Gemeente Deventer

College stelt 15.000 gulden beschikbaar voor onderzoek naar economische mogelijkheden Nieuwstraat

De Stichting Nieuwstraatpassage heeft van het college van burgemeester en wethouders een eenmalige bijdrage van 15.000 gulden gekregen. De stichting wil met de bijdrage een onderzoek laten uitvoeren naar de economische mogelijkheden van de Nieuwstraat. Hoewel de Nieuwstraat als historische winkelstraat zeer veel te bieden heeft, kampt het met problemen als leegstand, achterstallig onderhoud van een deel van de panden en een wisselende kwaliteit van het openbaar gebied. In de onderzoeksopdracht wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor de herontwikkelingsplannen van het ?oude? postkantoor en het terugdringen van leegstand. Naast de gemeente is ook aan de Kamer van Koophandel, de ondernemers, Lassche B.V., de Woonunie (?Wonen boven Winkels?) en Hanzewonen een financiële bijdrage gevraagd. Seinpost Adviesbureau B.V. uit Arnhem voert het onderzoek uit. Dit bureau heeft met vergelijkbare projecten in andere steden expertise opgebouwd.

Binnenkort start bureau Seinpost met een ondernemersenquête. In deze enquête worden gegevens verzameld dat inzicht moet verschaffen in de aard van de bedrijfspanden, het functioneren van de bedrijven, de plannen en investeringen, de omzet en de beoordeling van de vestigingsplaats en toekomst. Het onderzoek moet leiden tot inzicht in de toekomstmogelijkheden van de Nieuwstraat. Om

de belanghebbenden te informeren organiseert Seinpost informatiebijeenkomsten en wordt een nieuwsbrief uitgegeven. Rond de jaarwisseling presenteert de stichting de onderzoeksresultaten en de plannen voor een 'nieuwe' Nieuwstraat.

Ook in de detailhandel structuurvisie van de gemeente wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van een nieuwe functionele structuur van de Nieuwstraat binnen het Kernwinkelapparaat. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Deel: ' 15.000 gulden voor onderzoek Nieuwstraat Deventer '
Lees ook