CDA

Rietkerk: 100 miljoen extra voor georganiseerde misdaadbestrijding

Er moet versterking komen van de nationale aanpak van het recherchewerk, ook ter bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad. Dat heeft CDA-woordvoerder Theo Rietkerk dinsdag 2 oktober tijdens een Algemeen overleg over de politie voorgesteld. Rietkerk wil geld vrijmaken om georganiseerde criminaliteitsteams in te stellen. Deze teams kunnen worden ondergebracht bij een landelijke eenheid voor de aanpak van internationaal georganiseerde criminaliteit en internationale rechtshulp op recherchegebied. Dit alles leidt tot een effectievere en meer prestatiegerichte politie-organisatie. Kosten zijn een kleine 100 miljoen. Het CDA-voorstel betekent een verdubbeling van de recherche-inzet.

Rietkerk: "Misdaadvormen zijn flexibeler, gedifferentieerder en trendgerichter, grenzen vervagen meer en meer, terwijl de informatietechnologie een steeds belangrijker rol speelt. Binnen de regio-korpsen ontstonden aparte afdelingen voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Er zijn nu 7 kernteams. Via de huidige inzet komt er onvoldoende informatie op tafel, ook richting EUROPOL. Bij de Europese beoordeling van Nederland staat Nederland in het rijtje van Zuid-Europese landen, mede vanwege capaciteit en de privacyregels.

De CDA-fractie vindt dat Nederland in het rijtje van Engeland en Duitsland thuishoort als het gaat om het bestrijden van georganiseerde misdaad. Zeker omdat Nederland draaischijf is, vandaar ons voorstel", aldus Rietkerk.

Woordvoerder: Theo Rietkerk, 070-3182575

Deel: ' 100 Miljoen extra voor georganiseerde misdaadbestrijding '
Lees ook