Papua Lobby
All-inclusive dialogue with all stakeholders
[ Front door ] [ Objectives ] [ Who ] [ Contact ] [ Background ] [ Links ]Nederlands Sociaal Forum, mei 2006
[ English ]

Papua Lobby deed mee met het Nederlands Sociaal Forum in Nijmegen van mei 2006. Samen met Greenpeace en de International Union for the Conservation of Nature IUCN organiseerde Papua Lobby een workshop over biodiversiteit in Papua en de ernstige gevolgen van ongecontroleerde houtkap in het regenwoud.

Foto van Viktor Kaisiëpo

Viktor Kaisiëpo (Papua Lobby en Dewan Adat Papua): West Papua kent een grote bio-diversiteit en culturele diversiteit. Papua Nieuw Guinea en West Papua hebben zoveel ongerepte bosgebieden dat bedrijven en overheden denken dat ze het zomaar weg kunnen halen. Maar deze bossen zijn eigendom van de mensen die er wonen. De Papua-volken hebben de bossen generaties lang beschermd en gebruikt voor hun overleving. De houtkap heeft niet alleen gevolgen voor de bio-diversiteit maar ook voor de sociale en economische situatie van de Papua-volken.
Papua’s en hun organisaties willen erkenning als autonome politieke actoren in de ontwikkeling van hun land. De Papua’s moeten een prominente rol spelen als het gaat om de bescherming van flora en fauna in het land waar de Papua-volken leven, werken en sterven.
China is van plan om voor de bouw van het Olympisch dorp op grote schaal merbau in West Papua te gaan kappen. Het kan niet zo zijn dat de Papua’s hun bos moeten opofferen voor een eenmalig sportevenement. China heeft een verbod uitgevaardigd op grootschalige houtkap in eigen land omdat de kaalslag leidde tot landverschuivingen die vele slachtoffers maakten. Zijn Chinese levens belangrijker dan Papua levens? Veel illegaal gekapt hout in West Papua komt via China op de Europese en Amerikaanse markt. In Europa moet een bewustwordingsprogramma op gang komen zodat mensen weten dat ze geen illegaal hout moeten kopen.
Indonesië heeft grote problemen met handhaving van de eigen wetten. De Indonesische elite en de veiligheidstroepen - leger en politie - zijn betrokken bij lucratieve illegale praktijken. Illegale houtkap zal doorgaan zolang er een markt is waar goed geld betaald wordt voor deze producten. Europa en de VS moeten de Papua’s helpen om de illegale houtkap terug te dringen, o.a. door de eigen wetgeving op het gebied van houtimport aan te scherpen.
Goed en transparant bestuur (in de bosbouwsector) is een eerste vereiste om duurzaam gebruik en bescherming van natuur en natuurlijke hulpbronnen mogelijk te maken. Er moet een moratorium komen op grootschalige houtkap in West Papua totdat er een bosbeheersplan is dat transparant en controleerbaar is.
Internationale milieuorganisaties zoals Greenpeace, IUCN en Friends of the Earth, moeten de capaciteitsopbouw in West Papua steunen zodat de Papua’s zelf de ontwikkeling van hun land ter hand kunnen nemen en zelf de vruchten kunnen plukken van een duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Ontwikkeling en bescherming van biologische diversiteit zullen alleen duurzaam zijn indien er lokaal draagvlak voor is. Interview met Viktor Kaisiëpo.

Foto van Hilde Stroot Hilde Stroot (Greenpeace): De afgelopen maanden heeft Greenpeace onderzoek gedaan naar illegale houtkap in West Papua. De Rainbow Warrior is sinds maart in de regio om de illegale houtkap aan de kaak te stellen en vrachten illegaal hout te stoppen. Volgens goedonderbouwde schattingen is 80% van het in Indonesië gekapte hout op illegale wijze verkregen. De Indonesische minister van Bosbouw, Malam Sambat Kaban, stelt dat de nationale schatkist jaarlijks 4 miljard US$ misloopt door de illegale houtkap.
Kaya Lapis Indonesia (KLI) is een van de grootste concessiehouders in West Papua met houtkapconcessies van in totaal 1,4 miljoen hectare (23% van het oppervlak onder concessies). Dit bedrijf is herhaaldelijk betrapt op illegale houtkappraktijken en is verantwoordelijk voor de vernietiging van enkele van de laatste primaire bossen.
Er wordt illegaal gekapt in de 50-meter zone rond riviertjes - vaak de enige drinkwaterbron voor de lokale bewoners - die verstopt en vervuild raken. Ook heeft Greenpeace geconstateerd dat lokale bewoners veel minder of soms helemaal geen compensatie krijgen voor de gekapte bomen in hun gebied. In West Papua kunnen houtkapoperaties - vaak beschermd door corrupte elementen in het Indonesische leger en politiekorps - leiden tot ernstige mensenrechtenschendingen.
Westerse landen zijn verantwoordelijk voor de vraag naar goedkoop hout en stimuleren daarmee de illegale houtkap.
Greenpeace heeft Indonesië gevraagd om vervolging van KLI en andere bedrijven die betrokken zijn bij illegale en vernietigende houtkapactiviteiten. Greenpeace dringt aan op een moratorium voor grootschalige houtkap in West Papua tot er een goed en transparant bosbouwbeleid is opgesteld. Tevens maakt Greenpeace zich sterk voor erkenning van communale landrechten en communaal bosbeheer en voor het opzetten van ecologisch verantwoorde projecten ten bate van de natuur en van de lokale gemeenschappen.

Foto van Mark van der Wal Mark van der Wal (IUCN): Het eiland Nieuw Guinea (westelijke helft Indonesische provincie West Papua, oostelijke helft het onafhankelijke Papua New Guinea) heeft een grote ecologische diversiteit en soortenrijkdom die wordt bedreigd door ongecontroleerde exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Grote houtkapmaatschappijen (o.a. uit Indonesië, China, Maleisië) zijn sinds enkele jaren bezig hun activiteiten te verplaatsen van Kalimantan naar Nieuw Guinea. Het grootste deel van de industriële houtkap in West Papua is illegaal: diefstal, corruptie en milieuschade. De houtkap is niet alleen funest voor het leefgebied van de paradijsvogels, maar ook voor de lokale bevolking, omdat houtkap in West Papua vaak gepaard gaat met ernstige mensenrechtenschendingen.
Recent is bekend geworden dat de regering van China toestemming zoekt voor de bouw van een houtverwerkende fabriek in West Papua om 800.000 kubieke meter merbau te kunnen kappen en verwerken voor de bouw van het Olympische dorp. Merbau is een houtsoort die wereldwijd veel gebruikt wordt voor hardhouten vloeren en waarvan alleen op het eiland Nieuw Guinea nog commercieel exploiteerbare hoeveelheden voorkomen. De kap van een dergelijk groot volume in de korte beschikbare tijd zal zeker een ecologische en sociaal-economische ramp betekenen, met verstrekkende gevolgen voor de duurzame ontwikkeling van West Papua. De olympische sporters zouden gezamenlijk actie moeten ondernemen om de Chinese overheid te helpen de Olympische Spelen in 2008 werkelijk tot 'Green Olympics' te maken. Veel van het hout van het eiland Nieuw Guinea komt illegaal via Maleisië en China op de wereldmarkt. 88% van het hout dat gekocht wordt door de Nederlandse consument is niet aantoonbaar legaal dan wel duurzaam geoogst en draagt dus direct bij aan de vernietiging van de bossen wereldwijd. De consument kan dat hout vermijden door hout te kopen voorzien van het FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).

Foto van Nancy JouweNancy Jouwe (met blauwe hoofddoek) zat de levendige discussie voor.

Foto van Papua dans- en muziekgroep De Papua groep Mambesak zorgde voor muziek en dans.

Foto's: Evelien van den Broek


Papua Lobby: [ Front door ] [ Objectives ] [ Who ] [ Contact ] [ Background ] [ Links ]