Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raad van State Agenda voor de media 7-5-2012

Datum nieuwsfeit: 07-05-2012
Vindplaats van dit bericht
Bron: Raad van State
Zoek soortgelijke berichten
Raad van State


Persagenda


maandag 7 mei 2012

10.00 uur

Zitting over de weigering door de toenmalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken om het rapport 'Ideologische Misdaad' volledig openbaar te maken. Dit rapport maakt deel uit van de Criminaliteitsbeeldanalyse 2007. Een man uit Amsterdam had om het rapport gevraagd. De staatssecretaris heeft het rapport weliswaar openbaar gemaakt, maar heeft daarin een groot aantal passages weggelakt. Volgens de staatssecretaris zou openbaarmaking van de weggelakte delen onder meer de opsporing en vervolging van strafbare feiten bemoeilijken en zou openbaarmaking de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen kunnen schaden. Ten slotte zijn sommige delen van het rapport opgesteld voor intern beraad. De man is het niet eens met de weigering. Volgens hem is een veel te grove selectie gemaakt omdat uitsluitend per pagina en per alinea is beoordeeld of de informatie openbaar kan worden gemaakt. Ook heeft de staatssecretaris sommige alinea's of pagina's vanwege meerdere redenen geheim gehouden, zodat niet duidelijk is welke passage op welke grond is geweigerd. De rechtbank in Amsterdam stelde de man in mei 2011 voor het grootste deel in het ongelijk. De man komt tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, omdat hij nog steeds vindt dat de staatssecretaris meer informatie uit het rapport openbaar moet maken dan hij tot nu toe heeft gedaan. (zaaknummer 201106082/1)

10.00 uur

Zitting over de milieuvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort heeft verleend aan Stichting Ruitersport Het Dennenduin voor een manege aan de Zuidlaan in Bentveld. Op deze locatie was al eerder een manege gevestigd. De vergunning maakt het mogelijk om een nieuwe stal te bouwen, de opslag van mest te verplaatsen en een zesde 'paddock' aan te leggen. Twee omwonenden kunnen zich niet met de uitbreiding verenigen. Zij vinden het niet terecht dat het gemeentebestuur de paddocks als een soort weiland beschouwt. Volgens de omwonenden maken de paddocks deel uit van de manege en had het gemeentebestuur rekening moeten houden met de gevolgen van de paddocks voor de omgeving. Ook vrezen de omwonenden geuroverlast van de manege. Daarom komen zij tegen de vergunning in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201103534/1)

10.45 uur

Zitting over de weigering door de minister van Defensie om documenten volledig openbaar te maken met betrekking tot de G8-top in Heiligendamm in Duitsland. Het gaat een man uit Amsterdam vooral om documenten over de grensbewakingsmaatregelen die Nederland heeft genomen tijdens de top. De minister heeft enkele documenten openbaar gemaakt, maar heeft openbaarmaking van sommige documenten geweigerd omdat die de veiligheid van de Staat of de internationale betrekkingen kunnen schaden. De man is het niet eens met de weigering. Hij vindt dat de minister de documenten openbaar had moeten maken door alleen de namen van de ambtenaren weg te lakken. Volgens hem is de minister vergeten dat openbaarheid de regel is en dat alleen na een zorgvuldige belangenafweging besloten kan worden iets niet openbaar te maken. De rechtbank in Amsterdam stelde de man in april 2011 in het ongelijk. Tegen die uitspraak komt hij in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201106337/1)

11.30 uur

Zitting over de evenementenvergunning die het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Katwijk hebben verleend aan Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn voor de Najaarsfeesten in 2010. Een inwoner van Katwijk is het er niet mee eens dat zeven dagen lang op de Oranjebrink feest mag worden gevierd tot middernacht. Met name de livemuziekoptredens in een tent zijn hem een doorn in het oog. De man woont in de nabijgelegen woonwijk en vreest geluidsoverlast en verstoring van de openbare orde door vandalisme. Hij vindt dat aan de vereniging te ruime eindtijden zijn vergund. Bovendien is hij van mening dat het gemeentebestuur had moeten uitkijken naar alternatieve locaties voor de Najaarsfeesten, zoals het voormalige vliegveld Valkenburg. De rechtbank in Den Haag verklaarde in april 2011 een eerder beroep van de man ongegrond. Tegen de uitspraak van de rechtbank komt hij in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201106361/1)

11.30 uur

Zitting over de milieuvergunning die het college van gedeputeerde staten van Gelderland heeft verleend aan Betonmortelbedrijven Cementbouw B.V. voor een betonmortelcentrale aan de Zuiderhavenweg in Tiel. De vergunning maakt het mogelijk de centrale in zuidelijke richting te verplaatsen, de restbetonrecyclingsinstallatie te vervangen en een nieuw kantoor op het terrein te bouwen. Het bedrijf is het er niet mee eens dat het provinciebestuur het zogenoemde 'vliegas' heeft aangemerkt als afvalstof. Volgens het bedrijf is vliegas een grondstof en is het belangrijk dat dat onderscheid wordt gemaakt. Verder heeft het bedrijf er bezwaar tegen dat in de vergunning is bepaald dat het vernevelen van bekistingsolie alleen mag plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer. Ook het feit dat het provinciebestuur een bodem- en een energieonderzoek heeft voorgeschreven is het bedrijf een doorn in het oog. Het vindt deze onderzoeken onnodig. Daarom komt hij tegen de vergunning in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201104224/1)

13.00 uur

Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van Vaals van het bestemmingsplan 'Wijngaard St. Martinus'. Wijngaard St. Martinus is een Nederlandse wijngaard in Vijlen. Sinds 1996 worden hier druiven op commerciële basis geteeld. Het plan maakt de bouw van een wijnkenniscentrum mogelijk, waar cursussen en rondleidingen kunnen worden gegeven. Ook kunnen er proeverijen met streekproducten worden georganiseerd. Verder kan de wijngaard van zeven hectare naar tien hectare worden uitgebreid. De Stichting Natuur en Landschap Zuid-Limburg en een echtpaar uit Vijlen zijn het niet eens met het plan en komen daartegen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat er geen behoefte is aan een wijnkenniscentrum of in elk geval niet op deze locatie. Zowel de stichting als het echtpaar vindt dat het kenniscentrum het landschap aantast. Ook zou er een bodemonderzoek ontbreken, terwijl dat volgens de stichting en het echtpaar wel nodig is. (zaaknummer 201106660/1)

14.00 uur

Vooraankondiging van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) die de Afdeling bestuursrechtspraak op woensdag om 10.15 uur openbaar zal maken. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie