Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

28 april 1999

KNAW, NWO en VSNU formuleren gezamenlijk standpunt over wetenschapsbeleid 150 miljoen voor vernieuwing wetenschappelijk onderzoek

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) willen het huidige wetenschapsbeleid op een aantal onderdelen aanpassen. De drie organisaties wijzen er op dat voor het welslagen van de vernieuwing vergroting van de tweede geldstroom noodzakelijk is. Zowel NWO als de universiteiten zijn daarom bereid om elke extra gulden die minister Hermans (OCenW) aan de tweede geldstroom toevoegt, te verdubbelen. Dit maken KNAW, NWO en VSNU bekend in een brief, die zij vandaag versturen aan minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Het Nederlandse onderzoek is van goede kwaliteit, maar om dat zo te houden en waar mogelijk te versterken zijn maatregelen nodig. Om kwaliteit en samenhang van het onderzoek te verbeteren, en internationale profilering en maatschappelijke betekenis van het onderzoek te stimuleren, is het nodig meer middelen ‘in competitie’ te brengen. KNAW, NWO en VSNU doen een klemmend beroep op de minister om de middelen voor universitair onderzoek te verruimen. Voor elke extra gulden die de minister aan de tweede geldstroom toevoegt, leggen VSNU en NWO er elk een gulden bij voor de vernieuwing van het onderzoek. Deze ‘dubbele matching’ betekent dat bij een budgetverruiming door de overheid van bijvoorbeeld 50 miljoen per jaar er 150 miljoen gulden per jaar beschikbaar is voor vernieuwing van het onderzoek.

De drie organisaties vinden het belangrijk als universitaire groepen samenwerking zoeken met kleinere bedrijven. Zij vinden dat er meer inspanningen moeten worden gedaan om de interactie met kleine startende ondernemingen door publiek-private vormen van financiering aan te jagen en om nieuwe, op kennis gerichte, bedrijvigheid te creëren.

Hoogwaardig onderzoek heeft goede onderzoekers nodig. Jong talent heeft thans te weinig uitzicht op een carrière in de wetenschap. Deze groep moet een beter loopbaanperspectief geboden worden. De drie organisaties zullen een werkconferentie beleggen over deze problematiek. In dit verband is ook het scheppen van betere kansen voor vrouwen in hogere echelons van de wetenschap een urgent aandachtspunt, naast de verbetering van de uitwisseling van wetenschappers tussen universiteiten en bedrijfsleven.

KNAW, NWO en VSNU kondigen in hun brief aan dat zij afspraken hebben gemaakt om de beoordeling van de onderzoekkwaliteit te vereenvoudigen en aan te scherpen. Voortaan wordt elk instituut, onderzoekschool of onderzoekgroep eenmaal per vijf jaar aan een beoordeling door internationale deskundigen onderworpen.

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam, Telefoon Afdeling Voorlichting en Documentatie: 020-5510733, Telefax: 020-6204941, e-mail: vodoc@bureau.knaw.nl

Deel: ' 150 miljoen voor vernieuwing wetenschappelijk onderzoek '
Lees ook