Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak van Teeven bij startbijeenkomst Kansspelautoriteit

Datum nieuwsfeit: 11-06-2012
Vindplaats van dit bericht
Bron: Rijksoverheid Toespraken
Zoek soortgelijke berichten

Startbijeenkomst Kansspelautoriteit

Toespraak van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ter gelegenheid van de Startbijeenkomst van de Kansspelautoriteit ( Den Haag, 11 juni 2012).

Dames en heren,

Welkom allemaal, hier in dit prachtige, oude theater Concordia, voor de officiële startbijeenkomst van de Kansspelautoriteit. Een ironische knipoog van het lot, zo zou je het kunnen noemen, dat de Kansspelautoriteit uitgerekend hier van start gaat. Het is immers hier, in sociëteit Concordia, waar rond de vorige eeuwwisseling beroemde socialistische voormannen en -vrouwen als Domela Nieuwenhuis, Troelstra, Gorter en Henriëtte Roland Holst vlammende redevoeringen hielden, 'ter geestelijke verheffing van de arbeider'. Op weg naar die geestelijke verheffing kon de arbeider van twee zaken maar beter afzien: drank en gokken - met name kaarten en dobbelen waren in die dagen nogal populair. Afijn, vandaag houden we hier in Concordia de Kansspelautoriteit ten doop en die feestelijke gebeurtenis vieren we zo meteen met een drankje.

't Kan verkeren, zou de 17de eeuwse dichter Bredero zeggen.

Als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor een evenwichtig, samenhangend en consistent kansspelbeleid, vind ik het een eer om hier te mogen spreken op deze startbijeenkomst. We hadden nog wat in te halen, want u bent tenslotte al operationeel sinds 1 april. Een belangrijke datum voor kansspelminnend Nederland, want vanaf die dag beschikt ons land over een doortastende toezichthouder, een ZBO, met een eigen Raad van Bestuur. Dat laatste zeg ik er nadrukkelijk bij, want daarmee hebben we een belangrijke wens van de Tweede Kamer gerealiseerd: vergunningverlening en toezicht buiten het Ministerie plaatsen.

Als Kansspelautoriteit bent u verantwoordelijk voor een stevig takenpakket, waaronder onder andere:

- het verstrekken, wijzigen en intrekken van vergunningen voor kansspelen, exploitatievergunningen en modeltoelatingen voor speelautomaten; en

- het toezicht op en handhaving van het naleven van wet- en regelgeving en de vergunningen.

Een stevig pakket, maar ook een mooi pakket. Want als u deze taken naar behoren uitvoert - iets waar ik het volste vertrouwen in heb - levert u een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van ons kansspelbeleid, namelijk:

- een passend en attractief aanbod

- het zo veel mogelijk voorkomen van kansspelverslaving

- goede bescherming van de consument

- en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit

Ik geef toe: zo'n puntsgewijze opsomming kan een beetje de indruk wekken dat u dit allemaal 'zo maar even' doet. Zelf weet u inmiddels waarschijnlijk wel beter. Neem alleen al het voorkomen en tegengaan van kansspelverslaving. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt primair bij de vergunninghouders. Zij hebben - zo staat het in de wet - de expliciete zorgplicht om effectieve maatregelen te treffen, die gokverslaving zo veel mogelijk tegengaan. Die zorgplicht werken we momenteel nog nader uit in een algemene maatregel van bestuur. Om u alvast een idee te geven, ik denk hierbij aan de plicht om informatie te verstrekken aan consumenten over de gevaren van kansspelverslaving en de toegang tot verslavingszorg mogelijk te maken. Alleen een flyer neerleggen met daarin de risico's van deelname aan kansspelen is dus niet meer voldoende. Aan u, als Kansspelautoriteit, de taak om toe te zien op deze regels en de vergunningvoorschriften. Lapt een vergunninghouder die aan zijn laars, dan kan u

indien nodig een sanctie opleggen.

Dan iets over die andere belangrijke doelstelling van ons kansspelbeleid: bescherming van de consument. Ook daarin speelt u, als toezichthouder, een cruciale rol. Leven de vergunninghouders de regelgeving en de vergunningsvoorwaarden goed na' Informeren ze de consumenten wel goed, volledig en tijdig over - bijvoorbeeld - de kosten, de te winnen prijzen, de duur van het abonnement en eventuele verslavingsrisico's' Dat alles houdt u, als Kansspelautoriteit, goed in de gaten.

