Ministerie van Financien

Titel: 1 MILJARD VOOR LASTENVERLICHTING

Persberichtnr.

99/204

Den Haag

21 september 1999

1 Miljard voor lastenverlichting

Voor 2000 is besloten 1 miljard in te zetten voor lastenverlichting los van het bedrag van 5 miljard gulden dat in het regeerakkoord voor de belastingherziening is vrijgemaakt. De ruimte voor deze lastenverlichting ontstaat mede vanwege meevallers bij de overheidsinkomsten. Deze inkomstenmeevallers worden volgens de in het regeerakkoord afgesproken meevallerformule voor de helft gebruikt voor het verder verlagen van het overheidstekort en de andere helft voor lastenverlichting.

De lastenverlichting is bedoeld voor het stimuleren van het arbeidsaanbod, en draagt daarnaast bij aan het bevorderen van de loonmatiging, en een evenwichtige inkomensontwikkeling. De lastenverlichting wordt vooral gebruikt om het arbeidskostenforfait, het vaste bedrag dat werkenden van de belasting mogen aftrekken, met 390 gulden te verhogen. Bovendien versterkt het de prikkel om werk te zoeken, omdat het voordeel alleen voor werkenden geldt, zij houden netto meer over. Daarnaast gaat de BTW omlaag van 17,5% naar 6% voor arbeidsintensieve diensten als bijvoorbeeld kappers. Bedrijfswinsten tot 50.000 gulden worden belast met een lager tarief voor de vennootschapsbelasting, namelijk 30% in plaats van 35%.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord duidelijke afspraken gemaakt over wat er met inkomstenmeevallers gebeurt. Deze zogeheten meevallerformule stelt dat bij een overheidstekort onder ¾% BBP inkomstenmeevallers voor 50% naar het overheidstekort gaan en 50% naar lastenverlichting. Bij een overheidstekort hoger dan ¾% BBP is 75% voor tekortreductie en 25% voor lastenverlichting.

Deel: ' 1 Miljard voor lastenverlichting '
Lees ook