Ministerie van VWS

1 Miljoen voor voorbereiding paralympische ploeg

Maandag 18 oktober 1999, persbericht nummer 102

Staatssecretaris Margo Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt één miljoen gulden beschikbaar voor de voorbereiding van de sportploeg voor de Paralympics, de Olympische Spelen voor mensen met een handicap. Vliegenthart heeft dat maandag bekendgemaakt bij de kick-off van de voorbereidingen voor de Paralympics, die op 18 oktober 2000 in Sydney van start gaan.

Voor de voorbereiding is in totaal 7 miljoen gulden nodig. Ook NOC*NSF heeft, uit de toto-lotto gelden, 1 miljoen beschikbaar gesteld. NEBAS/NSG proberen voor het ontbrekende bedrag van 1 miljoen gulden nog sponsors te vinden.
In haar speech bij de kick-off riep de staatssecretaris gemeenten op de komende maanden meer aandacht te besteden aan sportbeoefening door mensen met een handicap. Gemeenten hebben de regie bij de uitvoering van de breedtesportimpuls extra investeringen in de breedtesport - waarvoor het kabinet een bedrag oplopend tot 30 miljoen gulden in 2002 beschikbaar stelt. De komende maanden kunnen gemeenten hiervoor plannen indienen. Als hierin geen aandacht besteed aan sport voor mensen met een handicap, dan zal Vliegenthart hiervoor met NEBAS/NSG zelf voorstellen aandragen.

Deel: ' 1 Miljoen voor voorbereiding paralympische ploeg '
Lees ook