En er is méér. Zo houdt u bijvoorbeeld ook toezicht op de manier waarop de vergunninghouders reclame maken en nieuwe klanten werven. Dat moet op een zorgvuldige en evenwichtige manier gebeuren. Hoe precies - ook dat werken we momenteel nader uit in een AMVB. Essentieel daarbij is dat reclame de goklust niet mag aanwakkeren; ze mag enkel dienen tot het kanaliseren van de vraag van consumenten naar het legale aanbod. Wie een gokje wil wagen, moet namelijk weten welke legale kansspelen er zijn. Reclamemakers moeten natuurlijk wel hun creativiteit kunnen uiten. Consumenten mogen alleen niet op het verkeerde been worden gezet. Ik denk hierbij aan het lokken van consumenten door enorme winsten voor te spiegelen of aan te geven dat het kansspel wel eens de oplossing voor al je financiële problemen kan zijn. Ook mogen vergunninghouders consumenten niet door reclame voor andere producten of diensten indirect tot kansspelen aanzetten. Een voorbeeld is een casino dat niet met kansspelen maar

slechts met warme maaltijden adverteert, waardoor consumenten zouden kunnen denken dat het niet een kansspelaanbieder maar een restauranthouder betreft.

Met de oprichting van de Kansspelautoriteit wordt ook het toezicht en de handhaving intensiever. Daarmee willen we misbruik, fraude en criminaliteit in de kansspelmarkt zo veel mogelijk terugdringen en weren. Een stevige ambitie. Willen we die kunnen waarmaken, dan moet u als Kansspelautoriteit natuurlijk beschikken over een adequaat handhavingsinstrumentarium. Uw gereedschapskist is gevuld met bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten, zoals de bestuurlijke boete, het toepassen van bestuursdwang en de last onder dwangsom. Met die instrumenten onder handbereik, bent u in staat op te treden. Tegen vergunninghouders die zich niet aan de regels houden. En ook tegen illegale aanbieders van gokspelletjes.

Pas indien u stuit op gevallen van herhaalde of ernstige overtreding van de wet, wordt het strafrecht ingezet. En al helemaal, als er sprake blijkt van verwevenheid met georganiseerde misdaad. In dat soort situaties is strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie geboden.

Prioriteiten voor de handhaving zullen de komende tijd gericht zijn op het aanpakken van grootschalige en/of bedrijfsmatig uitgevoerde illegale kansspelen. Een pool op bescheiden schaal voor de klanten van een café, waar aan de vooravond van het EK Voetbal in de media het een en ander over te doen was, is voor de Kansspelautoriteit geen aanleiding om in actie te komen. De cafébezoeker kan dus met een gerust hart deelnemen aan een voetbalpool in zijn buurtcafé.

Met al deze taken verwachten we heel wat van u als Kansspelautoriteit en het is dan ook in ons aller belang dat u goed voor deze taken bent toegerust. Ik zeg hier nadrukkelijk: ons aller belang, want ook de vergunninghouders hebben veel baat bij een onafhankelijke, krachtige toezichthouder, die optreedt tegen illegaal aanbod. Vergunninghouders hebben het exclusieve recht gekregen om kansspelen aan te bieden. Dan vind ik het niet meer dan redelijk dat zij - los van de kosten voor het legale aanbod - ook meebetalen aan de bestrijding van dit illegale aanbod. Daartoe legt u de vergunninghouders een kansspelheffing op - een bestemmingsheffing, waarmee u uw eigen activiteiten financiert. Uiteraard is het niet de bedoeling dat u als Kansspelautoriteit 'winst' gaat maken. De heffing is én blijft kostendekkend.

Dames en heren, ik ga afronden. Maar eerst ga ik nog even kort in op gokken via internet. U weet, dat ik mij de afgelopen tijd heb ingezet voor de modernisering van het kansspelbeleid, waaronder de regulering van online kansspelen. Een hoop mensen neemt nu al volop deel aan gokspelletjes op internet, terwijl deze markt nog niet netjes is gereguleerd. Dat vind ik zorgelijk. Consumenten moeten de garantie hebben dat ze veilig en verantwoord kunnen spelen, bij aanbieders die een vergunning hebben en onder toezicht staan van de Kansspelautoriteit.

