Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak van Teeven bij startbijeenkomst Kansspelautoriteit

Datum nieuwsfeit: 11-06-2012
Vindplaats van dit bericht
Bron: Rijksoverheid Toespraken
Zoek soortgelijke berichten

Startbijeenkomst Kansspelautoriteit

Toespraak van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ter gelegenheid van de Startbijeenkomst van de Kansspelautoriteit ( Den Haag, 11 juni 2012).

Dames en heren,

Welkom allemaal, hier in dit prachtige, oude theater Concordia, voor de officiële startbijeenkomst van de Kansspelautoriteit. Een ironische knipoog van het lot, zo zou je het kunnen noemen, dat de Kansspelautoriteit uitgerekend hier van start gaat. Het is immers hier, in sociëteit Concordia, waar rond de vorige eeuwwisseling beroemde socialistische voormannen en -vrouwen als Domela Nieuwenhuis, Troelstra, Gorter en Henriëtte Roland Holst vlammende redevoeringen hielden, 'ter geestelijke verheffing van de arbeider'. Op weg naar die geestelijke verheffing kon de arbeider van twee zaken maar beter afzien: drank en gokken - met name kaarten en dobbelen waren in die dagen nogal populair. Afijn, vandaag houden we hier in Concordia de Kansspelautoriteit ten doop en die feestelijke gebeurtenis vieren we zo meteen met een drankje.

't Kan verkeren, zou de 17de eeuwse dichter Bredero zeggen.

Als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor een evenwichtig, samenhangend en consistent kansspelbeleid, vind ik het een eer om hier te mogen spreken op deze startbijeenkomst. We hadden nog wat in te halen, want u bent tenslotte al operationeel sinds 1 april. Een belangrijke datum voor kansspelminnend Nederland, want vanaf die dag beschikt ons land over een doortastende toezichthouder, een ZBO, met een eigen Raad van Bestuur. Dat laatste zeg ik er nadrukkelijk bij, want daarmee hebben we een belangrijke wens van de Tweede Kamer gerealiseerd: vergunningverlening en toezicht buiten het Ministerie plaatsen.

Als Kansspelautoriteit bent u verantwoordelijk voor een stevig takenpakket, waaronder onder andere:

- het verstrekken, wijzigen en intrekken van vergunningen voor kansspelen, exploitatievergunningen en modeltoelatingen voor speelautomaten; en

- het toezicht op en handhaving van het naleven van wet- en regelgeving en de vergunningen.

Een stevig pakket, maar ook een mooi pakket. Want als u deze taken naar behoren uitvoert - iets waar ik het volste vertrouwen in heb - levert u een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van ons kansspelbeleid, namelijk:

- een passend en attractief aanbod

- het zo veel mogelijk voorkomen van kansspelverslaving

- goede bescherming van de consument

- en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit

Ik geef toe: zo'n puntsgewijze opsomming kan een beetje de indruk wekken dat u dit allemaal 'zo maar even' doet. Zelf weet u inmiddels waarschijnlijk wel beter. Neem alleen al het voorkomen en tegengaan van kansspelverslaving. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt primair bij de vergunninghouders. Zij hebben - zo staat het in de wet - de expliciete zorgplicht om effectieve maatregelen te treffen, die gokverslaving zo veel mogelijk tegengaan. Die zorgplicht werken we momenteel nog nader uit in een algemene maatregel van bestuur. Om u alvast een idee te geven, ik denk hierbij aan de plicht om informatie te verstrekken aan consumenten over de gevaren van kansspelverslaving en de toegang tot verslavingszorg mogelijk te maken. Alleen een flyer neerleggen met daarin de risico's van deelname aan kansspelen is dus niet meer voldoende. Aan u, als Kansspelautoriteit, de taak om toe te zien op deze regels en de vergunningvoorschriften. Lapt een vergunninghouder die aan zijn laars, dan kan u

indien nodig een sanctie opleggen.

Dan iets over die andere belangrijke doelstelling van ons kansspelbeleid: bescherming van de consument. Ook daarin speelt u, als toezichthouder, een cruciale rol. Leven de vergunninghouders de regelgeving en de vergunningsvoorwaarden goed na' Informeren ze de consumenten wel goed, volledig en tijdig over - bijvoorbeeld - de kosten, de te winnen prijzen, de duur van het abonnement en eventuele verslavingsrisico's' Dat alles houdt u, als Kansspelautoriteit, goed in de gaten.

En er is méér. Zo houdt u bijvoorbeeld ook toezicht op de manier waarop de vergunninghouders reclame maken en nieuwe klanten werven. Dat moet op een zorgvuldige en evenwichtige manier gebeuren. Hoe precies - ook dat werken we momenteel nader uit in een AMVB. Essentieel daarbij is dat reclame de goklust niet mag aanwakkeren; ze mag enkel dienen tot het kanaliseren van de vraag van consumenten naar het legale aanbod. Wie een gokje wil wagen, moet namelijk weten welke legale kansspelen er zijn. Reclamemakers moeten natuurlijk wel hun creativiteit kunnen uiten. Consumenten mogen alleen niet op het verkeerde been worden gezet. Ik denk hierbij aan het lokken van consumenten door enorme winsten voor te spiegelen of aan te geven dat het kansspel wel eens de oplossing voor al je financiële problemen kan zijn. Ook mogen vergunninghouders consumenten niet door reclame voor andere producten of diensten indirect tot kansspelen aanzetten. Een voorbeeld is een casino dat niet met kansspelen maar

slechts met warme maaltijden adverteert, waardoor consumenten zouden kunnen denken dat het niet een kansspelaanbieder maar een restauranthouder betreft.

