Vlaamse overheid

Bioforum Vlaanderen en de Biotheek krijgen een werkingssubsidie voor de komende twee jaar van minister Jef TAVERNIER. Die beslissing viel vandaag principieel op de Vlaamse regering. Bioforum ontvangt voor de komende twee jaar 700.000 euro, de Biotheek krijgt 435.000 euro.

Bioforum Vlaanderen is de koepelorganisatie van de Vlaamse biosector, die volgens het Actieplan Biologische Landbouw de sector moet structureren. Op die manier moet de nog steeds erg versnipperde sector tot meer samen- werking en meer efficiëntie komen. Via Bioforum Vlaanderen moet de biosector in Vlaanderen zich verder professioneel positioneren in de landbouw en voedingssector.

De Biotheek is een uniek informatieloket voor de biosector, waar consumenten, producenten, handelaars en verwerkers van biologische producten terecht kunnen met al hun biovragen. De Biotheek is bereikbaar via internet op www.biotheek.be (interactieve site), geschreven pers en via de telefoon. Een andere actie in het Actieplan Biologische Landbouw is het uitbouwen van een volwaardig kennis- en informatiecentrum op Vlaams niveau. De belangrijkste opdracht van de Biotheek is het informeren van het brede publiek over de biosector. De Biotheek startte in 2001. Waar tot nu toe veel aandacht ging naar de opbouw van het instrumentarium, is sinds kort de publieksbenadering de grote prioriteit.

persinfo : Ron Hermans, woordvoerder van minister Tavernier - tel. 02 553 27 12
e-mail: persdienst.tavernier@vlaanderen.be

De persconferenties van de Vlaamse regering kunnen worden beluisterd op: www.vlaanderen.be/persconferenties


---

Zoekwoorden:

Deel: ' 1.135.000 Euro werkingssubsidie voor Bioforum en Biotheek '
Lees ook