Persbericht FNV


1998 topjaar voor CAO-onderhandelaars

De FNV is waarschijnlijk de enige vakbond ter wereld die met een maximale looneis werkt. Die constatering staat in het CAO-jaarboek 'De stand van zaken'. Het jaarboek werd begin januari gepresenteerd in de FNV Nieuwjaarsexpres naar Brussel.

Het is voor het eerst dat Nederlands grootste vakcentrale publiekelijk met een dergelijke uitvoerige en openhartige evaluatie van het CAO-seizoen naar buiten treedt. In 'De stand van zaken' constateert de FNV arbeidsvoorwaardencoördinator, Henk van der Kolk, dat 1998 een topjaar was. 'Zeker als we het over de lonen hebben werd vragen bijna krijgen,' aldus Van der Kolk. 'En ook op het gebied van arbeidsmarktafspraken scoorden we redelijk.' Minder tevreden is hij over de CAO-doelstellingen om meer langdurig werklozen, arbeidsongeschikten en allochtonen aan een baan te helpen. Ronduit trots is de CAO-coördinator over de discipline die bondsonderhandelaars aan de dag legden: 'want ik geef het je doen. Aan de ene kant die strenge vakcentrale met zijn gecoördineerde arbeidsvoorwaardenbeleid. In het kielzog gevolgd door de leden, die eindelijk wel eens poen willen zien. En aan de andere kant de werkgevers, die, als de CAO weer in de maand zit, acuut buikpijn krijgen. Of anders: die lastige bondstypes wel even om hun vinger zullen winden met een vette loonparagraaf.'

CAO-jaarboek 'De stand van zaken'. Bestellen: FNV Publicaties, (020) 58 16 333
4 februari 1999

Deel: ' 1998 topjaar voor CAO-onderhandelaars '
Lees ook