Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 15-09-1999 Home
Zoeken
Reageren

Persbericht
Nummer: 116

Van der Ploeg pakt kanjers aan

Staatssecretaris Rick van der Ploeg (OCenW) zet 100 miljoen gulden in voor de restauratie van grote monumenten. Verder heeft hij met het Nationaal Restauratiefonds afgesproken dat voorrang geven zal worden aan grootschalige restauraties. In vier jaar zal uit het revolving fund van het NRF ruim 30 miljoen gulden hieraan kunnen worden besteed. Dit schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

Van der Ploeg maakt de 100 miljoen gulden vrij uit de extra middelen die in het regeerrakkoord voor monumentenzorg zijn uitgetrokken. Dit geld voegt hij niet toe aan de restauratiebudgetten van provincies en gemeenten maar hij vormt daarmee een apart budget.

Het gaat om monumenten die snel hersteld moeten worden en waar grote sommen geld mee gemoeid zijn. In totaal betreft het meer dan 100 rijksmonumenten waarvan sommige meer dan 10 miljoen gulden aan subsidie vragen. In een voorlopig overzicht van grote restauraties noemt hij onder andere de Beurs van Berlage in Amsterdam, de vesting in 's-Hertogenbosch, de voormalige Strokartonfabriek in Scheemda, Kaden in Schoonhoven en kasteel de Haar in Vleuten-de Meern. De lijst bevat kerken, synagogen, kastelen, landhuizen, molens, vestingwerken, kademuren, bruggen, sluizen, scheepswerven, scholen, beursgebouwen, kloosters, steenovens en locomotievenloodsen.

Via gemeenten kunnen eigenaren van zo'n monument een beroep doen op dit budget, wanneer het noodzakelijke restauratiesubidie meer dan 3 miljoen gulden bedraagt. In bijzondere gevallen kunnen ook monumenten worden voorgedragen waarbij het restauratiesubsidie ligt tussen de 1 en 3 miljoen gulden. Of subsidie wordt verleend hangt verder af van de bouwkundige staat en een succesvolle aantrekkelijke exploitatie van het monument.

De uitwerking van de regeling zal enige tijd vergen. Naar verwachting kunnen in de zomer van het volgende jaar aanvragen worden ingediend.

Deel: ' 100 miljoen voor restauratie grote monumenten '
Lees ook