmingsplan en zonder bouwvergunning heeft gebouwd op een perceel aan de Aalweg in Kwadendamme. De kwekerij is het niet eens met de weigering en komt daartegen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De kwekerij vindt dat de dwangsom van tafel moet, omdat uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van februari 2006 en april 2009 zou volgen dat aan haar in 1996 en 2000 bouwvergunningen hadden moeten worden verleend, zodat de gebouwen niet meer illegaal waren. (zaaknummer 201112932/1)


13.00 uur


Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van Bergen (N-H) van het bestemmingsplan 'Bergen aan Zee-Dorpskern'. Het plan vervangt zes oudere bestemmingsplannen en heeft betrekking op het dorp Bergen aan Zee inclusief een deel van het strand en twee percelen in het bos. Deze percelen zijn in het plan opgenomen vanwege de historische binding met het dorp Bergen aan Zee. Tegen het plan zijn bijna 30 beroepschriften ingediend. Een van de bezwaarmakers verzoekt de Raad van State het plan voorlopig te schorsen in afwachting van de behandeling van zijn beroepschrift. Hij is het niet eens met de tuinbestemming die aan een perceel tussen hotel De Dennen en zijn woning aan de Parkweg is gegeven. Hij vreest dat het hotel het perceel met de tuinbestemming ook mag gebruiken als parkeerplaats. Hierdoor zou hij overlast ondervinden. (zaaknummer 201201687/2)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie