Gemeente Amsterdam175 miljoen gulden om kwaliteit binnenstad voor komende tien jaar veilig te stellen

Het college van B&W heeft ingestemd met het voorstel om in principe aan een megaproject voor de binnenstad te beginnen. Als het aan Pauline Krikke, wethouder Bouwen, Wonen & Economie Binnenstad, ligt moet er namelijk in de komende tien jaar 175 miljoen gulden extra in de binnenstad worden geïnvesteerd om de binnenstad voor de toekomst te behouden.

Het unieke van de binnenstad is het historische karakter, de woonfunctie, de culturele én de economische motorfunctie. Er wonen 80.000 mensen en er werkt ongeveer eenzelfde aantal. Jaarlijks komen er miljoenen bezoekers, worden veel evenementen op straat georganiseerd en zitten de terrassen vol. Het gebruik van de openbare ruimte is bijzonder intensief en juist die kwaliteit is een belangrijke graadmeter voor de waardering van de binnenstad. Het beheer en onderhoud vergt steeds meer inspanning en geld van de gemeente.

Het is van evident belang dat de 'huiskamer' van Amsterdam en de regio goed op orde is. Dat is nu niet het geval en daarom is in opdracht van wethouder Krikke een investeringsplan voor de komende tien jaar opgesteld, waarbij kwaliteit voorop moet blijven staan. Het college heeft besloten dit plan te betrekken bij de begrotingsgesprekken dit voorjaar voor het jaar 2001. In het plan wordt aangegeven dat veel geld en energie gestoken zal moeten worden in de belangrijkste hoofdroutes, de toegangspoorten tot de binnenstad (Weteringcircuit, Frederiksplein, Damrak, etc.) en het kernwinkelapparaat.

De investeringen zullen aansluiten op grote projecten zoals de Noord/Zuidlijn, de IJ-oevers en de Singelgrachtzone, maar ook op investeringen in de culturele sector zoals het
Kleine-Gartmanplantsoen, het Leidseplein en het Rembrandtplein. En tenslotte sluit het plan aan op investeringen in de economie, zoals het Max Euweplein, de '9 straatjes' en de grote winkelstraten.
De totale investering zal zo'n 175 miljoen gulden vergen. Dekking van 60 miljoen gulden kan nu al worden gevonden uit diverse eigen bronnen. De rest zal, uitgesmeerd over tien jaar, ongeveer 10 miljoen gulden per jaar vergen. In de eerste jaren van de uitvoering zal extra aandacht moeten gaan naar het intensief schoonmaken van de straat, het behandelen van klachten, het bewaken van de lokale bereikbaarheid en kleinere reparaties in de openbare ruimte.

Verder zullen projecten in gang moeten worden gezet of vervolgd zoals de ontsluiting van het Storkterrein, de restauratie van de Beurs van Berlage, de eventuele voortzetting van het Wallenproject, het onderhoud van grote torens en de renovatie van historische bruggen. Ook de vernieuwing van het Marnixbad zal een aanslag op de gemeentekas van 20 miljoen gulden met zich meebrengen. Uit de analyse van de wethouder blijkt dat het systeem van de uitkering uit het Stadsdeelfonds, dat voor ieder stadsdeel geldt, niet goed rekening houdt met de extra uitgaven in de binnenstad. Dit volgt uit diens centrumpositie en het daardoor zeer intensieve gebruik van de openbare ruimte.

Het aantal bouwprojecten is bovendien in de afgelopen vier jaar met 60% fors gestegen met als gevolg extra slijtage van de openbare ruimte. Het gemeentebestuur zal over alle projecten nog een oordeel moeten uitspreken en prioriteiten moeten stellen.

Ook is besloten om te kijken of een extra injectie ook voor andere stadsdelen nodig is door buitengewoon intensief gebruik van de openbare ruimte. Een en ander is nu overzichtelijk gemaakt en vertaald in financiële termen.

Mechtild Rietveld 5522042
^


-

© gemeente Amsterdam - 7-04-2000

Deel: ' 175 miljoen gulden Amsterdam voor veiligheid binnenstad '
Lees ook