Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ruim 12.000 statushouders moeten in tweede halfjaar 1999 huisvesting krijgen

1 juni 1999
In de tweede helft van 1999 zullen de gemeenten in totaal 12.300 statushouders moeten huisvesten. Het gaat hierbij om circa 2.700 verblijfsgerechtigden (personen in het bezit van een A- dan wel VTV-status) en om 9.600 VVTV-vergunninghouders (inclusief de circa 7.000 etnische Albanezen uit Kosovo).
Deze landelijke prognose is nader uitgewerkt en toegelicht in de circulaire Taakstellingen huisvesting statushouders voor het tweede halfjaar 1999, die minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid vandaag naar de gemeenten heeft gestuurd. In de prognose is rekening gehouden met de komst van (uitgenodigde) etnische Albanezen uit Kosovo naar Nederland en met de etnische Albanezen uit Kosovo die op dit moment al in de (centrale) opvang zitten.
Minister Van Boxtel doet in de circulaire een beroep op alle gemeenten en woningcorporaties om op zo kort mogelijke termijn woonruimte aan te bieden. Woonruimte voor zowel de etnische Albanezen uit Kosovo, als voor de andere statushouders die momenteel in de centrale opvang verblijven en wachten op uitplaatsing naar de gemeenten. In een op 6 mei jongstleden gehouden bestuurlijk overleg hebben gemeenten en provincies toegezegd hieraan al hun medewerking te verlenen.

Deel: ' 12.000 statushouders moeten in 1999 huisvesting krijgen '
Lees ook