Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak van Teeven bij startbijeenkomst Kansspelautoriteit

Datum nieuwsfeit: 11-06-2012
Vindplaats van dit bericht
Bron: Rijksoverheid Toespraken
Zoek soortgelijke berichten

Startbijeenkomst Kansspelautoriteit

Toespraak van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ter gelegenheid van de Startbijeenkomst van de Kansspelautoriteit ( Den Haag, 11 juni 2012).

Dames en heren,

Welkom allemaal, hier in dit prachtige, oude theater Concordia, voor de officiële startbijeenkomst van de Kansspelautoriteit. Een ironische knipoog van het lot, zo zou je het kunnen noemen, dat de Kansspelautoriteit uitgerekend hier van start gaat. Het is immers hier, in sociëteit Concordia, waar rond de vorige eeuwwisseling beroemde socialistische voormannen en -vrouwen als Domela Nieuwenhuis, Troelstra, Gorter en Henriëtte Roland Holst vlammende redevoeringen hielden, 'ter geestelijke verheffing van de arbeider'. Op weg naar die geestelijke verheffing kon de arbeider van twee zaken maar beter afzien: drank en gokken - met name kaarten en dobbelen waren in die dagen nogal populair. Afijn, vandaag houden we hier in Concordia de Kansspelautoriteit ten doop en die feestelijke gebeurtenis vieren we zo meteen met een drankje.

't Kan verkeren, zou de 17de eeuwse dichter Bredero zeggen.

Als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor een evenwichtig, samenhangend en consistent kansspelbeleid, vind ik het een eer om hier te mogen spreken op deze startbijeenkomst. We hadden nog wat in te halen, want u bent tenslotte al operationeel sinds 1 april. Een belangrijke datum voor kansspelminnend Nederland, want vanaf die dag beschikt ons land over een doortastende toezichthouder, een ZBO, met een eigen Raad van Bestuur. Dat laatste zeg ik er nadrukkelijk bij, want daarmee hebben we een belangrijke wens van de Tweede Kamer gerealiseerd: vergunningverlening en toezicht buiten het Ministerie plaatsen.

Als Kansspelautoriteit bent u verantwoordelijk voor een stevig takenpakket, waaronder onder andere:

- het verstrekken, wijzigen en intrekken van vergunningen voor kansspelen, exploitatievergunningen en modeltoelatingen voor speelautomaten; en

- het toezicht op en handhaving van het naleven van wet- en regelgeving en de vergunningen.

Een stevig pakket, maar ook een mooi pakket. Want als u deze taken naar behoren uitvoert - iets waar ik het volste vertrouwen in heb - levert u een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van ons kansspelbeleid, namelijk:

- een passend en attractief aanbod

- het zo veel mogelijk voorkomen van kansspelverslaving

- goede bescherming van de consument

- en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit

Ik geef toe: zo'n puntsgewijze opsomming kan een beetje de indruk wekken dat u dit allemaal 'zo maar even' doet. Zelf weet u inmiddels waarschijnlijk wel beter. Neem alleen al het voorkomen en tegengaan van kansspelverslaving. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt primair bij de vergunninghouders. Zij hebben - zo staat het in de wet - de expliciete zorgplicht om effectieve maatregelen te treffen, die gokverslaving zo veel mogelijk tegengaan. Die zorgplicht werken we momenteel nog nader uit in een algemene maatregel van bestuur. Om u alvast een idee te geven, ik denk hierbij aan de plicht om informatie te verstrekken aan consumenten over de gevaren van kansspelverslaving en de toegang tot verslavingszorg mogelijk te maken. Alleen een flyer neerleggen met daarin de risico's van deelname aan kansspelen is dus niet meer voldoende. Aan u, als Kansspelautoriteit, de taak om toe te zien op deze regels en de vergunningvoorschriften. Lapt een vergunninghouder die aan zijn laars, dan kan u

indien nodig een sanctie opleggen.

