Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergaderingen gemeenteraad

Datum nieuwsfeit: 09-01-2018
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Krimpen aan den IJssel
Zoek soortgelijke berichten

Vergaderingen gemeenteraad


9 januari 2018
Op donderdag 11 januari, donderdag 18 januari en donderdag 25 januari vinden er commissievergaderingen plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruikmaken van spreekrecht.
Informatieve commissie op 11 januari 2018
De commissie laat zich informeren over de reconstructie van de Grote Kruising. Ook spreekt de commissie over twee raadsinformatiebrieven: Oneigenlijk gebruik gemeentegrond en Tussenevaluatie Verkeer- en vervoersvisie.
Besluitvoorbereidende commissie op 18 januari 2018
De commissie bespreekt het Speelruimtebeleidsplan 2018-2022. De Kindergemeenteraad is betrokken geweest bij de voorbereiding en aanwezig bij dit agendapunt. De commissie bereidt voorts besluitvorming voor over de volgende onderwerpen:Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2018, Verordening 213a en onderzoeksplan ‘zelfonderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid’, Wijziging statuten Fonds 1813 en herbenoemen bestuursleden.
Besluitvoorbereidende commissie op 25 januari 2018
De commissie maakt kennis met de directeur rekenkamer, de heer Paul Hofstra. Vervolgens bereidt de commissie besluitvorming voor over de volgende onderwerpen: Verordening rekenkamerfunctie Krimpen aan den IJssel 2018 en benoeming directeur en plaatsvervangend directeur, Referendumverordening Krimpen aan den IJssel 2018, Beschikbaar stellen budget Plan van Aanpak verkenner S. Dekker.
Raadsvergadering op 8 februari 2018
De raad neemt besluiten over de in de commissies besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 8 februari 2018 om 20.00 uur in het raadhuis gehouden wordt.
Spreekrecht
Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering mee te spreken. Aanmelden hiervoor is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergaderingen gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: (griffier@krimpenaandenijssel.nl) of per telefoon 14 0180.
De agenda's van alle commissievergaderingen zijn beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie