Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

16 Miljoen voor structuurverbetering glastuinbouw

18 februari 1999 -

Minister Apotheker (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) heeft de Regeling structuurverbetering glastuinbouw opengesteld en hiervoor 16 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Het onderdeel investeringen van de subsidieregeling is bedoeld voor investeringen in glastuinbouwbedrijven die gericht zijn op nieuwbouw van glasopstanden, nieuwbouw van bedrijfsgebouwen of op verbetering van de arbeidsomstandigheden. Met ingang van maandag 22 februari kunnen subsidie-aanvragen ingediend worden. Toekenning van het beschikbare budget geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Een aanvraag zal worden geweigerd voor zover deze tot overschrijding van het subsidieplafond zou leiden. Het subsidieplafond voor dit onderdeel is vastgesteld op 12 miljoen gulden. Het onderdeel afbraak van de Regeling structuurverbetering glastuinbouw was reeds open. Voor dit onderdeel heeft minister Apotheker het budget voor 1999 verhoogd van 1 naar 4 miljoen gulden.

Deel: ' 16 miljoen voor structuurverbetering glastuinbouw '
Lees ook