Gemeente Hilversum


College presenteert jaarverslag: 1998 turbulent en vruchtbaar jaar

Een trots college presenteerde op 8 juni 1999 een mooi vormgegeven en toegankelijk geschreven jaarverslag 1998. Het jaar waarin het gat van de Kerkbrink werd gedicht, het jaar waarin het Centrum voor Werk & Inkomen werd geopend, het jaar waarin de Cultuurkrant het licht zag. Maar ook het jaar waarin twee colleges zijn aangetreden.

Als we het allemaal op een rij zetten, en dat hebben we in het jaarverslag gedaan, blijkt dat de gemeente veel werk heeft verzet. En dat terwijl het aantal ambtenaren in 10 jaar tijd van ruim 900 naar ongeveer 730 is gedaald. Vanzelfsprekend hebben de collegewisselingen gezorgd voor extra werk. Daar staat tegenover dat het beleidsplan velen heeft geïnspireerd, waardoor achterstanden deels werden ingehaald. Speerpunten in het beleid waren jonge monumenten en multimedia.

Speerpunten

Het voltooien van de Kerkbrink heeft Hilversum zijn hart terug gegeven: wonen, winkelen en verblijven krijgen steeds meer ruimte in de binnenstad. De kwaliteit van de stedelijke ontwikkelingen is hoog gebleven en werd in 1998 ook bekroond met de Pyramide Monumentenzorg voor het restaureren van meerdere Dudokmonumenten. De multimedia vormen verreweg de meest dynamische bedrijfstak in Hilversum en zijn verbonden met de identiteit van onze stad. Gestart werd met een ontwikkelingsplan voor het MediaPark.

Andere sectoren
Naast de gekozen speerpunten in de harde sector, is ook veel bereikt in andere sectoren. De huisvesting van meerdere onderwijsinstellingen werd verbeterd. Maar ook aan de onderwijsinhoud werd extra aandacht gegeven.
Veelvuldig hoorden we het woord ‘sociale activering’. Onder die noemer krijgen mensen zinvolle activiteiten aangeboden met als achterliggend doel terug te keren op de arbeidsmarkt. In de sportsector is gewerkt aan de voorbereiding van een ‘olympische’ sporthal op ArenaPark.

Rekening 1998
De gemeente is erin geslaagd de jaarrekening 1998 af te sluiten met een positief saldo van ƒ

4.852.000,-. Grote bedragen worden toegevoegd aan het Grondbedrijf en worden gereserveerd voor eenmalige investeringen. Dan blijft er nog ƒ 650.000,- over en die gaat naar de algemene reserve.

Jaarverslag per post
Een overzicht van de belangrijkste gemeentelijke activiteiten in 1998 vindt u dus in het jaarverslag. Vele relaties van de gemeente krijgen het jaarverslag in de loop van deze maand toegestuurd. Als u niets in de brievenbus blijkt te vinden, kunt u een exemplaar ophalen bij de receptie van het raadhuis, Dudokpark 1.

Deel: ' 1998 turbulent en vruchtbaar jaar voor Hilversum '
Lees ook