Proximus

11 JAUNARI 2000:

Nieuw maandrecord: 176.000 nieuwe klanten voor Proximus in december 1999

Proximus/Belgacom Mobile brak opnieuw een record: enkel en alleen gedurende de maand december 1999 kon het 176.000 nieuwe klanten op zijn netwerk verwelkomen. Het vorig maandrecord van de Belgische marktleider inzake mobiele telefonie dateert van december 1998. Toen telde de operator 154.000 nieuwe klanten. Deze cijfers bevestigen het succes van de GSM in België en stelden Proximus in de mogelijkheid om het jaar te beëindigen met 2.067.000 klanten. Dit betekent een groei met 67% ten opzichte van 31 december 1998.

Op 31 december 1999 telde Proximus, eerste dualband 900-1800 MHz GSM-netwerk in België, 2.067.000 GSM-gebruikers, tegenover 1.238.000 op het einde van 1998. Dit betekent een groei op jaarbasis met 67% (829.000 eenheden). De groei van september jongstleden, toen Proximus zijn 1.750.000ste klant welkom heette, zette zich door gedurende het vierde trimester. Het spreekt voor zich dat Proximus zijn meest optimistische groei-doelstellingen haalt en zelfs ruimschoots overstijgt.

In december 1999 liet Proximus een nieuw maandrecord optekenen met 176.000 nieuwe klanten. Zijn voorgaande maandrecord dateert van december 1998, toen de operator 154.000 nieuwe klanten registreerde.

De voorbije twee jaren wist Proximus zijn klantenbasis meer dan te verdrievoudigen: 2.067.000 GSM-gebruikers op 31 december 1999 tegen 673.000 op 31 december 1997. Een evolutie die perfect in de lijn ligt van de groei van de Belgische markt: de penetratiegraad van de GSM in België bedroeg eind 1997 10% van de bevolking (17,5% eind 1998), vandaag is die gestegen tot 31%. Op basis van de cijfers en verwachtingen over de Belgische mobiele telefoniemarkt, rekent Proximus op een penetratiegraad tussen 42 en 48% voor eind 2000.

De prestaties van Proximus vertalen zich ook op het gebied van de tewerkstelling. De operator telde einde 1999 beëindigd 1.837 vaste medewerkers, tegen 1.301 eind 1998. "Netto" nam Proximus 536 nieuwe werknemers in dienst en werkt zo mee aan de opbloei van de Belgische arbeidsmarkt. In 2000 wil Proximus blijk blijven geven van een ambitieus en dynamisch recruteringsbeleid, zoals deze operator dat reeds doet sedert zijn eerste stappen op de markt, nu zes jaar geleden.

© Copyright 2000 Proximus. All rights reserved.

Deel: ' 176.000 nieuwe klanten voor Proximus in december 1999 '
Lees ook