Met de oprichting van de Kansspelautoriteit wordt ook het toezicht en de handhaving intensiever. Daarmee willen we misbruik, fraude en criminaliteit in de kansspelmarkt zo veel mogelijk terugdringen en weren. Een stevige ambitie. Willen we die kunnen waarmaken, dan moet u als Kansspelautoriteit natuurlijk beschikken over een adequaat handhavingsinstrumentarium. Uw gereedschapskist is gevuld met bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten, zoals de bestuurlijke boete, het toepassen van bestuursdwang en de last onder dwangsom. Met die instrumenten onder handbereik, bent u in staat op te treden. Tegen vergunninghouders die zich niet aan de regels houden. En ook tegen illegale aanbieders van gokspelletjes.

Pas indien u stuit op gevallen van herhaalde of ernstige overtreding van de wet, wordt het strafrecht ingezet. En al helemaal, als er sprake blijkt van verwevenheid met georganiseerde misdaad. In dat soort situaties is strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie geboden.

Prioriteiten voor de handhaving zullen de komende tijd gericht zijn op het aanpakken van grootschalige en/of bedrijfsmatig uitgevoerde illegale kansspelen. Een pool op bescheiden schaal voor de klanten van een café, waar aan de vooravond van het EK Voetbal in de media het een en ander over te doen was, is voor de Kansspelautoriteit geen aanleiding om in actie te komen. De cafébezoeker kan dus met een gerust hart deelnemen aan een voetbalpool in zijn buurtcafé.

Met al deze taken verwachten we heel wat van u als Kansspelautoriteit en het is dan ook in ons aller belang dat u goed voor deze taken bent toegerust. Ik zeg hier nadrukkelijk: ons aller belang, want ook de vergunninghouders hebben veel baat bij een onafhankelijke, krachtige toezichthouder, die optreedt tegen illegaal aanbod. Vergunninghouders hebben het exclusieve recht gekregen om kansspelen aan te bieden. Dan vind ik het niet meer dan redelijk dat zij - los van de kosten voor het legale aanbod - ook meebetalen aan de bestrijding van dit illegale aanbod. Daartoe legt u de vergunninghouders een kansspelheffing op - een bestemmingsheffing, waarmee u uw eigen activiteiten financiert. Uiteraard is het niet de bedoeling dat u als Kansspelautoriteit 'winst' gaat maken. De heffing is én blijft kostendekkend.

Dames en heren, ik ga afronden. Maar eerst ga ik nog even kort in op gokken via internet. U weet, dat ik mij de afgelopen tijd heb ingezet voor de modernisering van het kansspelbeleid, waaronder de regulering van online kansspelen. Een hoop mensen neemt nu al volop deel aan gokspelletjes op internet, terwijl deze markt nog niet netjes is gereguleerd. Dat vind ik zorgelijk. Consumenten moeten de garantie hebben dat ze veilig en verantwoord kunnen spelen, bij aanbieders die een vergunning hebben en onder toezicht staan van de Kansspelautoriteit.

Moeten we de huidige wet handhaven door te proberen illegale kansspelen via internet tegen te gaan' Daar valt veel voor te zeggen. Aan de andere kant: het buitenland heeft al laten zien dat zo'n black-out niet werkt. En wat je ook niet wilt, is - in de aanloop naar het nieuwe kansspelbeleid - betrouwbare partijen, die aandringen op regulering in Nederland, en op termijn misschien wel in aanmerking komen voor een vergunning, definitief van de markt verjagen. Dat is tenslotte niet in het belang van de consument. Die gaat dan zijn heil zoeken bij partijen die bewust voor de illegaliteit kiezen.

Hoe gaan we met dit dilemma om' We hebben - in goed overleg met de Kansspelautoriteit en een aantal aanbieders - een beleidslijn opgesteld om het ook in deze transitiefase werkbaar te houden. Kort gezegd komt het op het volgende neer: aanbieders die willens en wetens de wet overtreden en dit ook blijven doen, pakt de Kansspelautoriteit aan. Aanbieders die zich netjes gedragen, mogen straks meedingen naar een vergunning. De Kansspelautoriteit heeft hierover vorige week brieven gestuurd en een persbericht uitgedaan.

Wat ik in ieder geval heb kunnen afronden - en waar ik dan ook heel erg trots op ben - is de totstandkoming van de Kansspelautoriteit! Nu is "autoriteit" meestal een soort eretitel, een die je in de praktijk moet verdienen, zo niet afdwingen. U hebt hem direct bij de geboorte meegekregen. Dat schept verwachtingen. Maar ik ben er van overtuigd dat u zich de komende jaren zult ontwikkelen tot een zeer gewaardeerde en effectieve Kansspelautoriteit.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...