Ingezonden persbericht


Nieuwe hulpvorm Dorcas een succes

Mevrouw Stutterheim uit Amstelveen heeft zich als 100-ste sponsor aangemeld voor de nieuwe hulpvorm van Dorcas Hulp Nederland Adopt a Granny . Mevrouw Stutterland las over Adopt a Granny in de krant en besloot informatie op te vragen. Naar aanleiding van de informatie die mevrouw Stutterland van Dorcas ontving heeft ze zich aangemeld om een granny uit Roemenië financieel te ondersteunen:

Ik kreeg vanmorgen de map met informatie en ik ben zeer onder de indruk van jullie werk, en ik wil dan ook heel graag mijn bijdrage leveren in de vorm van de adoptie van een granny .

Half december vorig jaar is Dorcas met Adopt a Granny in Roemenië, Oekraïne en Ethiopië gestart. Toen lagen er 90 informatiemappen klaar. Vanwege de overweldigende belangstelling voor dit nieuwe adoptieproject wordt er op dit moment hard gewerkt aan het vertalen van informatie voor nieuwe adoptiemappen.

We zijn erg blij met de vele aanmeldingen. Er zijn ontzettend veel ouderen in Afrika en Oost-Europa die onze ondersteuning nodig hebben. Door de aanmeldingen kunnen we meer granny s helpen en dat is hard nodig. We hopen dan ook dat nog meer mensen zich zullen aanmelden , aldus de organisatie.

De Nederlandse sponsor krijgt een map met gegevens van de geadopteerde oma of opa, compleet met foto. Het bedrag van 22,70 euro per maand, wordt door de lokale partner van Dorcas besteed aan voedsel, kleding, medische en pastorale hulp en indien nodig dagopvang aan de individuele bejaarde. Daarnaast controleert Dorcas streng, zodat de hulp goed terecht komt.

De hulp bestaat uit:

* Aanvullend voedsel

* Medische hulp

* Pastorale hulp

* Sociale hulp

* Kleding

* Indien nodig dagopvang
Adopt A Granny
Sponsor een granny om ondersteuning te geven aan bejaarden die het zelf net niet kunnen redden. Met 22,70 euro per maand maakt u het leven van een bejaarde veel dragelijker. Voor informatie 0228 592824.

Deel: ' 100-ste Sponsor 'Adopt a granny' '
Lees ook