NIEUWSbank
... waar nieuws meerwaarde krijgt
www.nieuwsbank.nl
Tel: 030-2881286
E-mail: info@nieuwsbank.nl


Huiseigenaren de dupe van beleid Stadsdeel Amstderdam West

Datum nieuwsfeit: 30-05-2012
Vindplaats van dit bericht
Bron: VVD Amsterdam-West
Zoek soortgelijke berichten

Huiseigenaren de dupe van beleid Stadsdeel West


AMSTERDAM, 20120530 -- Tijdens de Politieke Avond van 29 mei 2012 is door de stadsdeelraad West het Actieplan Duurzaam Wonen vastgesteld. Het actieplan biedt ruimte aan het DB om huiseigenaren gedwongen op kosten te jagen om hun huis duurzamer te maken. De afgelopen jaren heeft dergelijke dwang in Westerpark eigenaren tot wanhoop gedreven. Nils Lamme (VVD): ‘Het is goed om duurzame bouw te stimuleren, maar met deze dwang raakt het stadsdeel mensen in de kern van hun bestaanszekerheid.’

Het Dagelijks Bestuur kiest niet voor stimulans en vrije keuze, maar voor dwang. Zo worden huiseigenaren gedwongen om dure verbouwingen uit te voeren ten behoeve van duurzaamheid. Voor de VVD is eigendomsrecht een hoeksteen van de democratie. Nils Lamme (VVD): ‘Een eigenaar is een eigenaar, deze mensen mag je stimuleren om verbeteringen aan te brengen, maar dwang is echt een brug te ver voor de VVD.’ De VVD fractie heeft daarom een amendement ingediend om deze dwang uit het actieplan te halen. Over het amendement is hoofdelijk gestemd, zodat bewoners kunnen zien wie hen van deze vrijheden berooft. De verantwoordelijke raadsleden hebben zonder last en ruggespraak gestemd en kunnen zich niet verschuilen achter hun partij. Het VVD-amendement heeft het niet gehaald, alleen de D66 fractie gaf haar steun. Dat betekent dat de PvdA, GroenLinks, SP en De Groenen tegen ons amendement stemden en bewoners belangrijke vrijheden ontnemen.

Verder werd in het Actieplan gesproken over vier voorbeeldprojecten voor duurzaamheid. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. De VVD heeft samen met de PvdA een amendement ingediend om deze vier projecten terug te brengen naar twee projecten waardoor de helft van het geld, ongeveer honderdduizend euro,  bespaard wordt. Dit amendement is wel aangenomen. Maar aangezien het VVD-amendement het niet haalde en er dus nog steeds van ernstige vrijheidsbeperking sprake was, heeft de VVD tegen het Actieplan gestemd. Helaas was een meerderheid in Raad wel voor.

Dit actieplan is overigens niet het eerste voorbeeld van beleid dat huiseigenaren in West hard treft. Eerder werd de Woonvisie van West door de raad vastgesteld. Met deze Woonvisie keert het stadsdeel zich tegen splitsen en samenvoegen van huizen in West. Lamme: ‘Dit beleid ontneemt huiseigenaren allerlei vrijheden en zet de huizenmarkt in West volledig op slot.’ De VVD stemde tegen de Woonvisie. Gelukkig is er nog een kans voor West, het stadsdeel gaat namelijk niet over dit beleid, maar de centrale stad. De VVD fractie in West hoopt dan ook dat het Stopera hier een stokje voor gaat steken. Daarnaast hebben veel bewoners in met name de Erasmusbuurt in Bos & Lommer te maken met erfpachtellende. Over deze problemen heeft de centrale fractie van de VVD in Amsterdam uitgebreid bericht en zelfs een speciaal meldpunt erfpachtellende ingesteld. Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie