expostbus51


MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: Intensief ruimtegebruik

184 INZENDINGEN VOOR VOORBEELDSTATUS INTENSIEF RUIMTEGEBRUIK

De wervingsronde van de Rijksplanologische Dienst voor nieuwe Voorbeeldprojecten Intensief Ruimtegebruik heeft dit jaar 184 nieuwe inzendingen opgeleverd. De projecten zijn ingediend binnen vijf thema.s. Het gaat om projecten die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren door nieuwe benaderingen en slimme oplossingen voor de inrichting van de ruimte in Nederland. Medio november 1999 zal minister Pronk (VROM) bekend maken welke projecten de voorbeeldstatus ontvangen. Deze projecten krijgen een financiële bijdrage voor haalbaarheidstudies, voor ondersteuning in de proceskosten en voor door hun zelf te ontwikkelen communicatie-activiteiten.

De projecten konden dit jaar worden ingediend rond de thema.s: duurzame stedelijke vernieuwing (67 inzendingen); functiemenging en de vierde dimensie (42 inzendingen); water in de stad (25 inzendingen); groen in en om de stad (30 inzendingen) en bedrijventerreinen (20 inzendingen).

Het Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik (StIR) is in 1997 door het ministerie van VROM opgezet om de groei van het stedelijk ruimtebeslag beter te beheersen. De werving, selectie en begeleiding van de voorbeeldprojecten is in handen van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV)
Een hoge ruimtelijke kwaliteit staat voorop. StIR richt zich op de algemene randvoorwaarden die van toepassing zijn op de inrichting en het gebruik van de ruimte, maar ook rechtstreeks op intensivering van het ruimtegebruik in lokale situaties. Dit gebeurt door middel van de voorbeeldprojecten.
In 1998 is het stimuleringsprogramma gestart en kregen 22 projecten de voorbeeldstatus. Het programma loopt tot en met 2004 en heeft een totaalbudget van ongeveer 50 miljoen gulden.

Informatie:
Ministerie van VROM
Persvoorlichting Ruimtelijke Ordening
Dolf Robertus
070 339 37 30

SEV

Jenny Huttinga
010 282 50 63

08 jul 99 13:47

Deel: ' 184 inzendingen Voorbeeldstatus Intensief Ruimtegebruik '
Lees ook