Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

16e congres Internationale Rorschach Vereniging aan de VU:

Rorschach-methode is uitermate geschikt voor forensische psychologie

Het wetenschappelijk onderbouwde coderings- en interpretatiesysteem, dat in de jaren 70 en 80 voor de Rorschach-methode werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog John Exner, maakt de beroemde inktvlekkentest zeer goed bruikbaar voor forensisch psychologische vraagstellingen. Op het congres van de Internationale Rorschach Vereniging wordt uitgebreid ingegaan op de bijdrage van de Rorschach-methode aan het forensisch testpsychologisch onderzoek. Het congres vindt plaats van 19 tot en met 24 juli aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

De Rorschach-methode, die dateert uit 1921, biedt naast kwantitatieve maten voor bepaalde persoonlijkheidskenmerken, betrouwbare informatie over de neigingen van respondenten om zich onder bepaalde omstandigheden op bepaalde manieren te gedragen; informatie die onder meer relevant is voor risico-taxatie van gewelddadig gedrag. Daarnaast is de methode een uitermate gevoelig instrument om simulerende respondenten te ontdekken.

Tijdens het congres, waaraan circa vierhonderd deelnemers uit Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Zuid-Afrika deelnemen, wordt in de verschillende symposia, workshops en posterpresentaties duidelijk dat de belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek en klinisch gebruik van deze psychologische test nog zeer groot is.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Het 16e congres van de Internationale Rorschach Vereniging wordt van 19 tot en met 24 juli gehouden aan de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam. Voor meer informatie over het congres kunt u contact opnemen met mw.dr. Corine de Ruiter, Dr. Henri van der Hoeven Kliniek, tel. (030) 275 8275.


14-07-1999 / pb 99.42 / bv

Zoekwoorden:

Deel: ' 16e congres Internationale Rorschach Vereniging '
Lees ook