Dan iets over die andere belangrijke doelstelling van ons kansspelbeleid: bescherming van de consument. Ook daarin speelt u, als toezichthouder, een cruciale rol. Leven de vergunninghouders de regelgeving en de vergunningsvoorwaarden goed na' Informeren ze de consumenten wel goed, volledig en tijdig over - bijvoorbeeld - de kosten, de te winnen prijzen, de duur van het abonnement en eventuele verslavingsrisico's' Dat alles houdt u, als Kansspelautoriteit, goed in de gaten.

En er is méér. Zo houdt u bijvoorbeeld ook toezicht op de manier waarop de vergunninghouders reclame maken en nieuwe klanten werven. Dat moet op een zorgvuldige en evenwichtige manier gebeuren. Hoe precies - ook dat werken we momenteel nader uit in een AMVB. Essentieel daarbij is dat reclame de goklust niet mag aanwakkeren; ze mag enkel dienen tot het kanaliseren van de vraag van consumenten naar het legale aanbod. Wie een gokje wil wagen, moet namelijk weten welke legale kansspelen er zijn. Reclamemakers moeten natuurlijk wel hun creativiteit kunnen uiten. Consumenten mogen alleen niet op het verkeerde been worden gezet. Ik denk hierbij aan het lokken van consumenten door enorme winsten voor te spiegelen of aan te geven dat het kansspel wel eens de oplossing voor al je financiële problemen kan zijn. Ook mogen vergunninghouders consumenten niet door reclame voor andere producten of diensten indirect tot kansspelen aanzetten. Een voorbeeld is een casino dat niet met kansspelen maar

slechts met warme maaltijden adverteert, waardoor consumenten zouden kunnen denken dat het niet een kansspelaanbieder maar een restauranthouder betreft.

Met de oprichting van de Kansspelautoriteit wordt ook het toezicht en de handhaving intensiever. Daarmee willen we misbruik, fraude en criminaliteit in de kansspelmarkt zo veel mogelijk terugdringen en weren. Een stevige ambitie. Willen we die kunnen waarmaken, dan moet u als Kansspelautoriteit natuurlijk beschikken over een adequaat handhavingsinstrumentarium. Uw gereedschapskist is gevuld met bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten, zoals de bestuurlijke boete, het toepassen van bestuursdwang en de last onder dwangsom. Met die instrumenten onder handbereik, bent u in staat op te treden. Tegen vergunninghouders die zich niet aan de regels houden. En ook tegen illegale aanbieders van gokspelletjes.

Pas indien u stuit op gevallen van herhaalde of ernstige overtreding van de wet, wordt het strafrecht ingezet. En al helemaal, als er sprake blijkt van verwevenheid met georganiseerde misdaad. In dat soort situaties is strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie geboden.

Prioriteiten voor de handhaving zullen de komende tijd gericht zijn op het aanpakken van grootschalige en/of bedrijfsmatig uitgevoerde illegale kansspelen. Een pool op bescheiden schaal voor de klanten van een café, waar aan de vooravond van het EK Voetbal in de media het een en ander over te doen was, is voor de Kansspelautoriteit geen aanleiding om in actie te komen. De cafébezoeker kan dus met een gerust hart deelnemen aan een voetbalpool in zijn buurtcafé.

Met al deze taken verwachten we heel wat van u als Kansspelautoriteit en het is dan ook in ons aller belang dat u goed voor deze taken bent toegerust. Ik zeg hier nadrukkelijk: ons aller belang, want ook de vergunninghouders hebben veel baat bij een onafhankelijke, krachtige toezichthouder, die optreedt tegen illegaal aanbod. Vergunninghouders hebben het exclusieve recht gekregen om kansspelen aan te bieden. Dan vind ik het niet meer dan redelijk dat zij - los van de kosten voor het legale aanbod - ook meebetalen aan de bestrijding van dit illegale aanbod. Daartoe legt u de vergunninghouders een kansspelheffing op - een bestemmingsheffing, waarmee u uw eigen activiteiten financiert. Uiteraard is het niet de bedoeling dat u als Kansspelautoriteit 'winst' gaat maken. De heffing is én blijft kostendekkend.

Dames en heren, ik ga afronden. Maar eerst ga ik nog even kort in op gokken via internet. U weet, dat ik mij de afgelopen tijd heb ingezet voor de modernisering van het kansspelbeleid, waaronder de regulering van online kansspelen. Een hoop mensen neemt nu al volop deel aan gokspelletjes op internet, terwijl deze markt nog niet netjes is gereguleerd. Dat vind ik zorgelijk. Consumenten moeten de garantie hebben dat ze veilig en verantwoord kunnen spelen, bij aanbieders die een vergunning hebben en onder toezicht staan van de Kansspelautoriteit.

Moeten we de huidige wet handhaven door te proberen illegale kansspelen via internet tegen te gaan' Daar valt veel voor te zeggen. Aan de andere kant: het buitenland heeft al laten zien dat zo'n black-out niet werkt. En wat je ook niet wilt, is - in de aanloop naar het nieuwe kansspelbeleid - betrouwbare partijen, die aandringen op regulering in Nederland, en op termijn misschien wel in aanmerking komen voor een vergunning, definitief van de markt verjagen. Dat is tenslotte niet in het belang van de consument. Die gaat dan zijn heil zoeken bij partijen die bewust voor de illegaliteit kiezen.

Hoe gaan we met dit dilemma om' We hebben - in goed overleg met de Kansspelautoriteit en een aantal aanbieders - een beleidslijn opgesteld om het ook in deze transitiefase werkbaar te houden. Kort gezegd komt het op het volgende neer: aanbieders die willens en wetens de wet overtreden en dit ook blijven doen, pakt de Kansspelautoriteit aan. Aanbieders die zich netjes gedragen, mogen straks meedingen naar een vergunning. De Kansspelautoriteit heeft hierover vorige week brieven gestuurd en een persbericht uitgedaan.

Wat ik in ieder geval heb kunnen afronden - en waar ik dan ook heel erg trots op ben - is de totstandkoming van de Kansspelautoriteit! Nu is "autoriteit" meestal een soort eretitel, een die je in de praktijk moet verdienen, zo niet afdwingen. U hebt hem direct bij de geboorte meegekregen. Dat schept verwachtingen. Maar ik ben er van overtuigd dat u zich de komende jaren zult ontwikkelen tot een zeer gewaardeerde en effectieve Kansspelautoriteit.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Na 30 jaar brengt Marian Backus haar debuut Schoksgewijs opnieuw uit
Schoksgewijs gaat over Ans, zij is een heel onzeker, bang, afhankelijk gehandicapt meisje. Haar leven heeft zich vanaf haar tweede...

'Reclameverbod op Binaire Opties en CFD's werkt averechts'
De aankondiging van minister Dijsselbloem dat hij van plan is reclame voor risicovolle financiële beleggingsinstrumenten te verbieden, heeft geleid tot...

Aanhuisgebracht.nl gaat online boodschappen voor verswinkels bezorgen
Om de speciaalzaken te helpen in de online strijd om boodschappen te bezorgen heeft Aanhuisgebracht.nl een landelijk online platform ontwikkeld...

Podium onder de Dom wint Nederlandse finale Copa Jerez
De Nederlandse finale van de Copa Jerez, de internationale sherry-spijscompetitie voor restaurantprofessionals, is gewonnen door het team van restaurant Podium...

Actie Alleszelf.nl en ANBO brengt diensten ouderen in kaart
Voor het eerst in Nederland kunnen ouderen zélf diensten aanmelden waarmee ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor organiseren...

Laag aantal energiezuinige huizen in Amsterdam
Een energielabel voor huizen is in 2010 ingevoerd en sinds 2015 verplicht voor elke woning. Het label laat zien hoe...

Israël Christelijk Nieuws Netwerk met een hart voor Israël op kabeltv
Vanaf 1 oktober 2016 zendt IsraelCNN elke zaterdagavond uit om 20.00 uur op de Kabel-TV via de Christelijke zender Family7....

23 wijnlanden in finale 28e Proefschrift Wijnconcours
Ruim 250 finalewijnen afkomstig uit 23 wijnlanden stonden zondag 25 september op de proeftafels van het 28e Proefschrift Wijnconcours. 27...

Danielle Van 't Schip Oonk brengt Loveable Light naar Melbourne
“Het vinden van vrede in jezelf leidt tot de ontwaking van je innerlijke rust die een stroom van liefde teweeg...

