Axis Home Terug

1,1 miljoen voor techniekonderwijs in het studiehuis

Op vrijdag 11 februari 2000 zal in Utrecht het contract worden getekend tussen Axis en het project Techniek 15+. Axis zal een bijdrage leveren van 1,1 miljoen gulden aan het ontwikkelen van techniekonderwijs voor de bovenbouw van het HAVO en het VWO. Het project beoogt een extra doorstroom naar het technisch vervolgonderwijs van tenminste vijftietn procent vanuit de deelnemende scholen in drie jaar.

In het project Techniek 15+ zullen opdrachten worden ontwikkeld voor het studiehuis, die voortkomen uit reële buitenschoolse technische vraagstukken. Het maken van deze opdrachten wordt gekoppeld aan loopbaanoriëntatie van scholieren. De verwachting is dat zo zichtbaar wordt dat techniek leuk is en dat de profielen aantrekkelijker worden. Er zal voorlopig worden gewerkt in twee regio's, namelijk de regio Eindhoven en de regio Zuid-Holland Zuid. De Universiteit van Amsterdam, de technische universiteiten te Delft en Eindhoven en de hogescholen in Rotterdam, Eindhoven (Fontys) en Den Haag, zullen samen met docenten uit het voortgezet onderwijs de opdrachten ontwikkelen. De universiteiten en hogescholen zullen samen met het regionaal bedrijfsleven zelf zo'n twee miljoen investeren in het project.

Techniek 15+ is een modelproject. De kennis die ontwikkeld wordt, zal de komende jaren worden verspreid over verschillende regio's zodat er een landelijk netwerk ontstaat dat het project zelfstandig kan voortzetten. Axis heeft met het ministerie van OC en W gesproken over deze verbreding. Het ministerie heeft toegezegd 740.000 gulden te willen investeren, mits Axis zorg draagt voor de benodigde cofinanciering vanuit de projecten zelf. Met dat extra geld kunnen twee extra regio's aan haken, kunnen er opdrachten worden ontwikkeld voor ANW en is er extra zorg voor nascholing van docenten in het Voortgezet Onderwijs.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

De heer Ir. C de Beurs (interregionaal projectleider), tel. 020 525 59 64, AMSTEL Instituut (UvA); Mevrouw Ir. A. Kamp (projectleider regio Eindhoven), tel. 040 247 44 61, TU Eindhoven; De heer H. Koole (projectleider regio Zuid-Holland Zuid), 010 241 45 68, Hogeschool Rotterdam; Jeroen Gommers of Shirley Zoutendijk (Axis), 015 219 14 61.

envelop.jpg (5699 bytes) Copyright 1998-2000 Axis, All Rights Reserved. Meer informatie info@platform-axis.nl

Deel: ' 1,1 miljoen van Axis voor project Techniek 15+ '
Lees ook