Moeten we de huidige wet handhaven door te proberen illegale kansspelen via internet tegen te gaan' Daar valt veel voor te zeggen. Aan de andere kant: het buitenland heeft al laten zien dat zo'n black-out niet werkt. En wat je ook niet wilt, is - in de aanloop naar het nieuwe kansspelbeleid - betrouwbare partijen, die aandringen op regulering in Nederland, en op termijn misschien wel in aanmerking komen voor een vergunning, definitief van de markt verjagen. Dat is tenslotte niet in het belang van de consument. Die gaat dan zijn heil zoeken bij partijen die bewust voor de illegaliteit kiezen.

Hoe gaan we met dit dilemma om' We hebben - in goed overleg met de Kansspelautoriteit en een aantal aanbieders - een beleidslijn opgesteld om het ook in deze transitiefase werkbaar te houden. Kort gezegd komt het op het volgende neer: aanbieders die willens en wetens de wet overtreden en dit ook blijven doen, pakt de Kansspelautoriteit aan. Aanbieders die zich netjes gedragen, mogen straks meedingen naar een vergunning. De Kansspelautoriteit heeft hierover vorige week brieven gestuurd en een persbericht uitgedaan.

Wat ik in ieder geval heb kunnen afronden - en waar ik dan ook heel erg trots op ben - is de totstandkoming van de Kansspelautoriteit! Nu is "autoriteit" meestal een soort eretitel, een die je in de praktijk moet verdienen, zo niet afdwingen. U hebt hem direct bij de geboorte meegekregen. Dat schept verwachtingen. Maar ik ben er van overtuigd dat u zich de komende jaren zult ontwikkelen tot een zeer gewaardeerde en effectieve Kansspelautoriteit.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgverzekering bespaartips voor studenten
Een gemiddeld studentenbudget houdt niet veel over, dus iedere besparing is dan ook meer dan welkom! Sinds half november kunnen...

Elf Lokale Orden van advocaten kiezen voor Mozard
Op 8 december 2016 werd in aanwezigheid van mr E. (Emilie) van Empel, voorzitter dekenberaad en Mark Voogd, directeur Mozard,...

Dr. Martine Dehlinger-Kremer van SynteractHCR verkozen tot president
Dr. Martine Dehlinger-Kremer van SynteractHCR verkozen tot president European CRO Federation, EUCROF SAN DIEGO-(BUSINESS WIRE)- SynteractHCR, een internationaal bedrijf in...

Een burnout is niet nodig: laat je stressniveau meten
Hoe werkt stress? Stress is een persoonlijke, fysieke respons op overbelasting. Al voordat het te laat is, is deze met...

Klantenservice 112schade nu ook via WhatsApp
Vanaf vandaag breidt 112schade haar reguliere klantenservice (via telefoon,e-mail, Facebook messenger) met WhatsApp uit. 112schade is hiermee de eerste schade...

Verzekeraars vullen hun zakken met vrijwillige eigen risico’s
Verzekeraars verdienen gemiddeld bijna 100 euro per jaar extra aan verzekerden die voor een vrijwillig eigen risico kiezen. Dat zijn...

Zutphense veroordeeld voor groepsbelediging
Zutphense veroordeeld voor groepsbelediging Zutphense veroordeeld voor groepsbelediging Arnhem, 09 december 2016 De politierechter heeft een 72-jarige vrouw uit Zutphen...

Wilders schuldig aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie
Wilders schuldig aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie Wilders schuldig aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie Den Haag, 09 december...

Associatieovereenkomst EU - Oekraïne: de noodzaak tot ratificatie
Associatieovereenkomst EU - Oekraïne: de noodzaak tot ratificatie Persbericht AIV: Associatieovereenkomst EU - Oekraïne: de noodzaak tot ratificatie 8 december...

Lintec koopt MACtac Americas, LLC
Lintec koopt MACtac Americas, LLC TOKYO-(BUSINESS WIRE)- LINTEC Corporation (hierna LINTEC) (TOKYO:7966)(ISIN:JP3977200009) heeft gesprekken gevoerd met Evergreen Holdings IV, LLC...

Verschil premies zorgverzekering afgenomen
Uit een onderzoek van Zorgverzekering.net is naar voren gekomen dat het verschil in premies in 2017 is afgenomen. En ZEKUR...

1.700 kerken over op 100% windenergie uit Nederland van Greenchoice
Het inkoopcollectief Energie voor Kerken stapt over op 100% Nederlandse windenergie van duurzame energieleverancier Greenchoice. Al sinds begin 2013 krijgen...

Naamswijziging soms duurder dan nieuw vliegticket
Wanneer je per ongeluk een typefout maakt bij het boeken van een vliegticket, of een meisjes- of roepnaam gebruikt in...

Ontslagvergoedingen meer dan gehalveerd na invoering WWZ
De op 1 juli 2015 ingevoerde Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft onder meer ten doel de ontslagkosten voor werkgevers...

Ceramics of Italy, Rubi en BOVATIN: 12 pop-up shows op Bouwbeurs
Een speciaal momentje op de Internationale tegelbeurs te Bologna CERSAIE begin oktober was toch wel de ontmoeting van Confindustria Ceramica-president...

Beschermingsfactor tegen hiv ontdekt
Beschermingsfactor tegen hiv ontdekt Onder embargo tot 19.00 uur Amsterdam, 7 december 2016 - Onderzoekers van het AMC hebben een...

Kunst van Imke Courtois en Pim Smit voor triatleet Marc Herremans
Imke Courtois en Pim Smit maken kunst voor triatleet Marc Herremans en zijn stichting To Walk Again. In een speciaal...

Voortzetting Villa Saesveldt in Velp door September BV
September, aanbieder van liefdevolle zorg aan mensen met geheugenproblemen (dementie, ziekte van Alzheimer), opent in Velp haar vijfde locatie. September...

Stijging vraag geïsoleerde woningen
Duurzaam wonen wordt steeds populairder, blijkt uit onderzoek van verhuizen.com. Paul Geurts van Kessel, co-founder van isolatiespecialist Bleeve bevestigt de...

Spoorwegmuseum verplaatst tentoonstelling naar Utrecht CS
Op 7 december wordt de vernieuwde stationshal van Utrecht CS geopend. Het Spoorwegmuseum grijpt dit moment aan om de tentoonstelling...

Ramon Beuk en KNVB 'lekker bezig' in voetbalkantines
De kok, ondernemer en schrijver van kookboeken, Ramon Beuk, gaat een samenwerking aan met Sligro en de KNVB, de initiatiefnemers...

Nederland zakt voor examenquiz over zorgverzekering
Het is slecht gesteld met de kennis van Nederlanders over de zorgverzekering, vooral als het gaat om het eigen risico,...

Oxilion neemt alle activiteiten Business Hosting over
Oxilion heeft JDN ICT Services overgenomen, het bedrijf achter Business Hosting. Alle cloud- en hostingdiensten en domeinnaamregistraties van Business Hosting...

E-SIM: de grootste telecomrevolutie sinds mobiele data?
BTG is, met diverse technologiepartners, erin geslaagd om in een test op een Nederlands mobiel netwerk tussen provider te schakelen...

Recordaantal verhuizingen tijdens kerstvakantie
Verhuisbedrijven verwachten in de kerstvakantie van 2016 een top in het aantal verhuizingen. Dat blijkt uit onderzoek van verhuizen.com. De...

Total Safety krijgt eerste aparte ISO-certificaat voor IPSC in Europa
Divisie Duitsland-Oostenrijk van Total Safety krijgt eerste aparte ISO-certificaat voor IPSC in Europa DILSEN-STOKKEM, Belgie-(BUSINESS WIRE)- Total Safety, Europe heeft...

Nieuw crowdfunding platform voor het MKB
Maandag 5 december 2016 startte een nieuw crowdfunding platform voor het Midden- en Kleinbedrijf: in2thecrowd. Het bedrijf wil goede ideeën...

Dé nieuwe binnen–buitenbeurs van het voorjaar
Tijdens het Paasweekend van 2017 vindt op het landgoed van Kasteel Groeneveld in Baarn de nieuwe “binnen – buitenbeurs” Exclusive...

Facebookpagina komvandatgrasaf in de lucht
Ouders van een voetbalvereniging in Leeuwarden hebben de handen ineengeslagen en een Facebook pagina opgericht van, en voor, verontruste ouders...

BOKS van Greenchoice: inzicht om energie te besparen via slimme meter
Gratis de data uit de slimme meter goed benutten én op een leuke manier energie besparen. Dat kan vanaf nu...

