Koninklijke Ahrend NV

Amsterdam, 10 maart 1999

1998 Recordjaar voor Ahrend

Koninklijke Ahrend NV behaalde in 1998 een netto winst van NLG 61,0 miljoen (EUR 27,7 miljoen), een verbetering van 17% ten opzichte van 1997 (NLG 52,0 miljoen, EUR 23,6 miljoen). De winst per aandeel steeg 16% ten opzichte van 1997 van NLG 3,33 (EUR 1,51) naar NLG 3,85 (EUR 1,75). Het bedrijfsresultaat nam in 1998 toe tot NLG 91,6 miljoen (EUR 41,6 miljoen), een stijging van 17% ten opzichte van 1997 (NLG 78,2 miljoen, EUR 35,5 miljoen).

In 1998 nam de omzet 12% toe van NLG 821,7 miljoen (EUR 372,9 miljoen) tot NLG 923,3 miljoen (EUR 419,0 miljoen). In de sector Kantoorinrichting groeide de omzet volledig autonoom met 11% tot NLG 515,4 miljoen (EUR 233,9 miljoen). De groei in de sector Kantoorartikelen bedroeg 14%, waarvan 8% autonoom. De omzet steeg in deze sector tot NLG 407,9 miljoen (EUR 185,1 miljoen).

De omzetverhouding tussen de sectoren Kantoorinrichting en Kantoorartikelen wijzigde zich in 1998 tot 56/44 (1997: 57/43). Het aandeel van de omzet die behaald werd buiten Nederland bedroeg 42% (1997: 40%).

De beschikbare kasstroom steeg van NLG 20,3 miljoen (EUR 9,2 miljoen) over 1997 tot NLG 23,8 miljoen (EUR 10,8 miljoen) over 1998. De netto investeringen in vaste activa bedroegen NLG 28,9 miljoen (EUR 13,1 miljoen). Aan acquisities werd een bedrag van NLG 7 miljoen (EUR 3,2 miljoen) uitgegeven.

Kantoorinrichting
De omzet in Nederland steeg sterker dan de markt. De Duitse markt herstelde zich enigszins na jaren van neergang en stagnatie. In België en Groot-Brittannië werd in de tweede helft van het jaar aanzienlijk beter gepresteerd dan in de eerste helft. De fabrieken waren in 1998 uitstekend bezet, hetgeen tot extra tijdelijke personeels-inzet leidde. De totale omzet in deze sector bedroeg NLG 515,4 miljoen (EUR 233,9 miljoen). Het bedrijfsresultaat nam met16% toe tot NLG 77,6 miljoen (EUR 35,2 miljoen). Als percentage van de omzet bedroeg het bedrijfsresultaat 15,1% (1997: 14,4%).

Kantoorartikelen en -diensten
In 1998 versterkte Ahrend haar Europese positie. De totale omzet in deze sector steeg 14%, waarvan 6% door acquisitie, tot NLG 407,9 miljoen (EUR 185,1 miljoen). De omzet van het in 1997 geacquireerde RPZ in Neuss, werd voor de volledige 12 maanden geconsolideerd (1997: 6 maanden). Het bedrijfsresultaat verbeterde met 26% tot NLG 18,2 miljoen (EUR 8,3 miljoen). Als percentage van de omzet bedroeg het bedrijfsresultaat 4,5% (1997: 4,1%).

In Nederland werd een goede omzetstijging geboekt. In Duitsland steeg de omzet aanzienlijk mede omdat een aantal nieuwe grote nationale klanten werden gewonnen. De regionale spreiding van Ahrend in Duitsland werd verder verbeterd. De integratie van RPZ in Neuss werd afgerond.

Begin 1999 werden een aantal activiteiten van de firma Günter Holtkötter in Hamburg geacquireerd (omzet ca. EUR 35 miljoen).

Dividend
Het dividend over 1998 bedraagt EUR 0,62 (NLG 1,366) per gewoon aandeel, naar keuze uit te keren in contanten of in aandelen ten laste van de agioreserve.

Verwachting
Ondanks de terughoudende kantoormeubelmarkten in Groot-Brittannië en Duitsland, maar mede gegeven de huidige orderportefeuille en de bezetting in de fabrieken, verwacht Ahrend, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, voor 1999 minstens een gelijkblijvende winst.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op dinsdag 4 mei a.s. om 11.00 uur in het verkoopcentrum van Ahrend, Laarderhoogtweg 12 te Amsterdam Z.O. De halfjaarcijfers worden gepubliceerd op 10 augustus 1999.

Ahrend is een internationale handelsonderneming op het gebied van kantoor-inrichting en kantoorartikelen. Ahrend verkoopt direct aan eindgebruikers. In eigen fabrieken in Nederland wordt een breed assortiment kantoormeubilair geproduceerd. Certificaten van aandelen van Koninklijke Ahrend NV worden verhandeld op de Amsterdam Exchanges.

Koninklijke Ahrend NV 1998

Deel: ' 1998 Recordjaar voor Ahrend '
Lees ook