Provincie Zeeland


1,4 miljoen voor Europatuin Oostburg

De stichting Euregio Tuinen krijgt via de provincie Zeeland 1,4 miljoen gulden voor een voobeeldtuinencomplex in Oostburg. In het complex worden voorbeeldtuinen ingericht met Europese tuinstijlen door de jaren heen, zoals een barok- een middeleeuwse en een Engelse tuin, met de daarbij horende materialen en soorten beplanting. Tegelijkertijd wordt aandacht besteed aan de natuurwaarden in Zeeuwsch-Vlaanderen.
De tuinen komen op een kavel van 13 hectare tussen de Boomstraat en de Nieuwkreekweg aan de zuidwestkant van Oostburg. Op het complex komt een gebouw met een tropische kas, diverse serres, een restaurant en conferentie- en educatieve ruimten. Er wordt gerekend op 100.000 bezoekers per jaar. De tuinen leveren zo'n 50 arbeidsplaatsen op. Het totale project kost een kleine 8,5 miljoen gulden. De provinciale bijdrage van 1,4 miljoen gulden bestaat uit 1,2 miljoen gulden uit het Europees stimuleringsfonds voor de plattelandsontwikkeling (5B-gelden) die op advies van de stuurgroep doelstelling 5B wordt besteed, en 2 ton uit de provinciale kas. Andere overheidsbijdragen komen van de gemeente Oostburg (6 ton) en het ministerie van economische zaken (4 ton). Ook het bedrijfsleven levert een bijdrage en twee banken hebben een geldlening op hypothecaire basis beschikbaar gesteld.
Het subsidieverzoek voor de 5B-gelden dateert al van 1995. Onzekerheid over de locatie en de financiering stonden eerdere besluitvorming in de weg.

26 januari 1999, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 6/99

Deel: ' 1,4 miljoen voor Europatuin Oostburg '
Lees ook