Loveable Light van start gegaan als statement tegen haat in de wereld
Vandaag is officieel de eerste aktie van Loveable Light van start gegaan, een initiatief van Annelies George (Basaiia) uit Bussum....

Het Spoorwegmuseum krijgt een Apenkop
Ruim 50 jaar was de Mat ’64, in de volksmond ook wel Apenkop genoemd, een bekende verschijning op het Nederlandse...

Savelberg wine collection for auction with a value of 500.000 euro
In Amsterdam on Sunday 25th September the Henk Savelberg Collection of Fine and Rare wines is held for auction with...

Nieuw Snor-boek: Het Winter BBQ-boek
Weer of geen weer, barbecueën kan altijd. Sterker nog, dat is juist extra leuk als het weer niet meteen voor...

Snorfestival op nieuwe locatie in Utrecht
Boeklanceringen saai? Niet bij Uitgeverij Snor! Snor lanceert haar nieuwste titels en chocolade tijdens het tweedaagse Snorfestival in de spiksplinternieuwe...

Nieuw Snor-boek Lievelingssprookjes
Blauwbaard, de Gelaarsde Kat, het Meisje met de zwavelstokjes. Sprookjes blijven tot de verbeelding spreken met verhalen over bedrog, liefde...

Uitgeverij Snor opent pop-up Snorfabriek
Een jaar lang creatieve workshops, boeklanceringen, etentjes, mobiele werkplekken, café-restaurant, galerie, winkel, atelier, zeefdrukkerij en uitgeverij. Dat is de pop-up...

Werknemers Alexion als vrijwilligers aan de slag voor Global Day
Werknemers Alexion al vrijwilligers aan de slag voor eerste Global Day of Service NEW HAVEN, Connecticut-(BUSINESS WIRE)- Alexion Pharmaceuticals, Inc....

Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs
Onderzoek gezocht: Louis Bonduelle Foundation steunt tien jaar onderzoek met beurs VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Onderzoek is van cruciaal belang...

Zuid-Afrikaanse film- en muziekavond bij Pllek
Op vrijdag 23 september vindt de vierde en laatste editie van Pllek Going Places plaats. Onder de titel Afrolijk wordt...

Moeders van jonge kinderen ondervinden meeste vakantie stress
Volgens Synovate heeft 46 procent van de Nederlanders last van een vakantiedip bij de terugkeer naar werk. Maar veel moeders...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Aantal ontslagprocedures bijna gehalveerd na invoering WWZ
1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft onder meer ten doel het ontslagrecht...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Pricing of Debt Off..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today that Alcoa Nederland Holding B.V. (the "Issuer"), a wholly owned subsidiary of...

DeOnlineDrogist.nl opnieuw de grootste online drogist
DeOnlineDrogist.nl is opnieuw de grootste online drogist van Nederland, zo blijkt uit de Twinkle100. Deze jaarlijkse ranglijst toont de grootste...

Mobiel.nl opent servicepunt in Utrecht
Mobiel.nl, de grootste onafhankelijke aanbieder van smartphones en mobiele abonnementen in Nederland, opende op 20 september een servicepunt op Europaplein...

2 miljoen online boodschappers in 2017
Ruim één op de zes Nederlanders koopt in 2017 eten en drinken bij een online supermarkt. Het merendeel van de...

Krimpen aan den IJssel en Beek en Donk zijn Groenste Stad en Dorp 2016
In het Isala theater in Capelle aan den IJssel zijn vandaag tijdens de Nationale Groendag Krimpen aan de IJssel en...

LINTEC vernieuwt website en catalogus voor internationaal publiek uit
LINTEC vernieuwt website en geeft catalogus voor internationaal publiek uit TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation heeft in juli 2016 een Engelstalige...

Quintiq en Wereldvoedselprogramma: een wereld zonder honger
Quintiq en Wereldvoedselprogramma: samenwerking voor een wereld zonder honger `S-HERTOGENBOSCH, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Quintiq en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde...

Nieuwe financiering voor SecurityMatters vooraanstaande investeerders
Nieuwe financiering voor SecurityMatters van vooraanstaande investeerders EINDHOVEN, Nederland-(BUSINESS WIRE)- SecurityMatters, een toonaangevende aanbieder van geavanceerde cyberbeveiliging voor industriele aansturingssystemen,...

