Senter

18 Sep 2001.

NLG 1 miljoen extra voor Energiebesparing door Innovatie

Vanwege de grote interesse van bedrijven en instellingen heeft de Minister van Economische Zaken besloten NLG 1 miljoen (ca. EUR 45.300) extra budget toe te kennen aan haalbaarheids- en kennisoverdrachtprojecten in het kader van de regeling Energiebesparing door innovatie. Tevens is de indieningstermijn verlengd tot 31 december 2001. De datum van volledigheid van de aanvraag bepaalt de volgorde waarin Senter deze projecten behandelt. Projecten worden afgewezen wanneer het budget uitgeput is.

Voor de overige projecttypen (onderzoek & ontwikkeling, praktijkexperiment, demonstratie en marktintroductie) geldt dat deze worden gerangschikt via het bekende tendersysteem. De tweede tenderperiode is gesloten op 14 september. Naar verwachting zal begin volgend jaar de derde tender open gaan.

Deel: ' 1 Miljoen extra voor Energiebesparing door Innovatie '
Lees ook