UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK ADAM

150 jaar Amsterdamsch Studenten Corps exposeert

150 jaar Amsterdamsch Studenten Corps in expositie

Van 15 juli tot en met 23 augustus is in het Maagdenhuis aan het Spui te Amsterdam de tentoonstelling 'Wij Amsterdamsche Studiosi' te zien. De tentoonstelling ter gelegenheid van 150 jaar Amsterdamsch Studenten Corps geeft een beeld van het studenten-verenigingsleven aan de hand van documenten, foto's, affiches, overwinningsmedailles en andere materiaal. 'Wij Amsterdamsche Studiosi' is gratis toegankelijk.

Met ruim 3000 leden is het Amsterdamsch Studenten Corps/de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging de grootste studentenvereniging van Nederland en met het oprichtingsjaar 1851 de oudste van Amsterdam. De vereniging ontstond toen studenten met dezelfde studie en interesses zich in disputen gingen organiseren. De verschillende disputen gingen uiteindelijk samen in de vereniging. Waren oorspronkelijk alleen studenten van de Universiteit van Amsterdam lid, inmiddels zijn ook studenten van andere onderwijs-instellingen in Amsterdam bij het ASC/AVSV aangesloten.

Op de tentoonstelling wordt aandacht besteed aan de voorgeschiedenis van het corps, aan de oudste ontgroeningssenaat Ne Praeter Modum (Niet over de schreef) en aan de hechte band tussen de studenten en het Athenaeum Illustre, later de UvA. In het begin volgden zij college in de Agnietenkapel aan de Oudezijds Voorburgwal. Aan de Amsterdamse universiteit verschijnen de eerste studerende vrouwen in 1881. Een drietal van hen richt in 1892 de vereniging Dicendo Discentes Discimus op, DDD, 'Wij die leren, leren door te spreken'. Het is de voorloper van de in 1902 opgerichte AVSV. Kenmerkende aspecten van 150 jaar studentencorps zoals feesten, ontgroening en de culturele en sportieve activiteiten van subverenigingen als Sweelinck en Nereus komen ook aan bod.
De vroegste documenten dateren uit het begin van de negentiende eeuw en hebben betrekking op het ontgroenen, lang voor de omvorming in 1877 van Athenaeum Illustre in Universiteit van Amsterdam. De foto's zijn geselecteerd door Willem Diepraam en afkomstig uit het Gemeentearchief, het Universiteitsmuseum De Agnietenkapel, het sociëteitsarchief, dispuutsarchieven en particuliere collecties. Een rijke bron vormen de foto's van drie generaties Schuytvlot, 'hoffotografen' van het corps van 1892 tot 1973. De poseerstoel van Nic. Schuitvlot is aanwezig. De prominente rol van het corps bij de universiteit en in de stad blijkt met name uit de affiches tijdens het Interbellum; deze kregen een aparte plaats in de tentoonstelling.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door het bestuur van de Vereniging van Reünisten van het ASC/AVSV, in samenwerking met het Universiteitsmuseum De Agnietenkapel.

Tentoonstelling:'Wij Amsterdamsche Studiosi', 150 jaar ASC/AVSV Periode: maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2002 Locatie: Maagdenhuis, Spui 21, Amsterdam Openingstijden: ma t/m vrij 9 - 16 uur
Toegang: gratis

Deel: ' 150 Jaar Amsterdamsch Studenten Corps in expositie '
Lees ook