senter

17 feb 2000.

11 miljoen gulden voor besparing primaire brandstof

in 2000 is nlg 11 miljoen (circa eur 5 miljoen) beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de vermindering van de inzet van primaire brandstof. het ministerie van economische zaken heeft hiervoor het programma netto in het leven geroepen: nieuwe energie-efficiënte transformatie-, transmissie- en opslagtechnieken.

het programma netto wil bedrijven stimuleren primaire energie met een zo hoog mogelijk rendement om te zetten om in de energievraag te voorzien. op die manier wordt maximaal bijgedragen aan de vermindering van het gebruik van primaire brandstoffen.

het programma is vooral bestemd voor bedrijven die primaire energie omzetten in bruikbare energie en/of deze distribueren, bijvoorbeeld energiedistributiebedrijven, energieproducenten en bedrijven die zelf energie opwekken. maar het programma is ook bestemd voor kennisinstellingen en brancheorganisaties.

verschillende projecten

het programma netto subsidieert twee soorten projecten: haalbaarheidsprojecten en demonstratie- en marktintroductieprojecten. dit jaar kunnen demonstratie- en marktintroductieprojecten gedurende twee tenders worden ingediend. voor de eerste tender is nlg 4 miljoen (circa eur 1,8 miljoen) beschikbaar. de sluitingsdatum voor deze tender is 31 maart 2000. het beschikbare bedrag en de sluitingsdatum voor de tweede tender wordt in de staatscourant gepubliceerd. aanvragen voor haalbaarheidsprojecten kunnen doorlopend worden ingediend tot en met 15 november 2000. voor de haalbaarheidsprojecten is in nlg 0,5 miljoen (circa eur 0,23 miljoen) beschikbaar. subsidie wordt uitgekeerd totdat het beschikbare budget op is.

subsidie

de subsidie voor een haalbaarheidsproject bedraagt 50 procent van de projectkosten, met een maximum van nlg 50.000 (eur 22.689) de subsidie voor een demonstratie- of

marktintroductieproject is afhankelijk van het type project, het type bedrijf en de totale projectkosten en varieert tussen 20 en 40 procent met een maximum van nlg 1.000.000 (eur 453.780).

meer informatie

meer informatie over het programma netto is te verkrijgen bij de netto-helpdesk van senter, telefoon (038) 455 34 50 of via het e-mailadres: helpdesknetto@senter.nl. u kunt ook de website van senter raadplegen voor actuele informatie: www.senter.nl.

Deel: ' 11 miljoen gulden voor besparing primaire brandstof '
Lees ook