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6
Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van...

Maritime Single Window geopend met software van Koninklijke Dirkzwager
De software van Dirkzwager is als eerste in Nederland aangesloten op het Maritime Single Window, het platform voor de elektronische...

Samen genieten op La Table sfeerbeurs
La Table sfeerbeurs is al meer dan 20 jaar hèt lifestyle-event van Nederland dat niemand wil missen! Bezoekers komen van...

Kidsclub Spoorwegmuseum noteert duizendste lid
De kidsclub van Het Spoorwegmuseum, de Rail Rookies, passeerde deze maand de magische grens van 1000 leden. Dit bevestigt de...

Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder
Displaydata benoemt Piet Coelewij tot niet-uitvoerende bestuurder BRACKNELL, Verenigd Koninkrijk-(BUSINESS WIRE)- Displaydata kondigt met blijdschap aan dat Piet Coelwij is...

Belangrijkste veranderingen zorgverzekering in 2017 (infographic)
Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste wijzigingen in de zorg en zorgverzekering voor 2017 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Wat wordt...

Inepro’s SCR708 RFID-lezer past altijd
Inepro introduceert de nieuwste contactloze kaartlezer met een grote leesafstand en snelle uitlezingen. De SCR708 is Inepro’s nieuwste RFID-lezer en...

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan Europese regels
Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels Dinsdag 20 september 2016 De Nederlandse begroting voor 2017...

eBook: living with idiopathic pulmonary fibrosis
Life with IPF - an eBook INGELHEIM, Germany-(BUSINESS WIRE)- A diagnosis of IPF is news that few patients want to...

Extra drukte en meer nationaliteiten Texel vanwege Lonely Planet top10
Eind mei werd het Waddeneiland Texel door bekende internationale reisgids Lonely Planet in haar top-10 van Europese plekken die je...

Alcoa: News: News Releases: Alcoa Inc. Announces Proposed Debt Offer..
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Inc. (NYSE:AA) ("Alcoa") announced today a proposed offering of senior notes (the "Notes") by Alcoa Nederland Holding...

Spoorwegmuseum krijgt koninklijk tintje tijdens Prinsjesdag
Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Het Spoorwegmuseum een Plusdag met een speciaal inhoudelijk programma voor senioren en andere...

Teleurstellend advies aan Hoge Raad over nertsenfokverbod
In een advies aan de Hoge Raad stelt de Procureur Generaal dat het Hoger Beroep van de Nederlandse Staat tegen...

Direct de kwaliteit van de zorg meten met Opinionmeter
De Consumer Quality-index (CQ-index), ontwikkeld om klanttevredenheid in de gezondheidszorg te meten, is log en traag. De metingen liggen ver...

Update HP treft gelukkig maar enkele modellen
De laatste paar dagen stond in het teken van HP updates welke huismerk cartridges zou blokkeren. Wij zijn hier ingedoken...

Vetzuurcombinatie ondersteunt leesvaardigheid schoolkinderen
Een combinatie van omega 3- en 6-vetzuren ondersteunt de leesvaardigheid van doorsnee schoolkinderen. Vooral kinderen die moeite hebben om zich...

Bevrijdingsfestival en Kindervrijmarkt in Groesbeek
Zondag 18 september a.s. is het weer tijd voor het jaarlijkse Bevrijdingsfestival bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Dit jaar...

Open Joodse Gemeente Klal Israël benoemt nieuwe rabbijn Nathans
Afgelopen maart riep de Open Joodse Gemeente Klal Israël kandidaten op voor de vacature van rabbijn. Deze gemeente, de enige...

Ieder(in) wil een maximum voor wat mensen zelf aan zorg moeten betalen
Zorgkosten mensen met een beperking in vijf jaar geëxplodeerd De zorgkosten zijn in vijf jaar verdubbeld voor mensen die veel...

Zuidafrika's eerste zwarte profwielrenner in Utrecht
Songezo Jim, de eerste zwarte Zuidafrikaanse profwielrenner, is zaterdag 17 september in Utrecht om in drie verschillende fietsrondes geld in...