Provincie Drenthe


Assen, 9 november 1999
Persberichtnummer 99-187
1,8 miljoen voor huisvesting RTV Drenthe

GS sturen de staten een aanvullende notitie op het voorstel om 1,8 miljoen gulden uit te trekken voor centrale huisvesting van Radio en TV Drenthe. In deze nadere notitie wordt de huidige en toekomstige financiële situatie van RTV Drenthe met concreet cijfermateriaal inzichtelijk gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van het jaarverslag over 1998 van RTV Drenthe, de quick scan van het rijk met de daarbij aangekondigde hulpmaatregelen voor de vele regionale omroepen die in de rode cijfers zijn terechtgekomen, de meerjarenbegroting van RTV Drenthe voor 1999, 2000 en 2001 en de voornemens van het kabinet over de toekomstige financiering van de landelijke en regionale omroepen vanaf 2002. Voor GS is het nadere cijfermateriaal geen aanleiding om af te wijken van het eerder gedane voorstel om financieel bij te dragen aan de huisvesting van RTV Drenthe in de voormalige HBS aan de Beilerstraat in Assen. De eenmalige investeringsbijdrage van 1,8 miljoen gulden is bestemd voor de verbouwing van dit pand.

Deel: ' 1,8 miljoen voor huisvesting RTV Drenthe '
Lees ook