Gemeente Amersfoort

1200 woningen voor studenten; Amersfoort - Studentenstad

datum: 4 maart 2003

Samen met de woningcorporaties SCW en Portaal Eemland, de NV Amersfoortse Maatschappij tot Stadsherstel en de KSA (Kennis Satelliet Amersfoort) presenteert de gemeente Amersfoort vandaag de plannen voor het realiseren van 1200 wooneenheden voor (toekomstige) studenten. De woningcorporaties en de NV Amersfoortse Maatschappij tot Stadsherstel kwamen vorig jaar gezamenlijk met het initiatief om de gemeentelijke ambitie- Amersfoort, Studentenstad- handen en voeten te geven. In 2008 moeten in Amersfoort in studentenhuizen, eengezinswoningen, flats, kantoorpanden, containerwoningen en boven winkels meer dan 1200 studenten een plek hebben gevonden
De gemeente heeft EUR 2,2 miljoen gereserveerd om de ambitieuze plannen te ondersteunen. Ook schuwt de gemeente niet om onorthodoxe vormen van huisvesting voor te stellen: gedacht wordt ondermeer aan het plaatsen van containerwoningen (zogenaamde mobile homes) op braakliggende terreinen en het verbouwen van kantoren tot wooneenheden.
Het gemeentebestuur ziet de komst van de nieuwe bewoners als een verrijking van de stad. Amersfoort wordt levendiger en dus nog aantrekkelijker, ook voor de andere stedelingen. Bovendien hoort bij een stad met de omvang van Amersfoort (130.000 inwoners) een volwaardig onderwijsaanbod op elk niveau.

Studentenstad
Met de komst van de satellietvestiging van de Hogeschool van Utrecht in 2000 was de eerste stap gezet op weg naar Amersfoort-Studentenstad. Met de uitbreiding van de KSA dit jaar naar zeven volwaardige studierichtingen groeit de behoefte aan studentenhuisvesting. De verwachting is dat in 2008 ongeveer 3000 studenten in Amersfoort hun opleiding zullen volgen. Ervaringscijfers elders in het land geven aan dat ongeveer 40% van die studenten (1224) ook "op kamers" wil wonen in de stad waar zij studeren.

Wonen
In de toekomst kiezen studenten uit drie vormen van wonen: Het studentenhuis (10% van het aanbod) - 5 tot 10 studenten delen voorzieningen
De gedeelde woning (75% van het aanbod) - 2 tot 4 studenten delen een woning
De studio (15%) - 1-kamerwoning met eigen voorzieningen

In de bestaande bouw zullen de woningbouwcorporaties en Stadsherstel in de komende periode 875 studentenwoningen realiseren. Voorbeelden zijn woningen aan de Bachweg, Zangvogelweg en de Valkestraat. Ongeveer 90 studenten kunnen onderdak vinden in nieuwe woningen die nu gebouwd worden in de stad.
De corporaties hebben plannen voor nog meer nieuwbouw, gedacht wordt ondermeer aan studenten- en jongerenhuisvesting op de voormalige locatie van garage Nefkens en studenteneenheden Achter de Kamp. Om zoveel mogelijk studenten aan een kamer te kunnen helpen en om pieken te kunnen opvangen zullen ook, tijdelijke, noodvoorzieningen worden ingezet. Naast het aanpassen van kantoorgebouwen en het plaatsen van containerwoningen kunnen ook zogenaamde sloopwoningen (tijdelijk) onderdak bieden. Op herstructureringslocaties kunnen studenten voor maximaal 3 jaar een gedeelde woning huren.

Ruimte voor iedereen
De komst van meer studenten naar Amersfoort vergroot de druk op de toch al krappe woningmarkt.De vraag naar betaalbare woningen in en rondom het centrum zal toenemen. Om te voorkomen dat andere groepen, als jongeren en senioren, hun wachttijd verder zien groeien blijft de gemeente samen met de corporaties zoeken naar locaties in en om de binnenstad ook voor deze groepen. Op de Bloemweg, Willem Barendsstraat, Spoorwegzone, Bachweg en Puntenburg worden nu woningen voor diverse doelgroepen gebouwd of wordt sloop en woningbouw voorbereid. De stedelijke vernieuwingsopgave zal in Amersfoort in de komende decennia duidelijk waarneembaar zijn. Daarnaast worden in de komende jaren in Vathorst 10.900 woningen opgeleverd. Met al deze (bouw)plannen werken gemeente en corporaties hard aan het bevorderen van de broodnodige doorstroming: ruimte voor iedereen.

Deel: ' 1200 Woningen voor studenten in Amersfoort - Studentenstad '
Lees ook