PGGM


Ruim 1200 mensen in de Zorg werken door naast hun overbruggingsuitkering
PGGM - 27 Januari 2002
Historie
Tot 1 januari vorig jaar werden de inkomsten uit arbeid tijdens de periode van de overbruggingsuitkering (OBU) op deze uitkering in mindering gebracht. Mede daardoor werkten er nauwelijks werknemers naast hun OBU door. Van de inkomsten mocht 20% worden behouden. De OBU is de oude regeling voor vervroegde uittreding van werknemers geboren vóór 1949 en overbrugt de periode van 60 tot 65 jaar. Voor werknemers geboren na 1 januari 1949 geldt een regeling voor flexibele pensionering. De opheffing van de korting maakt het voor ouderen in de sector zorg en welzijn aantrekkelijker om hun kennis en ervaring ook na hun 60-ste (gedeeltelijk) beschikbaar te blijven stellen voor de sector. Het afschaffen van de korting heeft plaatsgevonden op verzoek van de sociale partners in de sector. De sociale partners vervulden hiermee een belangrijke randvoorwaarde voor een bijdrage aan het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek in de sector. De afschaffing van de korting geldt voor personen die nu gebruik maken van de OBU alsmede voor personen die in de komende jaren gebruik willen gaan maken van de OBU. Ongeveer 25.000 werknemers maken op dit moment gebruik van de OBU. De huidige gebruikers inbegrepen, geldt de OBU-regeling de komende jaren nog voor naar schatting 100.000 werknemers.

Vacatures
De ruim 1200 personen die doorwerken naast hun overbruggingsuitkering vertegenwoordigen 6% van de 22.000 vacatures in de sector Zorg & Welzijn per 1 januari 2002. Omgerekend naar formatieplaatsen vervullen de doorwerkende werknemers 466 fte. Degenen die naast hun OBU doorwerken, werken voor gemiddeld 50% van de tijd die zij werkten voordat ze gebruik maakten van de OBU. Zij vormen qua leeftijd en salaris een afspiegeling van het totaal aantal personen dat gebruik maakt van de OBU. Geconcludeerd kan worden dat het besluit de korting af te schaffen een bijdrage levert aan de oplossing van het personeelstekort in de sector zorg en welzijn. PGGM verwacht op basis van de eerste evaluatie dat in de komende jaren het aantal doorwerkenden naast de overbruggingsuitkering ongeveer 2000 zal bedragen. Omgerekend naar formatieplaatsen betekent dat de vervulling van 750 fte.

PGGM
PGGM verzorgt het pensioen voor ongeveer 1,5 miljoen (oud-)werknemers in de sector Zorg & Welzijn. Het belegd vermogen van PGGM bedraagt ongeveer 50 miljard Euro.

Deel: ' 1200 mensen in Zorg werken door naast overbruggingsuitkering '


Lees ook