Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

1 April 2003 einddatum herstelverzoek I&R-gegevens slachtpremie


10 maart 2003 - Rundveehouders krijgen geen slachtpremie uitgekeerd als in de I&R-gegevens tegenstrijdigheden voorkomen. Veehouders die deelnemen aan de slachtpremieregeling volwassen runderen in het premiejaar 2002 hebben nog tot 1 april 2003 (dus uiterlijk tot en met 31 maart 2003) de tijd om herstelverzoeken in te dienen bij het I&R-bureau van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Deze datum is vastgesteld om tijdig de slachtpremie uit te kunnen keren. De slachtpremieregeling wordt uitgevoerd door LASER. Herstelverzoeken die op of ná 1 april 2003 door het I&R-bureau worden ontvangen, worden door Laser niet meer meegenomen in de beoordeling en vaststelling van de uit te betalen slachtpremie over het premiejaar 2002. Het I&R-bureau zal de herstelverzoeken wel verwerken.
Met ingang van 2002 heeft de veehouder elke drie maanden een stallijst van het I&R-bureau ontvangen waarop is aangegeven bij welke runderen een onregelmatigheid is vastgesteld. Vanaf medio januari 2003 worden veehouders nog sneller geïnformeerd bij ontstane onregelmatigheden. De veehouders ontvangen per omgaande een overzicht 'Rundverblijfplaatsen' of een overzicht 'Rund bedrijf blokkades'. Aan de hand van de meegestuurde instructie kan de veehouder direct overgaan tot herstel. Verder moet de rundveehouder ieder kwartaal na ontvangst van de stallijst blijven controleren of alle runderen correct geregistreerd zijn. Om te controleren of meldingen correct verwerkt zijn, kan de veehouder ook gebruikmaken van de terugluisterfunctie in het 'Voice Responsesysteem' (keuze 5). Met deze functie kan de veehouder ook beluisteren of een rund een verplaatsingsverbod heeft.

Aanvragen herstelverzoek
Een herstelverzoek is in te dienen door middel van een overzicht 'Rundverblijfplaatsen' dat uitsluitend op te vragen is via het 'Voice Responsesysteem LNV/I&R', telefoon 0900 - 2020497 of via het 'Voice Responsesysteem GD', telefoon 0900 - 2023030.

Meer informatie is te verkrijgen bij Het LNV-Loket, telefoon 0800-22 333 22 of via internet, www.minlnv.nl/loket.

Zoekwoorden:

Deel: ' 1 April 2003 einddatum herstelverzoek I&R-gegevens slachtpremie '
Lees ook