TUNIX Digital Security en Parcival slaan de handen ineen
TUNIX en Parcival slaan de handen ineen om hun klanten nog beter te kunnen bedienen op het gebied van Crisis...

Innovatief auto import bedrijf wint FD Gazelle Award
Het importeren van een auto uit Duitsland wint steeds meer aan populariteit. Auto import bedrijf Das Import (Das Automotive Services...

Beta-sitosterol verbetert behandeling tegen genitale HPV-infectie
Genitale wratten zijn een veel voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (SOA). Deze veelal goedaardige huidafwijking wordt veroorzaakt door een infectie met...

Hypotheekrente.com API stelt hypotheekrente gegevens vrij beschikbaar
Vanaf vandaag biedt Hypotheekrente.com iedereen de mogelijkheid om zelf informatie over alle hypotheekrentes op een website te plaatsen. Hypotheekrente.com is...

Early Data Demonstrate Clinical Activity of Acalabrutinib in...
Early Data Demonstrate Clinical Activity of Acalabrutinib in Difficult-to-Treat Chronic Lymphocytic Leukaemia CAMBRIDGE, England-(BUSINESS WIRE)- AstraZeneca and its haematology Centre...

Peter Koppenol breidt partnerteam van CPI uit
Peter Koppenol is per 15 november benoemd tot Principal bij zakelijk dienstverlener CPI Risk, Finance & Governance. Hij zal zich...

TomTom Press Statement
TomTom Press Statement AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Responding to questions in Dutch media today, TomTom (TOM2) announces that within the Consumer business...

Ernstig dierenleed op Nederlandse nertsenfokkerij
Animal Rights en Bont voor Dieren tonen met recente undercoverbeelden misstanden aan op twee nertsenfokkerijen in de gemeente Alphen aan...

10 jaar – 10.000 terabyte – nul komma nul dataverlies
Het Silent Cube archiefopslagsysteem is het eerste modulair uitbreidbare storage systeem dat speciaal is ontwikkeld voor betrouwbare en permanente data...

Alexander Van der Bellen gekozen als president van Oostenrijk
Letter of congratulations from President Donald Tusk to Alexander Van der Bellen on his election as Federal President of the...

SP: 'Alleen een radicale ommekeer brengt EU op het rechte pad'
'Alleen een radicale ommekeer brengt EU op het rechte pad' Het Verdrag van Maastricht bestaat 25 jaar. Voor de SP...

Trustech 2016, het neusje van de zalm
Trustech 2016, het neusje van de zalm CANNES, France-(BUSINESS WIRE)- De sterren uit de branche voor vertrouwenstechnologieen betraden de trappen...

"Omgevingswet geeft bestuurlijk management te grote beleidsvrijheid"
Verantwoording van publiek handelen Planologie 02dec2016 15.00 Lezing In zijn afscheidscollege stelt Willem Salet verantwoording van publiek handelen centraal. Hij...

Nieuwe DocuDoka film- en discussieavond over kindersekstoerisme
Op vrijdag 2 december presenteert DocuDoka de derde film- en discussieavond over toerisme in creatieve nachtbar Doka in de kelder...

Meeste singles teleurgesteld in Tinder
Er zijn weinig singles te vinden die nog nooit een datingprofiel hebben aangemaakt op Tinder. Maar liefst 97 procent van...

Veel ZZP’ers hebben last van wanbetalers
Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 80% van de zzp’ers te maken krijgt met klanten die nota’s veel te laat...

Meilink wint prestigieuze Best Logistics Award DISCA’16
Meilink uit Borculo is uitgeroepen tot de beste industriële toeleverancier 2016 van Nederland. Hiermee sleepte Meilink de prestigieuze Best Logistics...

Altijd een leerkracht voor de klas, het kan echt
Er dreigt een nijpend tekort aan vervangers in het primair onderwijs. Door de verandering van de ketenbepalingen in de Wet...

Pllek (Amsterdam Noord) opent nieuw muziek podium
Met trots presenteert Pllek de zaal naast het restaurant als nieuw en dynamisch live muziek podium in Amsterdam. De Kick-Off...

Alweer gruwelijk dierenleed blootgelegd bij Nederlandse nertsenfokker
Gedurende twee maanden heeft een undercover arbeider van de Poolse dierenbeschermingsorganisatie Otwarte Klatki gewerkt bij de Nederlandse nertsenfokker Leeijen in...