Provincie Groningen


Groningen, 18 mei 1999 Persbericht nr. 117

16,6 miljoen toegekend voor maatregelen bodemdaling

De Commissie Bodemdaling heeft in 1998 een bedrag van ruim 16 miljoen toegekend voor de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen voor bodemdaling door aardgaswinning in de provincie Groningen. Daarmee komt het totaal uitgekeerde bedrag sinds 1984 op bijna 268 miljoen. Per 31 december 1998 heeft de Commissie 33 miljoen toegezegd voor nog uit te keren vergoedingen.
Dit staat in het onlangs verschenen jaarverslag van de Commissie Bodemdaling.

De ruim 16 miljoen is besteed aan de reconstructie van de haven van Delfzijl, aan de bouw van het gemaal Stad en Lande bij Groningen, het zeegemaal Rozema bij Termunterzijl en aan de aanpassing van het gemaal De Waterwolf bij Lammerburen. Verder is er geld besteed aan onderzoek en voorbereiding van bodemdalingsprojecten in opdracht van de provincie Groningen, een aantal gemeenten en waterschappen.

De Commissie bodemdaling beoordeelt maatregelen om schade als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning te voorkomen. De leden van deze Commissie zijn benoemd door de provincie Groningen en door de exploitant van de aardgaswinning, de NAM. De provincie en de NAM hebben in 1983 een overeenkomst gesloten waarin onder meer de vergoeding van kosten wordt geregeld.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

Deel: ' 16,6 miljoen voor maatregelen bodemdaling Groningen '
Lees ook